• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 920 items
 1. ANIMATION IN ENGINEERING

  ANIMATION IN ENGINEERING (ANIMACIJA U INŽENјERSTVU) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 2. Antropologija (Antropology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program daje poudarek razumevanju spleta razmerij med posameznikom in najrazličnejšimi sestavinami, praksami, dejavniki, strukturami in procesi »kulture«/kulturnega okolja, nadalje razumevanju razmerja med »naravnim« in »kulturnim« v človeku in naposled raznovrstnim interpretacijam vplivov med »specifičnostmi naravnega« okolja in izoblikovanjem njegovih »kulturnih« posebnosti. Ti temeljni poudarki so podrobneje osvetljeni z vidika specifičnih področij regionalne antropologije, antropologije religijskih, ritualnih in drugih kulturnih praks, medicine, zdravja in zdravljenja, ekologije in naravnega prostora, etničnosti in človekovih pravic, demografskih procesov (rodnosti, migracij), sorodstva in spola. Program študentom omogoča poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanja najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljšanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja, za razvijanje kritične refleksije družbenokulturnega dogajanja in procesov ter za reševanje konkretnih nalog, povezanih z različnimi družbenimi problemi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugo ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Aplikativna kineziologija (Applied Kinesiology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti kandidata za samostojno mednarodno konkurenčno znanstveno raziskovalno delo na področju vseh gibalnih aktivnosti in njihovega pomena za človekov razvoj in zdravje. Z vidika klasifikacije družbeno-ekonomskih ciljev dejavnosti prispeva program k področju ohranjanja in izboljšanja človekovega zdravja ter k področju družbenega ustroja in družbenih odnosov (izobraževanje, usposabljanje, permanentno izobraževanje, preusposabljanje). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Faculty of Health Sciences )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. APPLIED ARTS AND DESIGN

  APPLIED ARTS AND DESIGN (PRIMENјENE UMETNOSTI I DIZAJN) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Applied Arts in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Arts in Belgrade, Faculty of Applied Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 5. APPLIED ARTS AND DESIGN

  APPLIED ARTS AND DESIGN (PRIMENјENE UMETNOSTI I DIZAJN) is PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Academy of Arts in Novi Sad. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Academy of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 6. Applied Ethics, Doctorate

  1. Knowledge and understanding 1.1. Doctoral students possess a clear and in-depth of all the fundamental elements of their special field of knowledge, as well as its main theories, concepts and terms and most recent developments. The level of understanding and expertise will be more extensive and deeper than that required at the previous degree level.1.2. Doctoral students possess a firm grasp of their field of specialisation and show an excellent knowledge of all elements pertaining to that area field of specialisation.1.3. Doctoral students are able to make important and innovatory contributions to their field of specialisation, either in the form of new knowledge or in the innovative utilisation and interpretation of previous knowledge.1.4. Doctoral students possess a good understanding of the scientific and methodological aspects of the subject, both those that apply to its theory and to the general body of opinion concerning the subject, its ideas and ethical standards.1.5. Doctoral students will be well aware of the financing of scientific research, how it is externally assessed and its practical application. 2. Types of knowledge 2.1. Doctoral students possess an extensive knowledge and understanding that they have developed via their own research and independent contribution, considered as important to their field of expertise.2.2. Doctoral students have defined and presented original ideas in a clear manner and evolved new knowledge on the basis of substantial research that ...

  Provider NameHI

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. APPLIED SECURITY STUDIES

  APPLIED SECURITY STUDIES (PRIMENјENA BEZBEDNOST) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Educons University in Novi Sad. ...

  Provider NameEducons University

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 8. Apģērbu un tekstila tehnoloģija- Doktora studijas

  Mērķis Nodrošināt iespējas padziļināti apgūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai, un sagatavot starptautiska līmeņa speciālistus tekstila un apģērbu tehnoloģijas jomā, ietverot kompetences zinātniskajā darbībā, nozarē pielietojamo materiālu zinātnēs, tehnoloģiju un uzņēmumu vadības lēmumu pieņemšanas procesos. Uzdevumi •Apgūt augstākā līmeņa izlases zināšanas tekstila vai apģērbu tehnoloģiju izvēlētās specializācijas tehnoloģijās; •Veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu par izvēlēto tēmu materiālzinātnes apakšnozarē; •Apgūt prasmes rakstīt zinātniskos rakstus, sagatavot stenda un mutvārdu referātu prezentācijas starptautiskām konferencēm; •Izstrādāt promocijas darbu kā oriģinālu pētījumu; •Apgūt prasmes zinātnisko pētījumu plānošanā un īstenošanā; •Apgūt un pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas. Studiju rezultāti Pēc doktora studiju beigšanas absolvents: •Spēj risināt aktuālas teorētiskas un praktiskas problēmas, izmantojot mūsdienu pētījumu metodes; •Spēj plānot un patstāvīgi veikt pedagoģisko darbu; •Spēj risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. ARCHAEOLOGY

  ARCHAEOLOGY (ARHEOLOGIJA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Philosophy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 10. ARCHITECTURE

  ARCHITECTURE (ARHITEKTURA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia

Pages