• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1718 items
 1. Promet (Transport)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa je nadgradnja strokovnega znanja in usposobljenosti za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov s področja prometnih ved, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje problematike, predvsem prometnih tehnologij, transportne logistike, varnosti v prometu in drugih procesov, ki zagotavljajo učinkovito funkcioniranje prometnega sistema. Program omogoča oblikovanje profila strokovnjakov, ki bodo usposobljeni za načrtovanje in vodenje storitev v skladu s karakteristikami transportnih, prometnih in logističnih procesov, eksploatacije prometne infrastrukture in transportno-manipulacijskih sredstev integralnega transporta ter varnosti v prometu, skladno s tehnično-tehnološkimi, naravnimi, geoprometnimi, kadrovskimi, pravnimi, ekonomskimi, informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi pogoji integriranih prometnih panog. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (Faculty of Maritime Studies and Transport)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Upravljanje in poslovanje (Administration and Business)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program omogoča poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, povezanih z upravljanjem, poslovanjem in organizacijo. Usposobili se bodo za iskanje in pridobivanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. Spoznali bodo ključne znanstvenoraziskovalne pristope in metode in jih znali uporabiti v širšem spektru problemov, okoliščin in priložnosti. S pridobljenimi teoretičnimi in metodološkimi znanji bodo razvili kompetence, ki jim bodo omogočile prevzemati odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov. Sposobni bodo kritične refleksije, vodenja skupinskega dela in sproščanja ustvarjalnih zmožnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (University of Novo mesto Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Fotografija (Photography)

  Predmetnospecifične kompetece: razumevanje optičnih procesov in fizikalnih osnov fotografije, poznavanje celotnega procesa nastajanja analogne in digitalne fotografije, razumevanje vloge fotografije v širšem vizualnem komunikacijskem kontekstu, poznavanje osnov umetniškega izražanja razvoj lastnega umetniškega potenciala, kritično ocenjevanje lastnega in tujega fotografskega dela, poznavanje umetnostnozgodovinskega razvoja tehnik in smernic, ki so pripeljale do nastanka fotografije, pravilna izbira različnih tehnik za dosego zadanega cilja, poznavanje računalniške obdelave fotografij, poznavanje etičnih in moralnih principov za odgovorno fotografiranje, poznavanje principov avtorskega prava, poznavanje osnov računalniške video postprodukcije, 3D animacije in oblikovanja, poznavanje osnov podjetništva in tržnega komuniciranja, načrtovanje in izvajanje fotografskih projektov za potrebe naročnika, poznavanje procesov priprave fotografij v tisku, poznavanje organizacije dela na osebnem in timskem nivoju, informiranost o varnosti in zdravju pri delu in zaščiti okolja ter zakonodaji in tehničnih predpisih na delovnem področju, pozitivna profesionalna identiteta. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola za storitve v Ljubljani (Higher School of Applied Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Kozmetika (Cosmetics)

  Triletni dodiplomski program upošteva predhodno pridobljena znanja, veščine in izkušnje, ponuja veliko izbirnost predmetov/področij (kozmetična nega, pedikura in manikura, velnes, ličenje oz. maskiranje idr.) in tudi izpopolnjevanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola za storitve v Ljubljani (Higher School of Applied Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Nanoznanosti in nanotehnologije (Nanosciences and Nanotechnologies)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Nanoznanost predstavlja novo področje, ki raziskuje naravo in uporabo sistemov s komponentami nanometrične velikosti. Zajema vrsto znanstvenih področij s potencialnimi aplikacijami v skoraj vseh vejah gospodarstva. Osnovni cilj nanoznanosti je razumevanje strukture in dinamike materialov na atomskem in molekularnem nivoju, na katerem temeljijo njihove makroskopske lastnosti. S poznavanjem metod za mikromanipulacijo atomov in molekul je možno zgraditi nove molekule, naprave in stroje s povsem novimi lastnostmi in novimi možnostmi za uporabo. Kot primer navajamo projekte za zgraditev računalniških komponent atomske velikosti na silikonskih vezjih, konstrukcijo novih molekul, ki lahko občutijo posamezne viruse in bakterije, magnete na nivoju posameznih molekul, mikromotorje in molekule, ki lahko uporabljajo sončno svetlobe za kontrolo onesnaževalcev okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameMednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (Jožef Stefan International Postgraduate School)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Tehnologije in sistemi (Technologies and Systems)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant bo usvojil tehniško, tehnološko, informacijsko, organizacijsko, ekonomsko, pravno znanje in metode raziskovalno-razvojnega dela, potrebnega za začetek inženirske prakse ali nadaljevanje izobraževanja. Vsebinska področja študijskega programa so: tehnološki postopki in sistemi, procesne tehnologije v proizvodnji, avtomatizacija in robotika, računalniško podprte tehnologije, logistika v podjetju, projektiranje naprav in sistemov, kakovost in zanesljivost sistemov, vzdrževanje sistemov, upravljanje z ljudmi (HRM), gospodarjenje z okoljem. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo (University of Novo mesto Faculty of Mechanical...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Denar in finance (Money and finance)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Poleg aktualnih vsebin s področja denarne politike, naložb, javnih in mednarodnih financ je značilnost programa seznanitev z analitičnimi orodji in teoretičnimi modeli. Vse to daje temeljito podlago za odločanje, ki se pričakuje od profila finančnega ekonomista, ki ga usposablja ta program. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Menedžment v sodobnem poslovanju (Business Management)

  Študijski program Poslovanje nudi znanja in kompetence, ki jih študenti potrebujejo za poslovne priložnosti in zagotavljanje boljše prihodnosti na področju poslovanja, menedžmenta in podjetništva. V programu bodo pridobili še večjo strokovnost, spodbudili svojo ambicioznost in dokazali svojo inovativnost. Med študijem se bodo usposobili za etično in uspešno poslovanje, učinkovito vodenje in ravnanje z ljudmi, načrtovanje poslovanja s podporo informacijske tehnologije, poznavanje pravne prakse, razumevanje finančnih funkcij in računovodstva, poslovno komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku ter za delovanje v timih. Ves ta spekter široko zasnovanih temeljnih strokovnih znanj z ustreznih področij, kjer se prepletata teorija in praksa, študentom omogoča razvoj strokovnih in osebnostnih kompetenc. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied Business...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Menedžment vseživljenskega izobraževanja (Management of Lifelong Learning Education)

  V programu Menedžment vseživljenjskega izobraževanja se bodo študenti usposobili za načrtovanje, organiziranje in vodenje izobraževalnih programov z najsodobnejšimi metodami. Upoštevali bodo potrebe ciljnih skupin, potrebe trga ter znali razvijati dobre prakse, ki spodbujajo enakost, raznolikost udeležencev v vseh življenjskih obdobjih. Med študijem v programu študentje pripravljajo v sodelovanju s podjetji praktične projekte. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied Business...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Računalništvo in informatika (Computer and information science)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študijski program daje bodočim magistrom znanje in spretnosti, da bodo sposobni slediti razvoju in tehnološkim spremembam ter se vključiti v razvojno in znanstveno delo, ki nudi izjemne možnosti za zaposlitev v Sloveniji in po svetu. Program obsega štiri obvezne predmete, kjer si študenti pridobijo trdno osnovno znanje računalništva, informatike in matematike, ter deset izbirnih predmetov in izdelavo magistrskega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Faculty of Computer and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages