• EQF Home Page Icon

Qualification: Államháztartási ügyintéző

Államháztartási ügyintéző

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépes programcsomagokat használni,
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.
 • irodai szoftvereket használni,
 • alkalmazni az államháztartási számvitel szabályait,
 • ellátni a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig,
 • közreműködni a pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában,
 • alkalmazni a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat,
 • alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket,
 • átlátni az államháztartás rendszerét, felismerni az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni,
 • elemezni az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végezni feladatait,
 • munkája során felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit,
 • munkája során alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét,
 • munkájához kapcsolódóan érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit,
 • alkalmazni a járulékfizetési szabályokat, átlátni a nyilvántartási rendszert, az ellátásokat,
 • betartani a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre/kormánytisztviselőkre vonatkozó előírásokat,
 • munkája során érvényt szerezni az adózási alapelveknek, elősegíteni az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kérni a kötelezettségek teljesítését,
 • felvilágosítani az ügyfeleket az adózással kapcsolatos kötelezettségekről, segítséget nyújtani azok teljesítéséhez, alkalmazni az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat,

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 54-344-04

NQF Level: 
5
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding skills, competences and knowdledge