• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1674 items
 1. Applied textile

  Future holders of a master’s degree in applied textile art study experimental textile art, the basics of art, visual art and the context of visual art, academic research, etc. Creative-educational training is organised. The duration of training is 200 hours. The use of computer software, design, preparation of sketches, and other skills are consolidated and improved during the training. This applied textile art programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in applied textile art and would like to earn a master’s degree in applied textile art. ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Painting

  Future holders of a master’s degree in painting study painting technologies, composition, drawing, professional creation, preparation of a research paper, art criticism, etc. Professional training is organised. The duration of training is 400 hours. Painting, information technologies, production, and other skills are reinforced and improved during the training. This programme in painting is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree and would like to become masters of fine arts. ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Visual design

  Future holders of a master’s degree in visual design study visual communications design, project practice, development of graphical images, colour research, colour science, special drawing, etc. Professional training is organised. The duration of training is 400 hours. Composition, selection of materials, drawing, and other skills are reinforced and improved during the training. This programme in visual design is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree and would like to become masters of fine arts. ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Contemporary Art Practice and Dissemination

  Programos turinys - „Diagnostika ir vertinimas", „Tekstai ir praktikos modeliai", „Praktinė veikla ir tyrimų metodai", Praktika -„Tyrimo praktika" 30ECTS . Baigiamasis darbas. ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Architecture

  Future architects study design, composition, construction, computer design, basics of graphic design, basics of organizing scientific work, etc. Practical training is organized in three stages: drafting practice, technological construction practice and environment formation practice. The duration of practical training is 120 hours. During training, the acquired skills of drawing, using computer programmes, etc., are developed. The study programme for architecture is intended for persons who have acquired secondary education and wish to become architects. ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Building architecture

  Future holders of a master’s degree in architecture study the methodology and management of design, the methodology of academic research, regional planning, architectural and structural systems, methods of computer design, building engineering equipment, restoration and renovation of constructions, the interior of heritage buildings, etc. Artistic practice is organised. The duration of training is 400 hours. Building design, finishing work, decoration, and other skills are consolidated and improved during the training. This architecture programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in architecture or the qualification of architect and would like to earn a master’s degree in architecture. ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Technomathematics

  Future holders of a bachelor’s degree in mathematics study algebra, geometry, mathematical analysis, differential equations, computing methods, modern methods of applied mathematics, etc. Professional training is organised and includes introductory practice. The duration of training is two weeks. Application of modern methods of mathematics, the modification and summarising of the formulation of mathematical problems, the use of computers, and other skills are consolidated and improved during the training. This technical mathematics programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to earn a bachelor’s degree in mathematics. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Psychology

  Būsimieji psichologijos bakalaurai studijuoja dalykus, reikalingus darbui su psichologija susijusiose srityse, mokomi teorinių ir empirinių pagrindų, kaip suprasti individo ir bendruomenės elgseną. Studijų metu didelis dėmesys skiriamas bendrajai erudicijai, taip pat mokslinių tyrimų metodologijai. Numatyta specialybės praktika. Psichologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems ne žemesnį kaip vidurinį išsimokslinimą. ...

  Provider NameLCC INTERNATIONAL UNIVERSITY

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Social Work

  Būsimieji socialiniai darbuotojai studijuoja vystymosi, socialinę ir specialąją psichologiją, socialinio darbo metodus, socialinio aprūpinimo teisę, socialinę politiką, socialinį darbą ir sveikatos priežiūrą, bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specialybės. Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pradinė ir pagrindinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 24 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami socialinių problemų nustatymo, socialinės paramos planavimo bei teikimo ir kt. gebėjimai. Socialinio darbo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti socialiniais darbuotojais ...

  Provider NameUtena College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Lithuanian philology and theatre directing

  A person who has acquired a degree in philology should: - Be able to analyze information about Lithuanian philology, use the methodological skills of the humanitarian sciences, analyze and assess information about and evolution of theatrical culture, educate young people through theatre, and interpret and realize literary works on stage. - Know the system of modern Lithuanian, origin and evolution of Lithuanian, Lithuanian and world literature, and concept of Lithuanian national theatre in the context of world theatre. - Be able to analyze texts accurately and carefully and communicate and cooperate positively. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages