• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 33177 items
 1. Lukio

  Hämeenlinnan lyseon lukiossa on yleislinja, urheilulinja ja luovan yrittäjyyden linja. Lukiossamme saat valmennusta opintoihin, urheiluun ja yrittäjyyteen. Koulumme yhteydessä toimii myös aikuislinja, joka täydentää päiväopiskelijoiden opintomahdollisuuksia. Yleislinjalla on monipuolinen kurssivalikoima kieliä, matematiikkaa, reaaliaineita ja taito- ja taideaineita. Lukioaikana voit täsmentää omaa tulevaisuudensuunnitelmaasi ja hankkia lisää tietoa siitä, mitä oikeasti haluat isona tehdä. Lukiossamme kehität tärkeitä työelämävalmiuksia kuten vuorovaikutustaitoja, oppimaan oppimisen taitoja, itseohjautuvuutta, vastuuntuntoa ja ongelmanratkaisutaitoja. Kurssitarjonnassa on sekä valmentavia ja tukevia kursseja että syventäviä ja kertaavia kursseja. Opetuksessa käytetään monipuolisia, opiskelijan vahvuuksia tukevia pedagogisia menetelmiä. Lukio-opintojen aikana keräät ikimuistoisia tapahtumia, pääset vierailuille ja tapaat vieraita. Tällä hetkellä lukiossamme toimivat hankkeet tukevat mm. opiskelija-arvioinnin kehittämistä sekä lukio-opetuksen ja yo-kokeiden sähköistymistä. Taito- ja taideaineissa on tarjolla erilaisia erikoiskursseja mm. graafinen suunnittelu, valokuvaus, taidegrafiikka, keramiikka, kuorokurssi, bändikurssi, yhtyepaja yhdessä Sibelius-opiston kanssa sekä liikunnan uudet lajit. Taito- ja taideaineissa voi suorittaa lukiodiplomin musiikissa, liikunnassa ja kuvataiteessa. Lukiossamme toimivan Luovan yrittäjyyden linjan myötä kurssitarjonnassa on myös muille kuin yrittäjyyslinjalaisille tarkoitettuja ...

  Provider NameLyseo Upper Secondary School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Lukion urheilulinja

  Hämeenlinnan lyseon lukiossa toimii yleislinja, urheilulinja ja luovan yrittäjyyden linja. Koulumme yhteydessä toimii myös aikuislinja, joka täydentää päiväopiskelijoiden opintomahdollisuuksia. Urheilulinjalla opiskelija suorittaa opintojaan valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman mukaisesti sillä poikkeuksella, että hänen lukiossa suoritettaviin kursseihin hyväksytään 16 urheiluvalmennuksen erikoiskurssia. Nämä urheiluvalmennuskurssit kertyvät oman lajin aamuvalmennuskursseista ja urheiluvalmennusta tukevista valmennusopin sekä lihashuollon ja psyykkisen valmennuksen kursseista. Urheiluvalmennuksen painopistelajeissa ammattitaitoiset valmentajat vastaavat valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä arvioinnista ja toimivat yhdessä urheilukoordinaattorin kanssa. Urheiluvalmennus järjestetään kolmena aamuna viikossa. Aamuharjoittelu mahdollistaa harjoittelun kaksi kertaa päivässä. Valmennusta tarjotaan jokaisessa jaksossa, mutta lajeittain neljän kurssin verran lukuvuodessa. Valmennus on suunnitelmallista ja ohjelmoitua. Urheilulinjan tavoitteena on koulia opiskelijaa kilpa- ja huippu-urheilun valmennusrytmiin. Urheilulinjalle valittu opiskelija tulee automaattisesti Urheiluakatemia Tavastian jäseneksi. Urheilulinjan painopistelajit, joissa lukio tarjoaa viikottaiset harjoitusajat, harjoituspaikat ja valmennuksen, ovat jääkiekko, jalkapallo, salibandy, lentopallo, yleisurheilu, golf ja uinti. Painopistelajien lisäksi lukio tarjoaa muiden lajien edustajille mahdollisuuden aamuharjoitteluun urheilijan oma ...

  Provider NameLyseo Upper Secondary School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Lukion yrittäjyyslinja

  Hämeenlinnan lyseon lukiossa on yleislinja, urheilulinja ja luovan yrittäjyyden linja. Koulumme yhteydessä toimii myös aikuislinja, joka täydentää päiväopiskelijoiden opintomahdollisuuksia. Luovan yrittäjyyden linjalla lähestytään yrittäjyyttä käytännön toimin ja luovuuden keinoin. Luovuus on voimavara niin tieteissä, taiteissa, käytännön töissä kuin ihmissuhteissakin. Yrittäjämäinen toimintatapa on tärkeä osa lukiomme toimintakulttuuria. Sosiaalista mediaa hyödynnetään monipuolisesti. Työskentely tapahtuu pääosin ryhmissä, joissa voidaan huomioida ja tukea paremmin sekä yksilöllisemmin opiskelijoiden lahjakkuuksia ja tarpeita. Yrittäjyyslinjan omassa tilassa, Hautomossa, voi päästää luovuutensa valloilleen ja kehitellä ideoita virikkeellisessä ympäristössä. Linjalla on tiiviit ja vahvat yhteydet koulun ulkopuoliseen maailmaan, kuten paikallisiin yrityksiin, yhdistyksiin ja mediaan. Linjan opiskelijat saavat tärkeitä kontakteja työelämään ja yrityksiin linjan TET-jaksolla ja erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Luovan yrittäjyyden linjalla on mahdollista osallistua myös kansainvälisiin projekteihin. Opetuksessa painottuvat opiskelijakeskeisyys ja tekemällä oppiminen. Opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä korostetaan. Kannustetaan yrittäjämäiseen asenteeseen: Luova yrittäjä tekee aina parhaansa! Hämeenlinnan lyseon lukion yrittäjämäisessä pedagogiikassa hyödynnetään myös pelillisyyttä, jonka kautta oppimisesta tulee mielekkäämpää ja hauskaa. Pelillisyydessä sivutaan luovasti eri elämän aloja oppiai ...

  Provider NameLyseo Upper Secondary School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Lukion ratsastuslinja

  Ratsastus osana lukio-opintoja Lukiossamme on erinomainen mahdollisuus yhdistää ratsastusharrastus osaksi lukio-opintoja. Ratsastuspainotteisen opetussuunnitelman toteuttaminen on aloitettu syksyllä 1999. Ratsastuksen opetuksesta vastaa Ruoveden Ratsutalli Oy, joka tarjoaa upeat puitteet ratsastustunneille. Opiskelijat voivat joko tuoda oman hevosen mukanaan tai huolehtia tallin hoitohevosesta. Opiskelijoiden asunnot sijaitsevat tallin välittömässä läheisyydessä, minkä ansiosta lukio-opinnot ja ratsastusharrastus muodostavat toimivan kokonaisuuden. Lukiossamme aloittaakin joka syksy ratsastuksesta kiinnostuneita opiskelijoita eri puolilta Suomea. Ratsastuslinjan opiskelijoillamme on myös harvinaislaaatuinen mahdollisuus lähteä Saksaan tutustumaan saksalaisiin ratsastuslukio-opintoihin. Lukio järjestää joka toinen vuosi oppilasvaihtomatkan Berliinin lähellä sijaitsevaan ystävyyskouluumme, joka on Saksan ainoa ratsastuslukio. Lukiomme opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yhtensä kuusi este- ja kouluratsastuskurssia. Lukio-opiskelijamme voivat suorittaa myös hevostenvalmentajan ammattitutkintoon tähtääviä valmistavia opintoja. Ratsastus- ja hevosopintoja voi suorittaa enintään 12 kurssia. Kaikki kurssit ovat opiskelijalle maksuttomia. ...

  Provider NameRuoveden yhteiskoulun lukio, Ruoveden lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Lukio

  Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen. ...

  Provider NameRuoveden yhteiskoulun lukio, Ruoveden lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Lukio

  Ilo on asenne! Lyseon lukio on moderni ja kansainvälinen yleislukio, joka on elävä osa Lappeenrannan kaupunkia. Juuremme ovat syvällä Etelä-Karjalan historiassa. Intohimona meillä on uuden oppiminen. Lyseon monipuolisessa opetuksessa painotetaan laajaa yleissivistystä ja hyviä valmiuksia jatko-opintoihin. Olemme innostunut, tavoitteellisesti työskentelevä ja edistyksellinen koulu. Lyseon ilmapiiriä kehutaan mukavaksi, kodikkaaksi ja rennoksi. Täällä on lämmin ja turvallinen henki. Tervetuloa opiskelijaksi meille!   Rohkea klassikko Lyseossa voit suorittaa lukion oppimäärän siinä ajassa ja laajuudessa, joka on sinun kykyjesi ja tavoitteidesi mukaista. Lyseon opiskelijana saat päättää omista asioistasi ja vastata niistä, samalla sinusta pidetään myös hyvää huolta. Lyseossa uskallat ottaa riskejä ja olet valmis omaksumaan uutta. Täällä jokainen kuuluu porukkaan. Olemme iloinen yhteisö, joka arvostaa sinua juuri sellaisena kuin olet. Olemme valmiita auttamaan toisiamme ja ylittämään itsemme muiden puolesta. Yhdessä olemme vahvoja.   Haluamme oppia Lyseossa meillä on vahva yhdessä tekemisen ja jakamisen kulttuuri. Teemme yhdessä töitä tavoitteiden eteen. Uskomme, että innostus ja kannustus tuottavat parhaat tulokset. Lyseossa on laadukas, monipuolinen ja edistyksellinen opetus. Lyseon tiloissa toimii myös Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio. Tämä on ainutlaatuinen yhteisö, jossa kaikilla on hyvä olla. Ensimmäisessä jaksossa ja ensimmäisen vuodenkin aikana suosittelemme kurssien suorittamista oman ohjausryhm ...

  Provider NameLappeenrannan Lyseon lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Lukio

  Kannuksen lukion yleis- ja eläinlääketieteellisellä linjalla  pyritään antamaan mahdollisimman hyvä  yleissivistys.  Tälle pohjalle  rakentuva  yksilöllinen  opintopolku  huomio   opiskelijan  tiedot, taidot ja  kiinnostuksen kohteet .    Lukion omaa opintotarjontaa laajentaa yhteistyö muiden 2. asteen  oppilaitosten ja korkeakoulujen  kanssa.  Opiskelijoita  kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen,  oman elämänsä suunnitteluun  ja vastuunkantoon.  Modernin tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttö  ei ole itsetarkoitus vaan  luonnollinen osa opiskelijoiden  arkipäivää.  Erikoistumislinjan kurssit ovat  myös yleis- ja aikuislinjan opiskelijoiden valittavissa.   ...

  Provider NameKannuksen lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Lukion eläinlääketieteellinen linja

  Kannuksen lukion yleis- ja eläinlääketieteellisellä linjalla  pyritään antamaan mahdollisimman hyvä  yleissivistys.  Tälle pohjalle  rakentuva  yksilöllinen  opintopolku  huomio   opiskelijan  tiedot, taidot ja  kiinnostuksen kohteet .   Lukion opintotarjontaa laajentaa yhteistyö muiden 2. asteen  oppilaitosten ja korkeakoulujen  kanssa.  Opiskelijoita  kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen,  oman elämänsä suunnitteluun  ja vastuunkantoon.  Modernin tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttö  ei ole itsetarkoitus vaan  luonnollinen osa opiskelijoiden  arkipäivää.  Lukion eläinlääketieteellisellä  linjalla  painotetaan luonnontieteitä  eli   biologiaa,  fysiikkaa, kemiaa  ja matematiikkaa.  Näissä  on  tarjolla useita  koulukohtaisia  syventäviä ja soveltavia kursseja.  Uutena kurssikokonaisuutena ovat  linjalle räätälöidyt  6 Pet`n Science-kurssia.  Kursseilla pyritään selkeyttämään opiskelijan tulevaisuuden suunnitelmia. Kurssikokonaisuuden päättää lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin valmentava Pre-lääkis-kurssi.  Erikoistumislinja on  väylä yleissivistävästä koulutuksesta  luonnontieteellisille  opintoväylille kuten opintoihin luonnontieteellisissä, teknillisissä, lääketieteellisissä ja eläinlääketieteellisissä tiedekunnissa.   ...

  Provider NameKannuksen lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Lukion matemaattis-luonnontieteellinen linja

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameKiuruveden lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Lukion ratsastuslinja

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameKiuruveden lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages