• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 700 items
 1. Félagsfræðabraut (15-98-3-6) stúdent

  Á félagsfræðabraut er megin áherslan á samfélagsgreinar og kjarnagreinar. Í samfélagsgreinum er lögð áhersla á nám til jafnréttis, lýðræðis og mannréttinda. Um er að ræða 200 eininga nám til stúdentsprófs. Námstími er að jafnaði 6 annir. Félagsfræðabraut er ætlað að veita nemendum undirbúning undir nám í mennta- félags- og hugvísindadeildum háskóla. ...

  Provider NameMenntaskóli Borgarfjarðar

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Félagsvísindabraut (14-6-3-6) stúdent

  Á félagsvísindabraut er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði félagsvísinda. Brautin býr nemendur undir frekara nám í félags- og hugvísindum. Nemendur brautarinnar velja sér tvær félagsvísindagreinar af fjórum sem þeir kjósa til frekari sérhæfingar. ...

  Provider NameKvennaskólinn í Reykjavík

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Hugvísindabraut (14-4-3-6) stúdent

  Á hugvísindabraut er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði hugvísinda m.a. með íslensku- og tungumálanámi. Brautin býr nemendur undir frekara nám í hugvísindum og á öðrum sviðum fræða og lista. Hægt er að velja um tvær línur; annaðhvort að bæta við 4. máli eða taka lista- og menningarlæsislínu. ...

  Provider NameKvennaskólinn í Reykjavík

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Náttúrufræðibraut (15-97-3-6) stúdent

  Á náttúrufræðibraut er áhersla á kjarnagreinar, auk sérgreina brautarinnar í stærðfræði og raungreinum. Á náttúrufræðibraut er lögð áhersla á eftirfarandi grunnþætti; læsi, sköpun og sjálfbærni. Um er að ræða 200 eininga nám til stúdentsprófs. Námstími er að jafnaði 6 annir. Markmið náttúrufræðibrautar er að búa nemendur undir nám í raunvísindum og skyldum greinum á háskólastigi. ...

  Provider NameMenntaskóli Borgarfjarðar

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Náttúruvísindabraut (14-5-3-6) stúdent

  Á náttúruvísindabraut er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði stærðfræði, náttúru- og raunvísinda. Brautin er góður undirbúningur undir frekara nám í náttúru- og raunvísindum, tæknigreinum og heilbrigðisvísindum. ...

  Provider NameKvennaskólinn í Reykjavík

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Reiðmennska og reiðkennsla- leiðbeiningapróf

  Aðgangskröfur: Umsækjandi þarf að hafa lokið stúdentsprófi eða lokið öðrum undirbúningi (sbr. lög nr. 63/2006), sem háskólaráð telur jafngildan. Umsóknum nemenda, sem ekki hafa lokið stúdentsprófi, skal vísað til kennslunefndar til umsagnar. Umsækjendur þurfa að þreyta inntökupróf í reiðmennsku og standast þar lágmarkskröfur til að eiga kost á inngöngu í skólann. Tilhögun náms: Fullt nám Námskröfur: Ljúka þarf 60 ECTS til að brautskrást. ...

  Provider NameHólaskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Reiðmennska og reiðkennsla/BS

  Aðgangskröfur: Umsækjandi þarf að hafa lokið stúdentsprófi eða lokið öðrum undirbúningi (sbr. lög nr. 63/2006), sem háskólaráð telur jafngildan. Umsóknum nemenda, sem ekki hafa lokið stúdentsprófi, skal vísað til kennslunefndar til umsagnar. Umsækjendur þurfa að þreyta inntökupróf í reiðmennsku og standast þar lágmarkskröfur til að eiga kost á inngöngu í skólann. Tilhögun náms: Fullt nám, staðnám ...

  Provider NameHólaskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Sjávar- og vatnalíffræði / MS

  Námskröfur: Meistaranám skal innihalda rannsóknarverkefni (60 eða 90 ECTS) og námskeið (30 eða 60. Sjái nemandi fram á að geta ekki lokið náminu á tveimur árum, skal hann sækja um áframhaldandi innritun til framhaldsnámsnefndar, þó þannig að heildarnámstími verði ekki lengri en þrjú og hálft ár. Í sérstökum tilfellum, t.d. ef nemandi stundar nám sem hlutastarf, getur framhaldsnámsnefnd samþykkt námstíma allt að fimm árum. Innan eins árs frá upphafi náms til meistaraprófs skal nemandi halda opinn fyrirlestur (t.d. á málstofu) þar sem fræðilegar forsendur rannsóknarverkefnis eru reifaðar, rannsóknaráætlun er skýrð og fyrstu niðurstöður kynntar ef við á. Einnig leggur meistaraprófsnefnd mat á framvindu námsins og hvort nemanda skuli leyft að halda áfram meistaranámi. Rannsóknarverkefni til meistaraprófs lýkur með því að nemandi leggur fram ritgerð og heldur fyrirlestur um verkefnið. Um leið og ritgerð er lögð fram skal jafnframt leggja fram staðfest yfirlit um námsferil nemanda til mats meistaraprófsnefndar. Ritgerð og fyrirlestur skulu metin af prófnefnd, sem í sitja leiðbeinandi, fulltrúi úr meistaraprófsnefnd og prófdómari. Vörn skal stýrt af kennara/sérfræðingi innan viðkomandi deildar. ...

  Provider NameHólaskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Tamningapróf / grunndiplóma

  Aðgangskröfur: Umsækjandi þarf að hafa lokið stúdentsprófi eða lokið öðrum undirbúningi (sbr. lög nr. 63/2006), sem háskólaráð telur jafngildan. Umsóknum nemenda, sem ekki hafa lokið stúdentsprófi, skal vísað til kennslunefndar til umsagnar. Umsækjendur þurfa að þreyta inntökupróf í reiðmennsku og standast þar lágmarkskröfur til að eiga kost á inngöngu í skólann. Tilhögun náms: Fullt nám Námskröfur: Ljúka þarf 120 ECTS til að brautskrást, ljúka þarf 90 ECTS til að hefja megi verknám ...

  Provider NameHólaskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Viðburðastjórnun / grunndiplóma

  Aðgangskröfur: Umsækjandi þarf að hafa lokið stúdentsprófi eða lokið öðrum undirbúningi (sbr. lög nr. 63/2006), sem háskólaráð telur jafngildan. Umsóknum nemenda, sem ekki hafa lokið stúdentsprófi, skal vísað til kennslunefndar til umsagnar. Nemendur annarra háskóla geta einnig tekið hluta af námi sínu við Háskólann á Hólum enda sé kveðið á um það í sérstökum samningum milli stofnana. Tilhögun náms: Hlutanám eða fullt nám ...

  Provider NameHólaskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages