• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 310 items
 1. Bandenmonteur

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Volgt aanwijzingen van een verantwoordelijke of collega’s (I160401 Id12485-c) - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar - Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften) ● Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst (I160401 Id17315-c) - Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden - Gebruikt een computergestuurd opvolgsysteem ● Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties (I160401 Id16810-c) - Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug - Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen - Houdt de werkvloer ordelijk en proper (verwijderen van vodden, olievlekken, …) ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01083) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg - Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften - Sorteert of stockeert gebruikte banden - Recupereert materialen - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften ● Maakt het voe ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Basic vocational training

  Type of qualification This qualification is a basic vocational training scheme at a vocational school. The aim of attendance at full-time vocational school for a period of one year is the acquisition of specialism-related basic vocational training. Such a year opens up vocationally related and general basic knowledge and skills to foster employability skills and supports young people in the development of their own learning techniques and learning strategies in order to facilitate access for them to the training and labour market and prepare them in this regard. Competences acquired are aligned towards the occupational skills imparted in the first year of training in recognised training occupations and may be credited towards training.  Attendance at full-time vocational school for a period of one year for the purpose of acquiring basic vocational training fully maps the first year of training in terms of theory and practice. On the theoretical side, curricula are identical with the skeleton curricula for dual vocational education and training. In occupational practice, the contents of the general training plan are represented in the form of learning fields. Teaching in occupational practice takes place in fully equipped apprentice workshops, and some elements may also be organised within the form of a guided practical placement. Those completing the qualification acquire basic vocational skills within a field of activity and acquire a lower secondary school leaving certificate via the second chance route. They ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 3. Beauty Care Assistant

  Assist in beauty care, massage, and in the beautification of hands, feet, nails, and face, using health care products and techniques, while complying with environmental, safety, and health standards. Assist in the implementation of epilation care and hair discoloration, in beauty institutes, hairdressing salons, and similar facilities. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 4. Betegkísérő

  A képesítéssel rendelkező képes: a helyszín biztonságosságát felmérni immobilizációs technikákat alkalmazni katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni megfelelő kommunikációt alkalmazni a beteg állapotát ABCDE-szemlélet szerint felmérni az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS, eszköz nélküli légútbiztosítás) a beteg szállíthatóságát megítélni betegszállítás szervezési feladatokat ellátni betegjogokat és az egészségügyi etikai szabályokat betartani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Bevontelektródás kézi ívhegesztő

  A képesítéssel rendelkező képes: olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat előkészíteni a munkadarabot beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat elvégezni a hegesztést önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után ellenőrizni a munkaterületet betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismereteket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Bolti hentes

  A képesítéssel rendelkező képes: átvenni a munkaterületet anyagokat átvenni, készletezni felmérni, előkészíteni a szükséges anyagokat, eszközöket betartani a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat testtáji darabolást végezni, testet húsrészekre bontani húsrészeket formázni, csontozni kereskedelemben húst és húskészítményt értékesíteni, kiszolgálni hús, húskészítmény pultra történő előkészítését végezni vevőket kiszolgálni adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni eszközöket használni, gépeket kezelni betartani a tevékenységre vonatkozó előírásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Borász

  A képesítéssel rendelkező képes: a szőlőtermesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése) a szüretet előkészíteni a feldolgozást megszervezni a bor erjesztését elvégezni az újbort kezelni, javítani, készre kezelni a palackozást megoldani a speciális borkészítményeket előállítani laboratóriumi minőségbiztosítást végezni a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel rendelkezik elvégezni a szakmai adminisztrációt tisztában van a környezetés munkavédelmi feladatokkal rendelkezik a bor forgalmazásához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges alapismeretekkel egyéb italkészítési ismereteknek is a birtokában van ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Bread and pies baker

  A person who has acquired this qualification: works safely in bakeries and confectionaries, follows the rules of good hygiene practice, chooses and prepares food products and ingredients, makes bread and pie products. ...

  Awarding bodyKaunas Food industry and trade training center

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Butcher assistant

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Controleert het vlees (co 00409) - Controleert of het vlees voldoet aan de hygiënische voorschriften - Slaat het vlees op in de koeling of diepvries volgens het “First in First out”-principe - Controleert de temperatuur in de opslagruimte en registreert deze op een lijst of met de computer ● Verwerkt karkassen en/of stukken vlees (uitsnijden, uitbenen, afwerken,…) (D110101 Id17100-c) - Stemt het gereedschap af op de snijhandeling en de karakteristieken van het stuk vlees - Versnijdt eventueel karkassen/kwartieren in delen met behoud van herkomstidentificatie - Verwijdert eventueel poten - Verwijdert vet - Maakt geen insnijdingen die het vlees in waarde doen dalen en de bewaringstermijn verkorten - Zorgt dat er zo weinig mogelijk vlees aan de verwijderde delen hangt - Verwijdert alle kleine hematomen, beensplinters en kraakbeen - Houdt het mes op snee * Hematoom : bloeduitstorting. Hiermee wordt die toestand bedoeld waarbij het uittredende bloed zich ergens in het lichaam ophoopt. ● Verdeelt de stukken volgens opdracht (D110101 Id17346-c) - Pelt, ontvliest en portioneert de stukken vlees volgens opdracht - Verwerkt overgebleven resten vlees in producten volgens opdracht - Gebruikt recipiënten bestemd voor vlees volgens de hygiënische en wettelijke richtlijnen - Houdt versnijdingen van verschillende loten apart in functie van traceerbaarheid - Werkt volgens diersoort, orgaanvlees ● Maakt vleesbereidingen, vermaalt en stelt samen volgens receptu ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Bábkészítő

  A képesítéssel rendelkező képes: szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel előkészíteni a kijelölt báb elkészítését tájékozódni a bábkészítéshez szükséges anyagokról és azok beszerzési lehetőségeiről költségvetést készíteni a meghatározott bábok elkészítésére vonatkozóan eszközök és célszerszámok alkalmazásával kivitelezni a megtervezett bábokat különböző típusú, technikájú bábokat készíteni ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages