• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 92 items
 1. szerkezettervező szakmérnök

  A képzés célja a szerkezettervezés területén kiemelkedő tárgyi/technológiai tudással és naprakész szakmai információkkal rendelkező szakemberképzés, akik a szerkezetépítő mérnökség alapvető, átfogó és elmélyült ismereteivel rendelkeznek. A szakirányú továbbképzés keretében a hallgató az EC-1 (erőtani követelmények, terhek és hatások), az EC-2 (vasbetonszerkezetek), az EC-3 (acélszerkezetek) és egyéb EC kötetek előírásait megalapozó elméleti hátteret megismeri oly mértékig, hogy a tervezésben való alkalmazáshoz alapos felkészültséget szerez. A képzés utolsó félévében a hallgatók – választható témában – szakdolgozatot készítenek. Tervezési szakdolgozat készítése ajánlott azon hallgatók számára, akik tartószerkezet vezetőtervezői jogosultság elnyeréséhez kívánják felhasználni e szakirányú továbbképzéssel megszerzett oklevelet. A képzés során fejlesztett adottságok, képességek, kompetenciák:A fejlesztés területei:   * elemző és problémakezelő készség,   * komplex feladatmegoldó képesség,   * új tevékenységi területek feltárására, kiépítésére, fejlesztésére és működtetésére irányuló tehetség,    * vezetői feladatok ellátására való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása, a végzett szakmérnökök tevékenységi köre:A szakmérnök képes lesz speciális szerkezeti tervezési feladatok magas szintű megoldására. A továbbképzés azoknak ajánlható, akik bonyolult és összetett szerkezetek tervezésével kívánnak foglalkozni. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. vasúti pályaépítési és-fenntartási szakmérnök

  A képzés   - felkészítést nyújt a vasútépítés és pályafenntartás területén dolgozó mérnökök és szakemberek részére tudásuk, ismereteik bővítéséhez, korszerűsítéséhez, elsősorban gyakorlati szakmai tudásuk mélyítéséhez, a legújabb technológiák megismeréséhez,   - biztosítja a vasúti közlekedési ismeretekkel rendelkező szakemberek számára a nappali oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek a bővítését. A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:     - elemző, problémamegoldó készségek, képességek kialakítása, fejlesztése az adott területen,   - komplex, és mindig a legfrissebb tudásanyag megszerzése és hasznosítása.A szakirányú továbbképzés ajánlható:A közlekedésépítés területein dolgozó, illetve ilyen jellegű munkákat irányító, szervező szakemberek és középvezetők számára. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. út- és repülőtér-tervező szakmérnök

  A képzés   - felkészíti az építőiparban dolgozó mérnököket és szakembereket a külterületi gyorsforgalmi és egyéb utak, a belterületi utak, valamint a repülőterek különböző szintű terveinek készítésére, a kapcsolódó nagyméretű földművek, műtárgyak, valamint környezetük tervezésére,   - bővíti a tervkészítő munkához kapcsolódó tudásanyagot,   - hozzásegíti a képzésben résztvevőket szakmai tudásuk illetve vezetői ismereteik elmélyítéséhez,   - biztosítja a szakemberek számára a korábbi oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek és az új EN előírásoknak a megismerését.A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:   - Elemző, problémamegoldó készségek, képességek kialakítása, fejlesztése az adott területen.   - Komplex és mindig a legfrissebb tudásanyag megszerzése és hasznosítása.   - Minőségirányítási, minőségbiztosítási rendszer kiépítése, fejlesztése és működtetése az úttervezés területén. A szakirányú továbbképzés ajánlható:   - a közlekedésépítés különböző tervezési területein dolgozó, illetve ilyen jellegű munkákat irányító, szervező,   - a városi közlekedési feladatokat szervező, az egyes közlekedési módokat üzemeltető vezető,   - minőségbiztosítási és irányítási rendszereket működtető, vagy abban részt vevőszakemberek, középvezetők és vezetők számára. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök

  A képzés   - felkészítést nyújt az útüzemeltetés és útfenntartás területén dolgozó mérnökök szakmai tudásának mélyítéséhez,   - biztosítja a szakemberek számára a korábbi oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek bővítését.A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:   - Elemző, problémamegoldó készségek, képességek kialakítása, fejlesztése az adott területen.   - Komplex és mindig a legfrissebb tudásanyag megszerzése és hasznosítása.A szakirányú továbbképzés ajánlható:Az útfenntartás és útüzemeltetés területein dolgozó szakemberek, középvezetők és vezetők számára. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. útépítési szakmérnök

  A képzés   - felkészítést nyújt az útépítés területén dolgozó mérnökök és szakemberek számára az anyagtannal, geotechnikával, beton- és aszfalttechnológiával, minőségellenőrzéssel és vezetői ismeretekkel kapcsolatos tudásuk bővítéséhez, szakmai tudásuk mélyítéséhez,   - biztosítja a szakemberek számára a korábbi oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek bővítését. A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:   - Elemző, problémamegoldó készségek, képességek kialakítása, fejlesztése az adott területen.   - Komplex és mindig a legfrissebb tudásanyag megszerzése és hasznosítása. A szakirányú továbbképzés ajánlható:   - az útépítés területein dolgozó technológiai tervezést és vizsgálatokat végző, illetve ilyen jellegű munkákat irányító, szervező,   - vizsgáló laboratóriumban dolgozó, a laboratórium, illetve azok részegységeit vezető,   - útpályaszerkezetek tervezésével, kivitelezésével foglakozó,   - közutak beruházásával, üzemeltetésével foglalkozószakemberek, középvezetők és vezetők számára. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. építési geodéziai szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * a gyorsan változó technológiák szakmai alapelveinek és alkalmazásának önálló elsajátítási készsége,* a komplex építési környezetben felmerülő szakmai problémák gyors felismerése, a feladatok kreatív megoldásának készsége,* az önképzés képességének, a szakirodalomban való tájékozódás készségének elmélyítése,* a pontos, rendszeres ellenőrzéssel végzett munka készségének elsajátítása,* gyors eligazodási képesség a jogszabályok és a szakmai szabályozások területén,* rendszerfejlesztési szakterületen ismereteket szereznek az adatbázisok és az alkalmazások kialakítása terén. Személyes adottságok és készségek: Kreativitás, strukturált gondolkodás, problémamegoldás, kommunikáció. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: * Mérnöki tervezői szakterületen (közműnyilvántartás, közmű-üzemeltetés, településtervezés, közlekedésfejlesztés),* Ipartelepek létesítése (tervezés, beruházás, fejlesztés), ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. építőanyag-ipari menedzser szakmérnök

    A szakirányú továbbképzés célja olyan építőanyagipari menedzserek képzése, akik megfelelő természet- és műszaki tudományos, vezetési és szervezési ismeretekkel rendelkeznek a cement gyártási, forgalmazási és felhasználási folyamatainak irányítására.   Az építőanyagipari menedzsereknek el kell sajátítani:   a cementgyártást megalapozó fizikai és kémiai ismereteket; a nyersanyag-alkalmasság, a feltárás és előkészítés alapjait; a gyártási műveletek (aprítás, őrlés, szárítás, égetés) elméleti alapjait; a korszerű cementgyártási technológia gyakorlatát, a gépek és berendezések   szerkezetét és működését; a gyártelepítés és üzemeltetés (irányítás, karbantartás) feltételeit és gyakorlatát; a környezetvédelmi előírásokat és eszközöket, a munkavédelmi szabályokat és módszereket; a termékek minőségi követelményeit, forgalmazásának és felhasználásának alapjait; a gazdálkodás reál és pénzügyi folyamatait, továbbá azok befolyásolására használatos módszereket, az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, módszereit, a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit.       A szak elvégzése esetén a menedzserek alkalmasak: a cementgyártás műszaki irányítására; a cement előállítási műveletek és folyamatok megtervezésére, ellenőrzésére és kivitelezésére; a minőség-ellenőrzés és –biztosítás megszervezésére és irányítására; a termékek forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos szakértés, tanácsadás végzésére; a környezetvé ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. egyetemi szakmérnök, közlekedési műszaki szakértő szakon

  A közlekedési műszaki szakértő szakirányú továbbképzési szak alapvető célja: a közlekedési szakterületen speciális ismeretekkel bíró szakmérnökök képzése a balesetelemzés, járműértékelés, járműjavítás területén az igazságügyi szervek támogatására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők ismereteiket, képességeiket három szinten, három irányban fejleszthetik tovább:- jogi, bűnügyi technikai, helyszínelési, szakértői vélemény készítési ismeretek megszerzésével kialakítják az igazságügyi szervek tevékenységéhez, szakértői támogatáshoz szükséges adminisztratív és módszertani képességeket,- a választott közlekedési ágazat szakmai sajátosságainak megfelelően a működéssel, karbantartással, javítással, az állapot minősítésével, a meghibásodási kockázatok, a meghibásodások folyamán előálló balesetek rendszertechnikai elemzésével kapcsolatos szakmai és szakma specifikus ismeretek továbbfejlesztésével javíthatnak az elemző és értékelő képességeiken, valamint - a speciális ismeretek, például a személyi sérülésekből a balesetek kialakulására utaló jelek felismerése, szimulációs szoftverek és vizsgálatok alkalmazhatósága, forgalomtechnikai vagy repülési sajátosságok elemzése, pontosabban ezen módszerek gyakorlati alkalmazási feltételeinek a megismerésével, gyakorlati alkalmazásával teljesíthetik ki a kompetenciájukat, amely alkalmassá teszi őket a műszaki szakértői feladatok ellátására. Személyes adottságok készségek:A szakirányú továbbképzésben ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. településüzemeltető szakmérnök

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják:* A településüzemeltetés területén jelentkező műszaki technológiai alapfolyamatok tervezésével, szervezésével, megvalósításával kapcsolatos mérnöki szintű alapismereteket,* A települési műszaki szolgáltatás területén a hazai és nemzetközi gyakorlatban alkalmazott korszerű gépek és rendszerek hatékony, gazdaságos üzemeltetéséhez kötődő műszaki-, gazdasági alapismereteket,* A településüzemeltetésben felmerülő korszerű mérnök-informatikai módszereket, eljárásokat* A vonatkozó településfejlesztési-, igazgatási, gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos érvényben lévő előírásokat, szabályokat, ügyviteli eljárásokat. Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végző szakmérnökök képesek lesznek* Műszaki problémák felismerésére, megértésére* A problémamegoldás folyamatának integrált megfogalmazására,* A hatékony feladatmegoldáshoz szükséges különböző szakterületek közötti koordinációra,* A kommunális gépészeti területek műszaki irányítására, * A települések infrastrukturális erőforrásainak ésszerű kihasználásának vezetői szintű irányítására,* Összetett, speciális problémák (pl. katasztrófa elhárítás) tervezésében, menedzselésében való aktív közreműködésre. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. vízellátás-csatornázás szakmérnök

  Kompetenciák:– a vízellátás-csatornázás szakterületen jelentkező üzemeltetés irányítása, fejlesztési feladatok önálló megoldása;– építési, akadálymentesítési, fenntartási-üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok emelt szintű ellátása;– a víziközmű szakterületen tervezői, vezető tervezői, szakértői munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozása; – víziközmű-építési műszaki ellenőri munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozása. Tudáselemek:– hidraulikai, informatikai, vízkémiai és vízbiológiai speciális ismeretek,– a vízszerzés-víztisztítás-vízellátás folyamata,– a csatornázás, a szennyvíztisztítás és a telepi iszapkezelés korszerű módszerei,– a szennyvíziszap hasznosítás/elhelyezés műszaki, közegészségügyi, környezetvédelmi és jogi követelményei, korlátai,– kapcsolódó gépészeti, és szabályozástechnikai ismeretek,– a szakterület gazdasági és jogi vonatkozásai.Megszerezhető ismeretek:– a tudáselemeken alapuló elméleti és gyakorlati ismeretanyag,– kiterjedt esettanulmányok kapcsán a problémamegoldó technikák elsajátítása.Készség:– elemző, összehasonlító és kiértékelő készség a vízellátás-csatornázás szakterületén adódó műszaki feladatok megoldása területén,– kapcsolódó rendeletek, jogszabályok, szakhatósági határozatok helyes értelmezése– műszaki-gazdasági elemzés alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása    A végzett szakmérnök rendelkezik az alábbi személyes adottságokkal, készségekkel:- kreativitás, rugalmasság,- problémafelismerő és -megoldó készség,- intuíció és mód ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages