• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 217 items
 1. Automatikai berendezés karbantartó

  A képesítéssel rendelkező képes: paramétereket beállítani, diagnosztizálni fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, fűrészelés, hajlítás, reszelés, csiszolás) feszültség alá helyezni a berendezést villamos berendezések feszültségmentesítését végezni felszerelni/összeszerelni a szabályozások készülékeit villamos, pneumatikus és hidraulikus mennyiségeket mérni és ellenőrizni -mechatronikai rendszerekben hibát keresni, behatárolni és kijavítani hibakereséshez használni a modern diagnosztikai szoftvereket hibakeresésnél ismerni a berendezés jelölésrendszerét ipari buszrendszereket használni egyszerű PLC programot írni az érintésvédelmi módokat alkalmazni, ellenőrizni egyszerű mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt módosítani hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos egyszerű méréseket végezni kapcsolószekrényeket rajz alapján összeszerelni kapcsolószekrények készülékeit üzemeltetni ...

  Awarding bodyKecskeméti Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Burkoló

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére vízszintes és függőleges felületre kültériés beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek) falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni térburkolatokat készteni a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani szükséges munkaállványt építeni és bontani a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Családsegítő asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére konfliktusmegoldásra a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára segítőkapcsolat teremtésére módszeres munkavégzésre konszenzusok keresésére információk gyűjtésére a szociális problémák felismerésére adekvát kommunikációra, általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására különböző rendezvények, programok szervezésére ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Diétás szakács

  A képesítéssel rendelkező képes: ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Dísznövénykertész

  A képesítéssel rendelkező képes: Dísznövénytermesztési feladatokat ellátni A törvényes keretek betartatásával, előírások szerint dolgozni, dolgoztatni Vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni –- Vállalkozási tevékenységet folytathatni –- Tervezést, szervezést végezni –- Tervet készíteni, kalkulációt végezni –- Pályázato ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Egészségügyi gázmester

  A képesítéssel rendelkező képes: munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket is figyelembe véve végezni felelősségteljesen végezni feladatát észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezet-egészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket nagy területre kiterjedő szervezett kártevő-mentesítés, légi kémiai szúnyoggyérítés szakmai irányítását végezni irtószereket, gázosítószereket beszerezni, szállítani, tárolni, kezelni és felhasználni ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Eladó

  A képesítéssel rendelkező képes: Segíteni az árubeszerzést Átvenni az árut Készletezési, raktározási feladatokat végezni Értékesítési tevékenységet végezni Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Elektronikai műszerész

  A képesítéssel rendelkező képes: ellenőrizni a villamos alkatrészek paramétereit NYÁK-lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint beültetni az elektronikai alkatrészeket beforrasztani az alkatrészeket beszerelni a mechanikai alkatrészeket elvégezni a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat készre szerelni az áramkört berendezésbe szerelni az elkészült áramkört feszültség alá helyezni az áramkört, készüléket analóg és digitális áramköri dokumentációt értelmezni egyszerű alapáramköri jellemzőket számítással meghatározni dokumentációk alapján összeállítani a mérőrendszert ellenőrizni és beállítani a mérőrendszert dokumentációk és utasítások alapján méréseket végezni számítógépes tesztprogramokat futtatni mérés alapján elvégezni az áramköri jellemzők szükséges beállításait útmutatás alapján behatárolni a hibás áramköri egységet, elemet a behatárolt hibás modult, áramköri elemet kicserélni jegyzőkönyvet készíteni a mérési eredményekről és a javítási munkáról minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltatni műszaki leírások alapján számítógéppel irányított eszközöket működtetni egyszerű vezérlőprogramokat írni és működtetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Fogadós

  A képesítéssel rendelkező képes: a vendégek fogadására, és az alapvető recepcióhoz fűződő tevékenységek ellátására a vendégek szakszerű kiszolgálására az éttermi egységben, illetve a szobákban egyaránt egyszerűbb konyhai feladatok, előkészítések, reggelik büfébekészítések szakszerű ellátására az élelmiszerbiztonság és a fogyasztóvédelem támasztotta követelmények ellátására a vendéglátóegység biztonságos működtetésére az üzlet arculatának és működésének megtervezésére a gazdaságos működés megtervezésére, és a gazdaságos üzemelés működtetésére a vendéglátóüzletekkel szemben támasztott higiéniai követelmények betartására a HACCP rendszer működtetésére alapvető marketing feladatok ellátására az alkalmazottak kiválasztására, és a humánerőforrás gazdaságos felhasználásának megtervezésére a hazai legjellemzőbb turisztikai attrakciók bemutatására a programok szervezésével és lebonyolításával összefüggő legfontosabb ismeretek felhasználására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Gyakorló hangszerkészítő és-javító (Fafúvós szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: a megfelelő ismereteket jól alkalmazni, szakmai irányítás és felügyelet mellett egy hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat elvégezni. A hangszercsaládok tagjain javítási és hangolási alapfeladatokat megoldani együttműködni kollégáival, mindig kész a tanulásra, fejlődésre a szakmai etikai normákat betartani, hivatásnak tekinteni szakmáját használni és karbantartani eszközeit, szerszámait a javításokat a szakmai szabályok és hagyományok betartása mellett elvégezni a munkavégzéshez szükséges dokumentációt végezni balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages