• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 157029 items
 1. Overfladebehandler

  En vigtig del af arbejdet går ud på at klargøre overfladen med slibeværktøj eller et kemisk bad, så det endelige resultat bliver holdbart og glat.En overfladebehandler kan arbejde i jern- og metalindustrien, på fx smede- eller autoværksteder eller starte egen virksomhed. ...

  Provider NameAMU-Vest (AMU Vestj. JUR)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Farmaci

  Du lærer også om de vigtigste sygdomsmekanismer, og om hvordan lægemiddelstoffer kan påvirke kroppen på cellulært niveau og på organniveau. Som uddannet farmaceut kan du arbejde inden for bl.a. medicinalindustrien, biotekindustrien samt på apoteker og sygehuse. Du har også mulighed for at blive apoteker og lede driften af et apotek. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Modelsnedker

  På skolen lærer du om de forskellige materialer, og hvordan man skal arbejde med dem med forskelligt håndværktøj. En vigtig del af arbejdet går ud på at være meget omhyggelig og nøjagtig, når du tegner eller læser en arbejdstegning.Modelsnedkere kan arbejde som ansatte på et snedkerværksted eller en maskinfabrik, men de kan også starte deres egen virksomhed. ...

  Provider NameErhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør, Rasmus Knudsensvej (Helsingør Erhsk)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Sikkerheds- og risikoledelse

  Ud fra viden om nye markeder og lande lærer du at planlægge og gennemføre strategiske udviklingsprocesser under hensyntagen til de udfordringer, der sikkerhedsmæssigt måtte være. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med udvikling, rådgivning og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Naturressourcer og udvikling

  Du lærer om, hvordan man ved hjælp af viden om og inddragelse af bl.a. planteproduktion, ernæring, miljø og økonomi kan skabe bedre vilkår for mennesker og natur i de enkelte lande. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i danske og internationale organisationer som Danida eller i rådgivende konsulentvirksomheder og ikke-statslige organisationer (NGO'er), der beskæftiger sig med miljø- og udviklingsbistand. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Moderne kultur og kulturformidling

  Du lærer at analysere forskellige kunstværker og litterære værker ved at forstå dem i deres historiske sammenhæng og ved fx at se på, hvilke politiske forestillinger der kunne have indflydelse på tiden og værket. Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat vil fx være i en kulturinstitution, hvor du kan arbejde som konsulent eller formidler. Det er også muligt at få job i forlagsbranchen. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Virksomhedskommunikation

  Undervisningen giver dig en række redskaber til kommunikation på flere planer. Du bliver præsenteret for en række teorier, du kan bruge til at arbejde med virksomheders strategiske kommunikationsplanlægning. Samtidig får du viden om, hvordan man bedst udtaler sig til medier og presse. Som færdiguddannet kandidat vil du bl.a. kunne finde job hos private virksomheder, organisationer eller offentlige instanser, der søger en person med ledelsesmæssige kompetencer inden for kommunikationsrådgivning. ...

  Provider NameAarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (Aarh business)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Oplevelsesdesign

  På uddannelsen kan du vælge at specialisere dig inden for e-læringssystemer. Her lærer du igennem fag som psykologi, kommunikation og digitalt design at skabe et digitalt læringsprodukt til fx skoleelever. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med udvikling af oplevelsesprodukter i kulturinstitutioner, offentlige organisationer eller private virksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Akvatisk videnskab og teknologi

  Du får undervisning i alle områder omkring akvatiske miljøer, bl.a. marin- og ferskvandsøkologi, matematisk biologi og oceanografi - alle fag med et globalt perspektiv for øje. Som færdiguddannet civilingeniør kan du, alt efter specialisering, forvente at finde arbejde inden for forskning, miljøforvaltning eller i fiskeri- og akvakulturerhvervet. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Støberitekniker

  En vigtig del af arbejdet går ud på at lave en god støbeform af fx sand, som fyldes med flydende metal og afkøles.Som støberitekniker lærer du at slibe og pudse efter, så resultatet bliver flot og glat. Du kan arbejde som ansat på støberier eller starte egen virksomhed. ...

  Provider NameKøbenhavns Tekniske Skole (Kbh.tekn.Rebsl.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages