• EQF Home Page Icon

Qualification: általános neuropszichológus

általános neuropszichológus

Qualification Information

 Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

  

A szakon végzett hallgató 

 • jártasságot szerez az idegrendszeri megbetegedésben szenvedőkkel való foglalkozásban, az idegtudományok, az általános és kísérletes lélektan, fejlődéslélektan, neuropszichiátria, rehabilitáció, a sérült funkciók újraszervezése speciális ismereteinek elsajátításával;

 • foglalkozik az agyi károsodás következtében kialakult pszichés működészavarokkal, azok általános és speciális jelenségeinek vizsgálatával, diagnosztikájával és rendszerszemléletű kezelésével (e zavarok általában parciálisak, elsősorban az emberi megismerési folyamatokat, illetve a célirányos viselkedés szabályozását károsítják);

 • elsajátítja az agysérülések és különféle fejlődési idegrendszeri zavarok kvalitatív és rendszerszemléletű elemzését;

 • organikus agyi károsodott betegekkel folytatott átfogó, elméleti megalapozottságú tanulmányok készítéséhez szükséges vizsgálatokat folytat le, elsajátítja a konkrét funkciódeficitek differenciál-diagnosztikáját és a kezelésükhöz szükséges ismereteket;

 • elsajátítja az idegrendszeri megbetegedések területén folyó pszichológiai kutatáshoz, a hatékony fejlesztőprogramok kialakításához, a valódi rehabilitációs tevékenységhez szükséges ismereteket;

 • megszerzi az egyénre szabott kezelési, fejlesztési tervek kialakításához (a legmodernebb képalkotó eljárások és a morfológiai-élettani viszonyok ismeretének segítségével) szükséges ismereteket;

 • elsajátítja a neuropszichológiai vizsgálati módszerek (vizsgálatok) egyénre illesztett és a feujlesztés megtervezéséhez szükséges tudást (a vizsgálatok alatt végzett in situ kvalitatív hibaelemzés szabja meg, hogy a további vizsgálatok mely funkcióra irányuljanak);

 • elsajátítja annak ismeretét, milyen további módszereket kell használni a károsodott és az ép funkciók kimutatására.

   

  Személyes adottságok, készségek:

  A szakon végzett hallgató módszertani jártasságot és kiterjedt gyakorlati tapasztalatokat szerez a fenti tudás későbbi alkalmazásához, specificitás és egyénre szabottság nagyon magas foka jellemzi az alkalmazható kezeléseket.

   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

  A megszerzett neuropszichológiai tudás alkalmazható (szervezetben, intézményben), ahol organikus (lokális) agyi károsodások kialakulásának megelőzése vagy agyi károsodás követekezményes állapotának feltárása, kutatása, gondozása, korrekciója, komplex fejlesztése, az egészséget helyreállító munka, illetve a rehabilitációs-readaptációs tevékenység folyik. A képzés nem jogosít fel klinikai gyógyító tevékenység folytatására.

 

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education