• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. alapszintű járműtechnikai menedzser

  Az alapszintű járműtechnikai menedzser  szakirányú továbbképzés alapvető célja:A közúti, vasúti, vízi és légi járművek, valamint az építő- és anyagmozgató gépek gyártása, a gépekben végbemenő folyamatok kutatása, valamint ezen gépek és a belőlük alakított géprendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait is figyelembe vevő üzemeltetése, karbantartása és javítása terén dolgozó szakemberek számára a graduális képzést meghaladó szintű és mélységű ismeretek nyújtása, hogy munkájukat korszerű kutatási, vizsgálati, mérési és adatfeldolgozási, modellezési módszerek birtokában, rendszerszemléleti alapokon, a modern tervezési, gyártási eljárásokkal számolva, az élettartamköltség fajlagos minimalizálására épülő átfogó gazdasági szemlélettel, a környezetvédelem új szempontjait érvényesítve és az előre adott biztonsági, kockázati szintet tartva, egy magasabb szinten folytathassák alkotó, szervező és irányító tevékenységüket, felkészülhessenek a műszaki menedzseri feladatok ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottságaikat, fejleszthetik képességeiket, ezzel kiteljesítve az építésgépesítés szakterületen kialakuló kompetenciájukat. A végzettek az említett területeken alkalmasakká válnak:* a járműtechnikai rendszerek fejlesztését, gyártását, működtetését, vizsgálatát - nemzetközi és hazai jogszabályokban (alkalmassági elő ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. alapszintű karbantartó és járműfenntartó szakmérnök

  A képzés célja:A jelenlegi hazai gazdaságban a termelés biztonságát, minőségét és környezetbarát megvalósítását szolgáló szak indítása szükséges. Ennek keretében a mérnököknek olyan új, komplex ismereteket kell megszerezni, amelyek például a hibafeltárásban, megelőzésben és javításban egyaránt hozzásegítik a felelősségteljes munkavállaláshoz és végzéshez. Ugyanakkor rendkívül fontos az új szemléletű és minőségi követelményeket támasztó termelésben és üzemeltetésben a korszerű anyagok és technológiák ismerete, valamint az informatikai ismeretek (pl. szoftverek) megszerzése, illetve továbbfejlesztése. A karbantartás és a járműfenntartás az egyre növekvő és szélesedő választékú hazai járműparkot alapul véve jelentős kihívás a szakember utánpótlás képzésében. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,- karbantartás-elmélethez kapcsolódó szakmai anyagok (károsodáselmélet és javítási technológiák, műszaki diagnosztika) megismerésével,- a kapcsolódó ismeretek (felújítás környezetvédelme, informatika, minőségbiztosítás) elsajátításával, valamint- a karbantartó és járműfenntartó rendszerek működtetésével kapcsolatos speciális ismeretek (szereléstechnológia, felületvédelem, tribológia stb.) tanulmányozásával. A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. alapszintű közlekedési gazdasági mérnök

  A képzés célja:Elsősorban közlekedésmérnökök, de általában a műszaki képzésben végzett és a közlekedés, szállítás, logisztika, szállítmányozás különböző szakterületein dolgozó mérnökök számára elősegítse a menedzsment szemléletnek és ismereteknek az elsajátítását, amelyek lehetővé teszik mérnöki, alapvető műszaki-gazdasági ismereteik szállítmányozási, üzleti vállalkozási jellegű kiteljesedését és ez által fuvarozási vállalkozásaik eredményes működtetését és továbbfejlesztését, a közlekedési területre történő kiegészítését.A nemzetgazdaság és a közlekedési szakterület igényeit, elvárásait figyelembe véve olyan gazdasági mérnökök képzése a cél, akik:- képesek az alkotó műszaki tevékenységek gazdasági-vállalkozói szemszögből való hasznosítására,- alapozva műszaki ismereteikre, a megszerzendő új ismeretek képessé teszik marketing, pénzügyi, szállítmányozási, számvitel, humánpolitika stb. területeken keletkező problémák megoldására, illetve feladatok ellátására.A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők ismereteiket, képességeiket négy szinten, négy irányban fejleszthetik tovább:- megújíthatják és bővíthetik a műszaki szakmai ismereteiket,- megismerik a vállalkozások költség-hatékony, profitábilis működtetéséhez szükséges gazdasági ismereteket,- elsajátítják a vállalkozások vezetéséhez nélkülözhetetlen vezetői (management) képességeket,- a választott szakterületen továbbfejleszthetik képességeiket, kialakítják a szakmai, vezetői kompetenciá ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. alapszintű minőségirányító szakanalitikus

  Elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű analitikai és minőségirányítási ismeretekkel rendelkező alapszintű minőségirányító szakanalitikusok képzése, akik a napi analitikai gyakorlat minden területén, a vegyiparban, a szerves szintetikus iparban, a gyógyszeriparban, a szénhidrogén iparban, a környezetvédelemben, az élelmiszeriparban, a klinikai laboratóriumokban, tudományos kutató helyeken képesek kémiai és műszeres analitikai feladatok megoldására, új módszerek kidolgozására, a meglévő módszerek adaptálására, módszerek validálására, analitikai laboratóriumok minőségirányítási rendszerének működtetésére. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek A képzés során az alapszintű minőségirányító szakanalitikusok megismerik:- a korszerű műszeres analitikai módszerek (elemanalitika, nyomelemanalitika, atomspektroszkópia, molekulaspektroszkópia, tömegspektroszkópia, gázkromatográfia, folyadékkromatográfia, csatolt módszerek, immunanalitika, bioanalitika) elméleti alapjait, a műszerek felépítését, a módszerek gyakorlati alkalmazását, - analitikai feladatok értékelésének és az alkalmas műszeres analitikai módszer kiválasztásának alapjait,- új analitikai módszerek kidolgozásának, módszerek adaptálásának, illetve módszerek dokumentálásának eljárásait,- laboratóriumi minőségirányítási rendszerek kidolgozásának, dokumentálásának, bevezetésének és irányításának elméletét és gyakorlatát, - analitikai módszerek validálásának előírásait és módszereit,- a minőségbiztosítás korszerű statisztikai módszereit,- a számítóg ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. alapszintű műszeres analitikus specialista

  Elsajátítandó kompetenciák:A képzés célja olyan korszerű analitikai ismeretekkel rendelkező alapszintű műszeres analitikus specialisták képzése, akik a vegyiparban, a szerves szintetikus iparban, a gyógyszeriparban, a szénhidrogén iparban, a környezetvédelemben, a mezőgazdaság területén, az élelmiszeriparban, klinikai laboratóriumokban, tudományos kutató helyeken, hatósági és szolgáltató laboratóriumokban képesek kémiai és műszeres analitikai feladatok megoldására, új módszerek kidolgozására, publikált módszerek adaptálására és laboratóriumi minőségirányítási feladatok megoldására. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során az alapszintű műszeres analitikus specialisták megismerik:- a korszerű műszeres analitikai módszerek (elemanalitika, nyomelemanalitika, atomspektroszkópia, molekulaspektroszkópia, tömegspektroszkópia, gázkromatográfia, folyadékkromatográfia, csatolt módszerek, immunanalitika, bioanalitika) elméleti alapjait, a műszerek felépítését, a módszerek gyakorlati alkalmazását, - analitikai feladatok értékelésének és az alkalmas műszeres analitikai módszer kiválasztásának módszereit,- új analitikai módszerek kidolgozásának, módszerek adaptálásának, illetve módszerek dokumentálásának eljárásait,- laboratóriumi minőségirányítási rendszerek kidolgozásának, dokumentálásának, bevezetésének és irányításának elméletét és gyakorlatát, - analitikai módszerek validálásának előírásait és módszereit,- analitikai módszerek adatainak és eredményeinek értékelésére szolgáló statisztikai módszereket,- új ism ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. alapszintű építésgépesítési szakmérnök

  A képzés célja:A nemzetgazdaság működtetésében döntő szerepet játszó építőiparban dolgozó és az építési folyamatok gépesítésével vagy az elemek előregyártásával foglalkozó mérnökök képzettségi szintjének növelése, megismertetése a hatékony és környezetkímélő eljárásokkal, módszerekkel. A képzés iránti igény abból származik, hogy egyre több mérnök vesz részt a nemzetközi munkamegosztásban. A képzés célja a gyakorló mérnököket felkészíteni az ezredforduló utáni mérnöki tevékenységben bekövetkező struktúraváltásra, az üzemeltetési és a szolgáltatás jellegű szakértői feladatoknak legkorszerűbb infrastruktúrákon való ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,- az építőipari folyamatok és az építésgépesítés megismerésével,- a kapcsolódó ismeretek (számítógépek alkalmazása, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, vállalkozási és jogi ismeretek) elsajátításával, valamint az - építőgépek működésével kapcsolatos speciális ismeretek (építőgépek automatizálása, diagnosztikája stb.) tanulmányozásával.A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottságaikat, fejleszthetik képességeiket, ezzel kiteljesítve az építésgépesítés szakterületen kialakuló kompetenciájukat. Személyes adottságok, készségek: - kreativitás,- rugalmasság,- problémafelismerő ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. alkalmazott biostatisztikus

  A képzés célja: mind a biológiai, mind az orvosi és állatorvosi tudományokban egyre fontosabb követelmény a vizsgálatok és kísérletek szakszerű megtervezése, valamint az adatok korszerű statisztikai módszerekkel való kiértékelése. A gyógyszeripari kísérletekben az engedélyező hatóság Európában is és az USA-ban is megköveteli biostatisztikus részvételét. Általános kompetenciák: -    a statisztikai elemzésekhez szükséges matematikai módszerek (vektorterek alapfogalmai, lineáris leképezések és mátrixok, a matematikai analízis alapfogalmai, deriválás és integrálás egy és többváltozós esetben); -    a statisztika és az azt alkalmazó tudományágak viszonyának ismerete; -    jó kommunikációs készség a nem statisztikus szakemberekkel (a megrendelőkkel vagy felhasználókkal, kliensekkel); -    a megrendelő által szakmai (biológiai, orvosi stb.) nyelven megfogalmazott problémák matematikai, illetve statisztikai modellekké formálása és az annak megfelelő vizsgálatok megtervezése és kivitelezése; -    informatikai ismeretek, szoftverek használata, programnyelvek ismerete és használata -    publikációk, kutatási tervek, kutatási jelentések kritikai elemzése, a logikai, illetve módszertani hibák felderítése; -    publikációk készítésének gyakorlati tudnivalói, különös tekintettel a statisztikai eredmények helyes közlésének ismeretére; -    képesség ismert elemző módszerek új feladatok, illetve új körülmények között történő innovatív alkalmazására. Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -    valószínűségsz ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. alkalmazott geoinformatikus

  - a végzettek képesek lesznek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló törvényszerűségek lényegét, összefüggéseiket modern adatgyűjtő és adatfeldolgozó eszközök segítségével feltárni, - geoinformatikai rendszerekbe beépülő digitális térképművek fajtáinak és geoinformatikai felhasználási módjainak alapos ismeretével bírnak (kataszteri, közmű, topográfiai, földrajzi térképek), - alkalmazási szinten jártasságot szereznek az eltérő (vektoros és raszteres) geoinformatikai célú szoftverek használatában, összehangolásában, képesek lesznek a különféle szoftverek közötti adatátviteli, transzformációs és egyéb műveletek végrehajtására, - képesek lesznek közreműködni geoinformatikai alapú rendszerek, adatbázisok tervezésében, kiépítésében és működtetésében, tapasztalatot szereznek az adatlekérdezés, adatbázis-rendezés, és –bővítés, adatbázis és objektumok összekapcsolása terén (adatbázis-kezelés), - elsajátítják az alapadatok terepi és programalapú (műholdas távérzékelés) gyűjtésének, rendezésének módjait, valamint ezek felhasználásával magasabb tudásszintet jelentő derivált adatok előállítását és értelmezését/interpretációját, - képesek lesznek alapfokú programozási műveletek végrehajtására, egyszerűbb modellek alkotására és szimulációs célú felhasználására, - elsajátítják az eredmények látványos megjelenítésének (tematikus térképek) és az eredmények hatékony kommunikációjának (web) eszközeit, - képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, önkormányzat, vállalkozás működ ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. alkalmazott infokommunikációs fejlesztő

  A képzés célja alkalmazott infokommunikációs fejlesztő-elemző szakemberek interdiszciplináris képzése társadalomtudományi területen.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató    képes:* társadalomtudományi területhez kapcsolódva infokommunikációs tervezési és elemzői feladatok ellátására; * társadalomtudományi jellegű adatelemzésre megfelelő szakmai irányítás mellett;* tablet, mobiltelefon, internet, on-line média számára szoftver- és honlapfejlesztésre;ismeri* a rádió, a televízió, a számítógép- és adatátviteli hálózatok, elektronikus levelezés jellemzőit; * a hálózati protokollokat, képes működtetésükre, implementációra, tesztelésre;* az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat; * az infokommunikációs tevékenységek szakmai és etikai normáit; * a csoportvezetés sikeres stratégiáit;valamint* jártas a legelterjedtebb zárt és nyílt forráskódú asztali és mobil operációs rendszerekben;  * jártas vezetékes és vezeték nélküli hálózatok felépítésében, gyakorlati működésében;* rendelkezik kommunikációs hálózatok tervezéséhez, üzemeltetéséhez, szükséges ismeretekkel.    Személyes adottságok, készségek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató* képes társadalomtudományi háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni;* megfelelően alkalmazza az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses köteleze ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. alkalmazott környezetvédelmi specialista

    Az elsajátítandó kompetenciák, tudomáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzettek elsajátítják:   a környezet megértéséhez szükséges tudományos ismereteket, a levegő, a víz, a talaj fizikai-kémiájának, biológiájának széles körű ismerethalmazát; a legkorszerűbb mérő és elemző berendezések működési elvét, felépítését és használati módjait; továbbá ismereteket szereznek a környezetvédelmi informatika területén, megismerik a terjedési modellezés, távérzékelés nyújtotta lehetőségeket és kihasználásuk módjait. Személyes adottságok, készségek: A végzett hallgatók   képessé válnak önállóan feltérképezni egy környezeti problémát, meghatározni az elhárításához szükséges lépéseket és megszervezni a folyamatot; megszerzik a beosztottak vezetéséhez szükséges készségek széles körét és képesek lesznek teljes mértékben kihasználni az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségeket. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A preventív környezetvédelem olyan szakembereket igényel a levegő, a víz- és talajminőség védelem, a zajvédelem, a hulladékgazdálkodás-kezelés, a települési környezetvédelem területén, akik a jogi szabályozás szellemében a prevenció műszaki jellegű, nem csupán mérnöki képesítést igénylő környezetvédelmi problémáit is képesek megoldani, figyelembe véve azok legtöbbször komplex jellegét. ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages