• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 768 items
 1. Lilla Akademiens Pre-Collegeutbildning i Musik

  ”För dig som vill musicera på hög nivå”Lilla Akademiens Pre-College är en ettårig, kompletterande och högskoleförberedande utbildning för dig som vill satsa på en professionell framtid inom musiken. Varje år antas 20 elever som studerar i en trygg och omtänksam studiemiljö. Utbildningen riktar sig till dig som är instrumentalist, sångare eller siktar på att bli tonsättare eller dirigent. På Lilla Akademiens Pre-College kan du fördjupa dig inom klassisk musik, tidig musik, folkmusik eller jazz och du kan söka till oss på de flesta instrument samt sång. Alla elever får undervisning i musikvetenskap och musikteori med klassisk grund och med möjlighet till fördjupning inom andra musikstilar.Musikalisk gemenskapDu kommer här att ingå i en stor musikalisk gemenskap med många möjligheter till kammarmusik för instrumentalister och ensembler för sångelever. Här finns en sinfonietta, kammarorkester, kammarkör, blåsorkester och ensembler för alla instrument. Det finns dessutom ensembler med jazz- och folkmusikinriktning.Master classes för både sångare och instrumentalister av kända musiker ges regelbundet under de två terminerna. Du deltar också i Lilla Akademiens omfattande verksamhet av konserter och musikarrangemang.På Pre-College kommer du att- utveckla dina individuella musikaliska och tekniska färdigheter på ditt instrument/i din sångteknik- få tillfällen till soloframträdanden,- fördjupa dina musikteoretiska kunskaper,- få många spännande utmaningar för din personliga och konstnärliga utveckling,- bredda din musika ...

  Provider NameMusikskolan Lilla Akademien AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Konstnärlig Grundutbildning I (KG I)

  I våra konstutbildningar ligger fokus på konstnärliga grunder och skapande-processer. Utbildningarna ger en bra grund för självständigt skapande och en grund för högskolestudier inom området konst, design, formgivning, bildpedagogik. Vår konstskola är geografiskt obunden. Det är skolan som kommer till våra studerande istället för tvärtom. Skolan inrymmer studerande med olika erfarenheter från vitt skilda platser. Lärare och studerande möts via internet. Kommunikationen sker via en lärplattform och ibland via webbkamera eller telefon. Arbetshörna eller ateljé inrättas efter de individuella förutsättningarna hos var och en.Genom distansutbildningens unika upplägg ökar möjligheterna att anpassa studierna efter de förutsättningar som finns hos var och en av våra studerande. Varje individ, oavsett omständigheter, ska kunna ges möjligheten att utveckla sina egna konstnärliga färdigheter. Hos oss finns förutsättningarna för detta och vi har 17 års erfarenhet av distansutbildning. Våra lärare har lång erfarenhet av bildskapande och konstundervisning och är yrkesverksamma konstnärer med högskoleutbildning. Internetuppkoppling, dator och kamera är nödvändiga redskap. Studietakten är på heltid och utbildningarna är CSN-berättigade. Inga förkunskaper krävs för att ansöka.I KG I kommer du att möta en mängd olika teman under läsårets 40 veckor. Du kommer att arbeta med olika material och tekniker som t ex teckning, måleri, fotografi, video m.fl. Första året på en konstskola är ofta en möjlighet att prova på en mängd olika sä ...

  Provider NameFalkenbergs konstskola - distansutbildning

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Konstnärlig grundläggande utbildning

  Konstnärlig grundläggande utbildning vänder sig till den som vill få grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i bild och form. Studierna är ettåriga och högskoleförberedande. Efter utbildningen fortsätter många elever till högskolor inom bland annat områdena konst, konsthantverk, design, arkitektur, textil eller mode. En del elever söker sig också till ett andra år på någon av skolans ytterligare två utbildningar.Undervisningen är schemalagd måndag till fredag med sex timmar lärarledd tid dagligen. Ett ämne per dag är schemalagt: måleri, teckning, skulptur eller formlära/kroki. En dag per vecka är vikt för en valbar kurs, ett tillvalsämne, vilket kan vara måleri, skulptur, grafik eller textil.Undervisningen är uppgiftsbaserad och varje arbetspass utgår från en bestämd uppgift och avslutas med en gemensam genomgång, analys och diskussion. Lärarna väver in konsthistoriska referenser och konstteori i undervisningen. Uppgifterna kan utgå från både material, teknik och konstnärligt innehåll.Den individuella handledningen är viktig i alla ämnen och våra lärare är högskoleutbildade konstnärer som undervisar två dagar i veckan, resten av tiden arbetar de med sin egen konstnärliga praktik. Undervisningen äger rum i ljusa ateljéer på Guldheden i Göteborg. Skolan står till elevens förfogande dygnet runt.Parallellt med läsåret löper en serie föreläsningar i den västerländska konsthistorien från forntid till modernismen varvat med besök på gallerier, museer och i konstnärsateljéer. På vårterminen anordnas kursen Stu ...

  Provider NameKV Konstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Konstnärlig idégestaltning

  Hos oss kan du gå en så kallad eftergymnasial grundutbildning med inriktning måleri, skulptur, grafik eller söka direkt till vår ettåriga påbyggnadsutbildning. Hur utbildningarna skiljer sig från varandra kan du läsa mer om på skolans hemsida under rubrikerna Grundutbildning och Konstnärlig Idégestaltning. Gemensamt för utbildningarna är att du väljer att arbeta med det du är mest nyfiken på och får testa nya saker som du kanske inte visste att du ville lära dig. Här finns möjlighet för dej att prova dig fram, utforska dej själv och hitta nya vägar och mål för ditt konstnärliga arbete.Många som söker till oss har gått estetiska program på gymnasiet, något år på konstskola eller folkhögskola, en del är självlärda. Våra lärare och gästlärare är välmeriterade pedagoger och högskoleutbildade konstnärer. Vi arbetar fysiskt, med händer och hela kroppen. Olika spännande tekniker, metoder och material. Blickar inåt och utåt. Lär oss se, samtala och skriva om konst och kultur. Våra utbildningar stärker dina kompetenser att söka till kandidat och magisterprogram på universitetsnivå i Sverige och utomlands. Att bli antagen till de utbildningarna direkt från gymnasiet eller efter kortare konstkurser är mycket ovanligt. Studenterna på våra utbildningar fortsätter antingen inom konsten eller med konstnärligt arbete i närbesläktade branscher som mode, design och konsthantverk. Arkitektur, film, musik och scenkonst. Humaniora, media och kommunikation.Under studietiden knyter och byter du för framtiden viktiga kontakter och kun ...

  Provider NameGöteborgs Konstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Textil 1

  Utbildningen är inriktad på en hantverksmässig framställning av textil, i första hand vävning, kompletterad med textil form- och färglära. Grunden är ett såväl konstnärligt som hantverksmässigt förhållningssätt till det textila materialet. Detta innebär att du utvecklar en metod att sätta personlig prägel på dina arbeten genom att planera, skissa, beräkna och tillverka. Du kan arbeta med textil för rumslig gestaltning, bruksföremål och konstnärliga objekt. Förutom grundläggande vävtekniker arbetar du med fritt broderi, färgning och textiltryck. I grundkursen i form och textiltryck får du utveckla ditt formspråk med fria tryckmetoder som stämpel och öppna ramar. Under varje termin ingår en period med eget fördjupningsarbete. Även teckning, målning, kroki och konstorientering ingår i utbildningen.Utbildningen ställer krav på eget engagemang och viljan till konstnärlig utveckling. Ett förtroendefullt samspel mellan lärare och studerande är en bärande del i vår pedagogik. Du får i stor utsträckning personlig handledning av såväl vår fasta lärarstab som med gästlärare. Många projekt är ämnesövergripande och det finns många tillfällen till utbyte med andra studerande och gästande lärare och föreläsare.Efter avslutad utbildning har du en god grund för fortsatta studier inom textilt hantverk, konst och konsthantverk.Verkstaden är välutrustad och varje studerande har en egen arbetsplats Skolan har ett internat och verkstäderna är öppna för eget arbete under kvällar och helger. ...

  Provider NameStiftelsen Capellagården

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Möbel 1

  Utbildningen är inriktad på en hantverksmässig tillverkning av möbler. Du lär dig använda handverktyg och arbetar med grundläggande konstruktioner och sammansättningar. Du får dina första insikter kring de olika träslagens struktur och egenskaper samt gestaltar produkter med ett personligt uttryck. I kursen ingår också teckning, målning, kroki och konstorientering.Utbildningen utgår från det svenska möbelhantverkets tradition. Från denna grund vidareutvecklar och anpassar vi material och funktion till de krav dagens samhälle ställer. Skapandet av en personlig yrkesidentitet är central och innefattar både en utvecklad hantverksskicklighet och tilltro till den egna förmågan. Efter avslutad utbildning har du fått en god grund för akademiska studier inom formgivning, produktutveckling eller inredningsarkitektur. Du är också förberedd på för fortsatt yrkesutbildning inom området.Utbildningen ställer krav på eget engagemang och viljan till konstnärlig utveckling. Ett förtroendefullt samspel mellan lärare och studerande är en bärande del i vår pedagogik. Du får i stor utsträckning personlig handledning av såväl vår fasta lärarstab som med gästlärare. Många projekt är ämnesövergripande och det finns många tillfällen till utbyte med andra studerande och gästande lärare och föreläsare. Skolan har ett internat och verkstäderna är öppna för eget arbete under kvällar och helger. ...

  Provider NameStiftelsen Capellagården

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Silversmide & Smyckesdesign

  Är du intresserad av att skapa egna smycken och föremål i silver och andra metaller? Då kan utbildningen Silversmide & Smyckesdesign vara något för dig.Här får du hantverkskunskaper i silversmide och formskapande - en bra grund för dig som vill gå vidare inom yrket eller studera på designhögskola.Utbildningen är främst uppbyggd kring praktiska uppgifter i projektform. Du får lära dig att driva projekt på olika teman och i olika tekniker från idé till färdig presentation. Vid formgivningen av smyckes- och corpusobjekt möter du olika tekniska och gestaltningsmässiga utmaningar vilka blir allt mer avancerade under utbildningens gång. Genomgångar och föreläsningar av teoretisk karaktär sker fortlöpande under utbildningen. Genom de olika projektarbetena och studiebesöken som genomförs får du en verklighetsbaserad bild av vad yrket innebär.Utöver hantverks- och materialkunskap ingår studier i ämnen som färg och form, idéskisser och modellbygge, silversmides- och designhistoria. Under utbildningen dokumenterar du ditt arbete och sammanställer en egen portfolio. Portfolion fungerar som ett verktyg för att lära sig presentera sig själv och sitt arbete för tänkta eller reella kunder. Portfolion utgör också ett underlag för diskussioner och utvecklingsplanering med lärare under den individuella handledningen. Utbildningen avslutas med en slututställning där du visar upp ditt arbete tillsammans med gruppen.Lärarna på Silversmide & Smyckesdesign är alla yrkesverksamma och har goda kunskaper om sitt ämne och sin bran ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Utbildningen för silversmide & smyckesdesign

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Skrivarlinjen projekt

  Skrivarlinjen – projekt är en studiemedelsberättigande och författarledd utbildning. Skrivarlinjen – projekt vänder sig till dig som har kommit en bit med ditt manus, eller som rent av börjar bli färdig. Det kan till exempel vara ett manus till en roman, eller en novell- eller diktsamling. Du kanske redan har gått en grundläggande skrivarskola – eller så har du gått flera fristående kurser och på så vis inhämtat motsvarande kunskaper. Skrivarakademin har under sina drygt tjugo år som utbildare inom litterär gestaltning utvecklat en solid metodik för att arbeta med texter i olika utvecklingsstadier. Hos oss arbetar lärare specialiserade på barn- och ungdomslitteratur, poesi, dramatik och filmmanus. Inom vuxenprosan är vi duktiga på att lära ut de hantverksmässiga grunderna i traditionellt berättande likaväl som mer experimentell och gränsöverskridande prosa. Vi har också en stor sakkunskap inom genrelitteratur så som spänningsroman och kriminalroman.Under två terminer får du som studerar verktyg att sätta in ditt eget författarskap i en större litterär kontext. Därmed får du redskap att utveckla din text och din identitet som författare, avseende poetik, språk, stil, form, genre och tematik. Du som studerar får också en genomgång av litteraturbranschen och förberedelse för att kunna knyta kontakter inom densamma.Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:• Eget projekt• Föreläsningar och seminarier• TextsamtalFörfattaryrket finns exempelvis inom bok-, e-bok-, film-, teater- och spelbranschen. Författare ver ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Skrivarakademin i Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Skrivarlinjen distans

  Skrivarlinjen distans är en studiemedelsberättigande och författarledd utbildning. Den vänder sig till dig som vill satsa på ditt skrivande på heltid, men som har behov av att studera på distans, på tider som passar dig. I ett kreativt sammanhang får du öka din litterära medvetenhet, utveckla det egna skrivandet och hitta din egen personliga stil.Skrivarlinjen distans är unik genom sin bredd. Skrivarakademin har under sina drygt tjugo år som utbildare inom litterär gestaltning utvecklat en solid metodik för att arbeta med texter i olika utvecklingsstadier. Cirka tjugo yrkesverksamma författare, aktiva inom en rad olika genrer, undervisar hos oss vilket gör att vi kan hjälpa våra studerande med alla typer av text inom det skönlitterära fältet. Du kan också välja att gå skrivarlinjen distans med inriktning barn- och ungdomslitteratur.Under två terminer får du lära dig behärska skrivandets hantverk inom olika områden. Du får göra skrivövningar, prova dig fram och experimentera – allt för att du ska utveckla ditt skrivande och hitta ditt eget språk. Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:• Föreläsningar• Längre och kortare skrivuppgifter• Textrespons• Eget projektAll undervisning på Skrivarlinjen distans bedrivs på vår digitala undervisningsplattform. Inga fysiska träffar förekommer. Undervisning i virtuellt klassrum förekommer inte, utan du som studerar förhåller dig till deadlines när din återkoppling ska ha inkommit. Utbildningen är på så vis tillgänglig oavsett var du bor eller dina övriga livsomständ ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Skrivarakademin i Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Skrivarlinjen

  Skrivarlinjen är en studiemedelsberättigande och författarledd utbildning som vänder sig till dig som vill satsa på ditt skrivande på heltid. I en kreativ miljö får du öka din litterära medvetenhet, utveckla det egna skrivandet och hitta din egen personliga stil.Skrivarakademins skrivarlinje är unik genom sin bredd. Skrivarakademin har under sina drygt tjugo år som utbildare inom litterär gestaltning utvecklat en solid metodik för att arbeta med texter i olika utvecklingsstadier. Hos oss arbetar lärare specialiserade på barn- och ungdomslitteratur, poesi, dramatik och filmmanus. Inom vuxenprosan är vi duktiga på att lära ut de hantverksmässiga grunderna i traditionellt berättande likaväl som mer experimentell och gränsöverskridande prosa. Vi har också en stor sakkunskap inom genrelitteratur så som spänningsroman och kriminalroman.Under två terminer får du lära dig behärska skrivandets hantverk inom olika områden, bland annat roman, poesi, dramatik, film och autofiktion. Du får göra skrivövningar, prova dig fram och experimentera – allt för att du ska utveckla ditt skrivande och hitta ditt eget språk. Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:• Längre och kortare skrivuppgifter• Föreläsningar och seminarier• Textsamtal• Eget projektUtbildningens främsta syfte är att du som studerande ska få vägledning och stöd i att utveckla ditt skrivande avseende språk, stil, form, genre och tematik. Författaryrket finns exempelvis inom bok-, e-bok-, film-, teater- och spelbranschen. Författare verkar också ofta som text ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Skrivarakademin i Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages