• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 308 items
 1. Public Relations Management

  Busimieji verslo ir vadybos magistrai studijuoja mokslinį tiriamąjį darba, viešųjų ryšių strategijas, tarnybinis protokolą, viešųjų ryšių teorijas, interesų grupės ir lobizmas, vadovavimo psichologiją, vertybių vadybą, įvaizdžio vadybą organizacijoje, sprendimų priėmimo modeliavimą, rinkodaros strateginį valdymą, socialinius konfliktus jų dinamiką ir valdymą, lyderystę, strateginį projektų valdymą. Sudentai turi galimybę pasirinkti dominančius dalykus iš alternatyviai pasirenkamų dalykų sąrašo. Studijų programa užbaigiama magistro baigiamuoju darbu. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Marketing and International Commerce

  Objective(s) of a study programme: Prepare marketing and international commerce specialists of high qualification who, having mastered the most recent marketing theories and methods, are able to analyse tendencies and changes in the market independently, follow and evaluate scientific innovations, as well as apply the knowledge for the development of organization marketing management. Learning outcomes: Student having successfully accomplished the programme would be able: 1. Apply the modern / current scientific theories of marketing and international commerce, methods and technologies. 2. Evaluate and adapt the current knowledge of marketing and other areas close to it. 3. Independently perform marketing research using modern analytical methods, evaluate the results of the impact of marketing and commercial decisions, and discover new facts. 4. Solve the problems of marketing and commerce in new, unknown or constantly changing marketing environment and in the broader contexts. 5. Follow and work in accordance with the activity standards defined by the professional associations. 6. Create and realise marketing strategies and individual processes and to provide consultations on issues relating to those activities. Activities of teaching and learning: Teaching methods: provision of information (explanation, illustration) using visual aids; case-based lecture; formulation and explanation of problem-oriented examples, issues and tasks; moderation of case study; moderation of discussion; consulting. Learning meth ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Social technology management

  Objective(s) of a study programme: to train high quality business and management specialists and social entrepreneurs by developing their knowledge and skills of new and distinctive socio-economic-technological processes, ongoing in the knowledge society, the impact of new and emerging technologies on social processes, and to develop practical management skills needed to recognize and successfully apply the potential of new and emerging technologines (from fundamentali research and practice) in developing, shaping and managing organizations, such as private companies, NGOs and social enterprises, succesful community initiatives and similar. Learning outcomes: 1.1. Demonstrates knowledge of impact of social technologies on the development of creative knowledge-based society, understands conceptually and methodologically how social technologies influence transformations of comprehensive economic activities and social developments, assumptions, concepts, factors, needs and characteristics of their increasing impact and penetration. 1.2. Develops original ideas on how social technologies form contemporary business and social entrepreneurship space, structure and value chains, how business assumptions, factors and demands of social technologies are formed in the environment of globalization challenges. 2.1 Is able to scientifically analyze creative application of technologies and assess their development opportunities, support and develop innovative ideas in the media industry and their creative implementation so ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Bussines and Politics

  Studijavę šią Bolonijos proceso tikslus atitinkančią transdisciplinišką studijų programą anglų kalba ir įgiję tarptautinio verslo ir politikos mokslų kompetencijų ir žinių, absolventai sugebės įsitvirtinti tiek Lietuvos bei Vidurio ir Rytų Europos darbo rinkoje, tiek kituose regionuose ar šalyse, nes tarptautinių organizacijų veikla neįsivaizduojama, neperžengiant nacionalinių sienų ribų ar neįvertinant organizacijų internacionalizacijos lygmens. Specialistai rengiami tiek Lietuvai bei Vidurio ir Rytų Europai, tiek regionui nepriklausančių šalių ekonomikoms ir organizacijoms. Baigus šią bakalauro studijų programą galimos tolesnės studijos socialinių mokslų srities magistrantūroje. ...

  Provider NameInternational Business School at Vilnius University, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Electronic Government

  The Electronic Public Administration Master's Degree programme consists of 12 subjects. The most important among them: e-Public Administration Scientific Research, Public Administration Comparative Analysis, Strategic Human Resource Management, Organization Theory, e-Government Organization and Strategies, e-Government Legal Environment, Multi-level Governance and Internet Governance, e-Government Infrastructure and Interoperability, Electronic Services, e-Democracy. No student internship is foreseen. The e-Public Administration Master's Degree programme is designed for individuals with a Bachelor's Degree and pursuing a career in public service or doctoral studies.. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Energy Policy and Management

  Objective(s) of a study programme: The main objective of the study program is to prepare specialists who have Master’s degree qualification with competences in scientific research, capable of strategic thinking and innovation and take positions as managers, specialists and administration workers in the energy sector organizations that (i) responsible for public policy formulation and implementation and (ii) also in the private sector. 1. Develop students’ capacity to continuously learn and adapt to changes in a dynamic environment. 2. Develop students’ capacity to perform managerial functions according based on newest developments in management and administration research and theory. 3. Develop students’ capacity to communicate with various interest groups, formulate public positions on energy related issues. 4. Develop students’ capacity for entrepreneurial action within the energy field and its organizations. 5. Develop students’ capacity to find ways means of impact on energy policy. 6. Develop students’ capacity for strategic thinking and planning in the energy sector. 7. Develop students’ capacity to prepare and implement energy policy related projects. 8. Develop students’ capacity to participate in the production of state regulation in energy policy in various roles. Learning outcomes: 1. Students ability to demonstrate knowledge of current developments in research and theory with regard to energy policy and management; describe core problems within the sector and present alternative and feasible solutio ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Finance and Accounting

  28 Programos anotacija PR3 Būsimieji finansininkai studijuoja: kalbos kultūrą ir rašytinę komunikaciją, aukštąją matematiką, įmonių statistiką, psichologiją, filosofiją, užsienio kalbą, mikroekonomiką, makroekonomiką, informacines technologijas, teisės pagrindus, apskaitos pagrindus, finansinę apskaitč, valdymo apskaitą, mokesčius, finansų analizę, verslo organizavimą, vadybą, marketingą, vertybinius popierius, turto vertinimą, auditą, finansų informacines sistemas, projektų valdymą, strateginį valdymą, komercinę teisę, ir specialiuosius profesinius dalykus (įmonės finansų valdymas, finansų inžinerija, investicinio portfelio valdymas, vertybinių popierių analizė, išvestiniai vertybiniai popieriai, derivatyvai). Studijų metu studentai atlieka dvi praktikas: gamybinę-profesinę ir baigiamąją. Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir finansininko profesinė kvalifikacija. Baigus įmonės finansų valdymo studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos studijų krypties programas. ...

  Provider NameVilnius Business College, Public Institution, Contact address Kalvarijų g. 125

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Sports Industry Management

  Objective(s) of a study programme: The primary objective of the program is to provide strong fundamental knowledge required for qualitative development of sports industry as well as practical sporting services development and management skills necessary to meet the needs of contemporary global market. This program will equip students with entrepreneurship, innovation, creativity and research skills and will facilitate their expression in the local and international sports context. Learning outcomes: Understand the economic and business strategic management principles of sports industry in the overall economic system and able to apply the the development of the enterprise. Process and information management skills necessary to accept and promote new ideas in organizing a sports business. Ability to initiate and implement sports business projects in the light of changes and development. Understand the theories of sports industry development and ability to apply them in practice in the local and international sports context. Ability to apply essential aspects of sports industry theories in analyzing current operations and opportunities for potential development. Ability to develop and effectively manage human, financial, capital and informational resources of a sports business. Ability to apply legal knowledge and analyse practical cases in the national and international sports industries. Understand the principles of sports marketing and communication and apply them in the development and sales of sports offers. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Transport Business Management

  Objective(s) of a study programme: The aim of Transport Business Management programme – is to develop a professional specialist in transport business capable of using theoretical knowledge as well as practical skills with the good command of foreign languages successfully in a global transport and logistics service industry. Learning outcomes: Students are provided with the competences for complex transport business activity, full of assignments and content variety. To perform those assignments different tools and methods are used - knowledge of economics, finance, law, business, management, transport, logistics and expedition, based on practice and innovations is a necessary requirement. Outcomes involve planning, analyzing skills and ability to react to the technological changes and progress in transport business. Graduates of Transport Business Management programme will work in Lithuanian and international transport and logistics companies, will be able to establish their own businesses, will work in different state or business organizations. Activities of teaching and learning: Activities include contact hours and independent working hours. Different teaching and learning activities are used: theoretical outcomes – explanation, demonstration; practical outcomes – discussions, work in a group, independent work, case study, experiment, presentations, assignments. Methods of assessment of learning achievements: According to Transport Business Management study programme’s evaluation criteria the following evalu ...

  Provider NameVilnius Business College, Public Institution, Contact address Kalvarijų g. 125

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Accounting

  - Studijuojami Verslo pagrindų, Verslo IT ir informacijos valdymo, Apskaitos ir finansų, Apskaitos ir apskaitos taikomųjų programų, Tarpkultūrinės verslo komunikacijos bei kiti moduliai ir laisvai pasirenkami dalykai. - Studijų metu atliekamos trys praktikos: apskaitos pagrindų praktika, praktika verslo įmonėje ir baigiamoji (tyrimo) praktika verslo įmonėje. Bendra praktikų apimtis – 30 ECTS kreditų. Baigiamosios praktikos vieta derinama su baigiamojo darbo tema ir panaši į tas darbo vietas, kurioms rengiamas absolventas. Studentas, dirbantis buhalterio apskaitininko darbą, praktiką (apskaitos pagrindų, praktiką verslo įmonėje ir baigiamąją (tyrimo) praktiką verslo įmonėje) gali atlikti savo darbo vietoje. ...

  Provider NameV. A. GRAICIUNAS SCHOOL OF MANAGEMENT

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages