• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 920 items
 1. ARCHITECTURE

  ARCHITECTURE (ARHITEKTURA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Civil Engineering and Architecture in Niš. ...

  Provider NameUniversity of Niš, Faculty of Civil Engineering and Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 2. ARCHITECTURE AND URBANISM

  ARCHITECTURE AND URBANISM (ARHITEKTURA I URBANIZAM) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Architecture in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 3. Arheologija (Archaeology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij tako omogoča individualno razvijanje različnih sodobnih konceptov arheologije, od t. i. arheologije kulturnih krogov, procesne arheologije kot tudi po-procesnih pristopov analize in interpretacije človeških dejavnosti. Hkrati pa program ne izključuje klasičnih zgodovinskih pristopov, kot sta politična in ekonomska zgodovina. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Arhitektura (Arhitecture)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Izobražuje samostojnega znanstvenega raziskovalca za najširše problemsko področje arhitekture, ki izkazuje tako odgovornost do kulturnega prostora kot tudi medkulturno primerljivo odličnost. Odgovornost za arhitekturo kot znanstvenoraziskovalno področje in za arhitekturo kot kulturni prostor izhaja iz pomena arhitekturnega oblikovanja, kakovosti zgradb, njihove usklajenosti z okoljem, spoštovanja naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (Faculty of Architecture)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Arhitektūra- Doktora studijas

  Doktora studiju mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam. Uzdevumi * attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs; * pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm; * izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus; * izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vei eksperimentus; * patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās. Studiju rezultāti * pārvalda zinātniskās darbības principus; * spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus; * spēj vadīt pētnieku darbu; * spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus. Nākamās nodarbinātības apraksts Vadošais pētnieks, docents, profesors. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Arhivske znanosti (doctoral programme of Archival Science)

  Temeljni cilj študijskega programa je oblikovanje diplomanta z ustreznimi kompetencami, ki jih potrebujejo ne samo ustvarjalci arhivskega gradiva v javnem in privatnem sektorju, ampak tudi različne arhivske ustanove, ponudniki storitev in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s področji upravljanja, ohranjanja in uporabe arhivskih vsebin in njihovih nosilcev celotnem življenjskem ciklu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Arstiteadus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80360 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Art Studies and Philosophy

  Es dient schließllich der Förderung, Entwicklung und Vertiefung der Kunstwissenschaft und der Philosophie sowie des Diskurses mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen und kann in den Fachbereichen Kunstwissenschaft oder Philosophie absolviert werden mit der Möglichkeit beide interdisziplinär zu kombinieren. ...

  Provider NameKatholische Privat-Universität Linz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 9. ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS

  ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS (ASTRONOMIJA I ASTROFIZIKA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Mathematics in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Mathematics

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 10. Automātika un datortehnika- Doktora studijas

  Specializācijas: - datorvadības sistēmas, lēmumu atbalsta sistēmas; - attēlu apstrāde un datorgrafika, datortehnika un tīkli - matemātiskā modelēšana - matemātiskā statistika un tās lietojumi. Mērķis Sniegt zinātnisko izglītību pēc maģistra grāda iegūšanas, kas atbilstu inženierzinātņu doktora grādam informācijas tehnoloģijas nozarē un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus patstāvīgam zinātniskajam un akadēmiskam darbam universitātēs informācijas tehnoloģijas inženierzinātņu nozarē. Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas ir spējīgi sekot informācijas tehnoloģijas resursu evolūcijai un sekmīgi vadīt informācijas tehnoloģijas resursu izstrādi un ieviešanu. Uzdevumi - sagatavot studentus patstāvīgam pētnieciskam darbam inženierzinātnēs un ražošanā; - attīstīt studentu individuālās spējas un profesionālās iemaņas; - stimulēt studentos vēlmi nepārtraukti papildināt savas profesionālās zināšanas; - attīstīt analītiskās domāšanas spējas; - attīstīt zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas, t.sk. eksperimentālos pētījumos izvēlētajā tematikā, literatūras analīzē jaunās tehnoloģijas nozarēs; - skaidrot un popularizēt matemātiskās modelēšanas lomu inženierzinātnēs. Studiju rezultāti Programmas absolvents: - orientējas elastīgas ražošanas un SCADA sistēmu jomā; - spēj izstrādāt robotu vadības sistēmas; - Orientējas datorsistēmu jomā ar mākslīgā intelekta elementiem (zināšanu bāzēm, lemšanas teoriju, tēlu atpazīšanas teoriju, nestrikto kopu un lingvistisko mainīgo teoriju, ģenētiskiem algoritmiem, mākslīgo ne ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages