• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124449 items
 1. Πτυχίο Τεχνολόγων Γεωπόνων. Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

  ΓΝΩΣΕΙΣ: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο απόφοιτος της κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής θα πρέπει να γνωρίζει:• Τη δομή και τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανάλογα με το είδος των εκτρεφόμενων αγροτικών ζώων, την κατεύθυνση της παραγωγής και την απαιτούμενη οργάνωση.• Τις αρχές λειτουργίας των σταβλικών εγκαταστάσεων εκτρεφόμενων ζώων, ανάλογα με το σύστημα εκτροφής και την παραγωγική κατεύθυνση.• Τις θεωρίες των συστημάτων εκτροφής.• Τις αρχές και εφαρμοζόμενες πρακτικές των μηχανισμών λογιστικής παρακολούθησης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.• Την ανάλυση των παραγωγικών ιδιοτήτων των ζώων (σε γάλα, κρέας, αυγά, κλπ.), καθώς και την οργάνωση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης κατά είδος ζώων.• Τις θεωρίες γενετικής βελτίωσης των αγροτικών ζώων.• Τις μεθόδους και πρακτικές επιλογής ζώων κατάλληλων για αναπαραγωγή, καθώς και τις μεθόδους τεχνητής σπερματέγχυσης.• Τις θεωρίες και τους μηχανισμούς της εφαρμοσμένης διατροφής των αγροτικών ζώων.• Τις σύγχρονες μεθόδους κατάρτισης σιτηρεσίων.• Τις θεωρίες και τους μηχανισμούς της λειτουργίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς και των μέτρων Πολιτικής που αφορούν τη λειτουργία των αγορών, καθώς και την εμπορία γεωργικών εισροών και κτηνοτροφικών προϊόντων.• Τα θέματα και τους μηχανισμούς εμπορίας πρωτογενούς ζωικού κεφαλαίου, των συνθηκών αγοράς ζώων, της κείμενης νομοθεσίας και της έρευνας αγοράς.• Τα θέματα και τους μηχανισμούς και εμπορίας ζωοτροφών, με γνώση την εποχικότητα των ζωοτροφών και των συνθηκών αγοράς.• Τις σύγχ ...

  Awarding bodyΑλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Πτυχίο Τεχνολόγων Γεωπόνων. Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

  ΓΝΩΣΕΙΣ: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο απόφοιτος της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, γνωρίζει:• τις θεωρίες και τους μηχανισμούς της λειτουργίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς και των μέτρων Πολιτικής που αφορούν τη λειτουργία των αγορών, καθώς και την εμπορία γεωργικών εισροών και προϊόντων. • όλες τις σύγχρονες εξελίξεις των μέτρων της ΚΑΠ για την Αγροτική Ανάπτυξη. • τα θέματα και τις διαδικασίες εφοδιασμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων με εισροές πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασμάτων, ζωοτροφών, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων και κατασκευών.• τις μεθόδους της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου και πιστοποίησης των γεωργικών προϊόντων.• τις μεθόδους της οικονομικής αξιολόγησης και αποτίμησης των στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων των γεωργών.• τους μηχανισμούς βέλτιστης αξιοποίησης φυσικών και οικονομικών πόρων.• τις θεωρίες και λειτουργίες της γεωργικής ανάπτυξης σε επίπεδο επιχείρησης, περιοχής, περιφέρειας και χώρας. • τις αρχές της χρηματοοικονομικής λειτουργίας και Διοίκησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών (ζωικής, φυτικής και αλιευτικής παραγωγής).• όλες τις σύγχρονες εξελίξεις και μεταβολές στη χρηματοδότηση των γεωργικών επενδύσεων και ενισχύσεων. • όλες τις αρχές υπολογισμού και ερμηνείας οικονομικών αποτελεσμάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων. • τις πρακτικές της λογιστικής παρακολούθησης αυτοτελών κλάδων αγροτικής παραγωγής.• τις θεωρίες υπολογισμού γεωργοοικονομικών αποτελεσμάτων.• τι ...

  Awarding bodyΑλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Πτυχίο Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών (Τ.Ε.). Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

  ΓνώσειςΟ πτυχιούχος του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, θα πρέπει να γνωρίζει: • τη νοσολογία, γενετική μηχανική και βιοτεχνολογία των υδρόβιων οργανισμών, • αντικείμενα που αναφέρονται σε θέματα αλιείας, αλιευτικής διαχείρισης, υδατοκαλλιεργειών, σύγχρονων εκτροφών και διατροφής των υδρόβιων οργανισμών, • την επεξεργασία, συντήρηση, ποιοτικό, υγειονομικό έλεγχο και τη διασφάλιση ποιότητας των αλιευμάτων, • το σχεδιασμό και τη μεθοδολογία λήψης και εξέτασης δειγμάτων με κλασικές μεθόδους και τεχνολογία αιχμής, καθώς και τη στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων, • την παρασκευή αλιευτικών προϊόντων και την αξιοποίησή τους, • την εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στα στάδια παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων, • την οργάνωση, σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση μονάδων υδατοκαλλιεργειών, ενυδρείων, εκκολαπτηρίων / ιχθυογεννητικών σταθμών και άλλων αλιευτικών επιχειρήσεων, • την αποκατάσταση και διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος, • τη διοίκηση, οικονομία, νομοθεσία στους τομείς της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και των νερών.ΔεξιότητεςΟ πτυχιούχος του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, θα πρέπει να κατανοεί και να ξέρει: • το σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία υδατοκαλλιεργειών πάσης φύσεως και μεγέθους, • την παραγωγή, τυποποίηση και έλεγχο πάσης φύσεως αλιευτικών προϊόντων, ιχθυογεννητικού υλικού και ιχθυοτροφών, καθώς και τη σύνταξη σχετικών με τα παραπάνω εκθέσεων, • τη συγκέντρωση αλιευτικών προϊόντων από πάσης φύσεως ...

  Awarding bodyΑλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

  Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών α) να γνωρίζει αναλυτικά το αντικείμενο σπουδών, να κατανοεί τις αρχές του γνωστικού πεδίου του Τεχνολόγου Τροφίμων, να εμβαθύνει, διευρύνει και προσαυξάνει τις αποκτηθείσες γνώσεις και να διαθέτει αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του γνωστικού αντικειμένου, β) να αναλύει και να προσαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις ώστε να τις εφαρμόζει σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου του, να εφαρμόζει ορθά τα εργαλεία και τις τεχνικές στην διεύρυνση των βασικών θεμάτων, να επιλύει σύνθετα ή και νέα προβλήματα και να επικοινωνεί με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρει πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα, και τέλος, γ) να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί ερευνητικές εργασίες, να λαμβάνει αποφάσεις, να τις αξιολογεί και να αναλαμβάνει την ευθύνη σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται, και να είναι σε θέση να αναλάβει, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων. ...

  Awarding bodyΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

  Ο απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας αποκτά:ΓΝΩΣΕΙΣ: που απαιτούνται για την εφαρμογή κατάλληλων και ερευνητικά τεκμηριωμένων επιστημονικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων για την παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, προετοιμασία, εξέταση, νομοθεσία και χρησιμοποίηση των τροφίμων, καθώς επίσης και των βιολογικών, φυσικών, χημικών και οικονομικών αρχών και των τεχνολογιών πληροφόρησης που εμπεριέχονται.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Ο απόφοιτος διαθέτει δεξιότητες για την κατανόηση, μέσω της γνώσης για τη σύνθεση των τροφίμων, της ποιοτικής και ποσοτικής εκτίμησης των διεργασιών και του εξοπλισμού επεξεργασίας και των μεθόδων ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και των διοικητικών - διαχειριστικών διαδικασιών για την επιτυχή παραγωγή και τον έλεγχο των μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας τροφίμων.ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Ο απόφοιτος είναι σε θέση να εφαρμόζει με τεκμηριωμένο τρόπο, ασφάλεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα τις μεθόδους και τεχνικές που διδάχθηκε τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Δίδεται έμφαση στη συνεργασία με εκπαιδευτικά, ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και επιχειρήσεις τροφίμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, μέσω της διεξαγωγής κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με την ολοκλήρωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, αναμένεται ο απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων να διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιε ...

  Awarding bodyΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Πτυχίο Τεχνολόγου Ραδιολόγου-Ακτινολόγου. Τμήμα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

  O φοιτητής του τμήματος αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των αντιστοίχων μαθημάτων να: γνωρίζει την ανατομία του ανθρωπίνου σώματος και τις φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, ώστε να κατανοεί τις παθολογικές καταστάσεις και να αντιμετωπίζει έκτακτες καταστάσεις στο χώρο του ακτινολογικού τμήματος. Αναμένεται να κατανοεί τις βασικές αρχές της Βιοστατιστικής και πραγματοποιεί μικρής έκτασης ερευνητικές μελέτες και την πτυχιακή του εργασία. Χρησιμοποιεί χημικούς όρους σχετικούς με το πεδίο του. Γνωρίζει περί της σχέσης Εργασίας και Υγείας, τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στην εργασία και τις βασικές έννοιες της επιδημιολογίας. Κατανοεί τις βασικές αρχές ψυχολογίας και προσαρμόζει συμπεριφορά του για ικανοποιητικό επίπεδο επικοινωνίας. Κατέχει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση των μονάδων υγείας. Γνωρίζει για την ιατρική πληροφορική και τη χρησιμοποιεί στην εργασία του, καθώς και τα θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική διαχείριση της υγείας, τις έννοιες και τις δυνατότες της ψηφιακής απεικόνισης, την επεξεργασία εικόνας, τα συστήματα PACS, την εικόνα DICOM. Έχει γνώσεις εξειδικευμένων αγγλικών που επιτρέπουν τη χρήση των μηχανημάτων και τη βασική επικοινωνία με τον ασθενή. Γνωρίζει περί: των βιολογικών επιδράσεων των ιονιζουσών ακτινοβολιών, της αρχής ALARA, των ορίων δόσεων, του υπολογισμού κινδύνου από την έκθεση, της δοσιμετρίας και χαρακτηρισμού χώρων, της ακτινοπροστασίας των χώρων. Επίσης αναμένεται να γνωρίζει να κατανοεί και να εφαρμόζει τους κανόνες ακτινοπροστασί ...

  Awarding bodyΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής, με Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: Μηχανικoί Δικτύων, Μηχανικοί Η/Υ, Μηχανικοί Λογισμικού. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Κρήτης.

  Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης καλύπτει τον χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Πολυμέσων, καθοριστικής σημασίας τομέων στη διαμορφούμενη Κοινωνία των Πληροφοριών. Με την παρεχόμενη εκπαίδευση το Τμήμα στοχεύει σε αποφοίτους, οι οποίοι θα έχουν αφ' ενός σφαιρική παιδεία γύρω από τις νέες τεχνολογίες και αφ' ετέρου την απαιτούμενη εξειδίκευση ώστε να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες μίας πολύ μεγάλης και δυναμικά αναπτυσσόμενης αγοράς εργασίας. Η αγορά αυτή περιλαμβάνει επιχειρήσεις και εταιρείες εφαρμογών προϊόντων Πληροφορικής, λογισμικού, εταιρείες παροχής Internet, τηλεφωνίας κλπ.Μηχανικοί Δικτύων: Η κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Κρήτης, εστιάζεται στη μελέτη, ανάλυση σχεδιασμό, σύνθεση και υλοποίηση δικτύων πολυμεσικών υπηρεσιών και εφαρμογών, εμβαθύνοντας στις αρχιτεκτονικές υλοποίησης και στις τεχνολογίες α) τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και των πλατφορμών υπηρεσιών σύγκλισης, β) δημιουργίας, χειρισμού και μετάδοσης πολυμέσων μέσα από ετερογενείς υποδομές, και γ) προγραμματισμού και την διαχείρισης δικτύων για την παροχή εγγυημένης ποιότητας-της-υπηρεσίας (QoS). Οι φοιτητές μπορούν να αποκομίσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση στις προαναφερθείσες περιοχές, να αναπτύξουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας καθώς και ομαδικής συνεργασίας μέσα από μια σειρά διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες υλοποιούνται είτε κάτω από πραγματικές συνθήκες είτε σε ελεγχόμενο περιβάλλον (π.χ. προσομοιώσεις). Πιο συγκεκριμένα, ...

  Awarding bodyΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Πτυχίο Τεχνολόγου Ιχθυολόγου. Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

  Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων αποκτούν τις απαραίτητες τεχνολογικές και επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε όλους τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και της σχέσης τους με το περιβάλλον, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη επιχειρήσεων. ...

  Awarding bodyΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων. Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

  Να διευρύνει και προσαρμόζει τις γνώσεις του σε νέα ή εξειδικευμένα αντικείμενα του επιστημονικού του πεδίουΝα έχει αναπτύξει τις δεξιότητες που αναφέρονται στην ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων, των μεθόδων και τεχνικών που εφαρμόζονται στα Ιατρικά Εργαστήρια, καθώς και την ικανότητα εκτέλεσης ολοκληρωμένων εργασιών στα Ιατρικά Εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής εργαστηριακών μεθόδων και διαδικασιών, της χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού, εργαλείων, οργάνων και εργαστηριακών υλικών .Να έχει αναπτύξει την ικανότητα χρήσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των μεθοδολογικών δυνατοτήτων του αντικειμένου των σπουδών του στα Ιατρικά Εργαστήρια, τόσο σε συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας, όσο και συνθήκες μελέτης ή έρευνας, καθώς και στην όλη επαγγελματική και επιστημονική του σταδιοδρομία.Οι Πτυχιούχοι του Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων είναι σε θέση:• Να εκτελούν όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις στο πεδίο των Ιατρικών Εργαστηρίων. • Να εφαρµόζουν τις σύγχρονες επιστηµονικές µεθόδους και τεχνικές που έχουν σχέση µε την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, • Να αξιολογούν και να διασφαλίζουν το ποιοτικό αποτέλεσµα αυτών. ...

  Awarding bodyΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Πτυχίο Τεχνολόγου Διατροφής και Διαιτολογίας. Τμήμα Διατροφής και Διατολογίας. Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

  Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών α) να γνωρίζει αναλυτικά το αντικείμενο σπουδών, να κατανοεί τις αρχές του γνωστικού πεδίου του Διαιτολόγου & Διατροφολόγου, να εμβαθύνει, διευρύνει και να προσαυξάνει τις αποκτηθείσες γνώσεις και να διαθέτει αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του γνωστικού αντικειμένου, β) να αναλύει και να προσαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις ώστε να τις εφαρμόζει σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου του, να εφαρμόζει ορθά τα εργαλεία και τις τεχνικές στην διεύρυνση των βασικών θεμάτων, να επιλύει σύνθετα ή και νέα προβλήματα και να επικοινωνεί με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρει πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα, και τέλος, γ) να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί ερευνητικές εργασίες, να λαμβάνει αποφάσεις, να τις αξιολογεί και να αναλαμβάνει την ευθύνη σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται, και να είναι σε θέση να αναλάβει, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων. ...

  Awarding bodyΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages