• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 229 items
 1. Librarian/information manager

  ● Werkt het bibliotheekbeleid/informatiebeleid uit (K160101 Id19480-c/23299-c) - Onderzoekt de behoeften van (potentiële) gebruikers - Organiseert de interne kwaliteitscontrole (d.m.v. onder meer interne audit, analyse, performantie, benchmarking …) - Verzamelt en maakt gebruik van gegevens (m.b.t. uitleen, collectieopbouw, gebruik informatiebronnen, onderzoek gebruikersbehoeften …) die van belang zijn voor beleidsbepaling en -uitvoering - Evalueert en trekt conclusies met betrekking tot de prestaties van de bibliotheek en koppelt terug naar het beleid - Heeft kennis van veranderstrategieën en kan veranderingen succesvol sturen en implementeren - Houdt bij het uitwerken van het bibliotheekbeleid rekening met de ruimere omgeving (organisatie waarvan men onderdeel is, de bibliotheekwereld, de overheid, de bestuurlijke en maatschappelijke context …) - Participeert actief aan het uitwerken van het ruimere beleid van de organisatie - Gaat bij het formuleren van de visie uit van de missie van de organisatie - Bepaalt de doelstellingen van de bibliotheek - Schrijft het algemeen beleid neer in een beleidsintentie waarin de visie op het bibliotheekbeleid en de organisatie duidelijk en helder geformuleerd wordt - Schrijft een collectiebeleidsnota (verwerving, selectie, bewaring, ontsluiting, evaluatie, valorisatie, afvoer of herbestemming) - Werkt jaarplannen uit om deze beleidsintentie te operationaliseren in acties, middelen en personen - Kan (strategische) plannen presenteren en daarvoor inte ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Library expert/information expert

  ● Bouwt deskundigheid op (co 01249) - Leest vakgerichte informatie - Volgt opleidingen - Bezoekt andere bibliotheken - Wisselt ervaringen en informatie uit met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie - Doet voorstellen voor eigen vorming en opleiding - Verwerkt vakgerichte of vakspecifieke informatie en speelt hierop in - Volgt actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT met het oog op de operationalisering binnen de werking van de bibliotheek - Volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op en speelt hierop in - Werkt mee aan studiedagen, werkgroepen, colloquia en andere vormingsinitiatieven - Deelt kennis over de zoekstrategie en de geformuleerde antwoorden met collega’s binnen en buiten de organisatie ● Coördineert en organiseert activiteiten en/of projecten (K160101 Id18323-c) - Bouwt een netwerk uit met relevante partners uit cultuur, welzijn, onderwijs, onderzoek… - Neemt initiatief om samen te werken met interne en externe partners rond projecten en activiteiten - Ontwikkelt of participeert in innovatieve (onderzoeks)projecten (nationaal of internationaal) - Speelt bij de organisatie van projecten en activiteiten (auteurslezingen, internetcursussen, educatieve activiteiten, tentoonstellingen …) in op vragen van gebruikers of partners en op actuele ontwikkelingen - Zoekt actief naar onderwerpen en manieren om het publiek of specifieke doelgroepen te bereiken in functie van de doelstellingen en de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek - Ontwikkelt en coördinee ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Library assistant/information assistant

  ● Bouwt deskundigheid op (co 01251) - Leest vakgerichte informatie - Volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op - Volgt opleidingen - Bezoekt andere bibliotheken - Wisselt ervaringen en informatie uit met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie ● Werkt mee aan de organisatie van activiteiten (K160101 Id18323-c) - Reikt ideeën aan voor mogelijke activiteiten (auteurslezingen, internetcursussen, educatieve activiteiten, tentoonstellingen …) - Werkt mee aan de communicatie (promotie, website, publicatie …) en houdt daarbij rekening met het doelpubliek - Neemt de praktische organisatie op zich - Verzamelt en verwerkt feedback van de bezoekers ● Verricht administratie (K160101 Id21244-c) - Beantwoordt correspondentie efficiënt - Maakt verslagen op - Voert bestellingen uit rekening houdend met de marktvoorwaarden en volgt ze op - Blijft binnen het toegekende budget - Gebruikt kantoorsoftware - Gebruikt documentbeheerssystemen en/of bibliotheekbeheerssystemen - Verzorgt de administratie (gebruikers, uitleningen, bruiklenen, documentleverantie, interne circulatie, financiële verrichtingen binnen het toegekend budget …) ● Functioneert binnen de organisatie (co 01252) - Verzamelt en reageert op signalen over de dienstverlening - Doet voorstellen ter verbetering van de werking of dienstverlening - Werkt resultaatgericht en planmatig - Neemt deel aan werkgroepen - Maakt afspraken met collega's over de werkorganisatie - Onderhoudt bestaande contacten die vereist zijn v ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor in de journalistiek

  1. Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria. 2. Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breedmaatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. 3. Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven. 4. Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. 5. Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar / uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… 6. Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context. 7. Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. 8. De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen. 9. Blijk geven van een verantwoordelijke en (zelf)kritisch ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Specialist in media and information services – specialism of archiving

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Evaluate and take delivery of written materials and other Carry out disposal of recordsSort and index written materials and other information ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry, competent bodies for vocational training in the civil service

  Category: Qualifications Location: Germany
 6. Specialist in media and information services – specialism of medical documentation

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Record and analyse results, medical files and medical informationClassify results, diagnoses, treatments, medications, operations, complicatio ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry, competent bodies for vocational training in the civil service

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Specialist in media and information services – specialism of information and documentation

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Make use of information sources to procure media, data and factsProcess media using formal recording rulesStructure and record data and factsA ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry, competent bodies for vocational training in the civil service

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. Specialist in media and information services – specialism of librarianship

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Use bibliographical information tools for the acquisition of mediaCheck and process deliveries and invoicesProcess media using formal recordin ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry, competent bodies for vocational training in the civil service

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

  O απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης». Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος του Τμήματος, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, διαθέτει τις γνώσεις και την πρακτική εμπειρία ώστε να μπορεί επιτυχώς να δραστηριοποιηθεί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνολόγους στα παρακάτω αντικείμενα:1. τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση βιβλιοθηκών, αρχείων και κάθε είδους πληροφοριακών οργανισμών2. τη δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση ψηφιακών βιβλιοθηκών, αποθετηρίων, ηλεκτρονικών αρχείων κλπ3. την έρευνα σε θέματα επιστήμης της πληροφόρησης4. την εκπαίδευση για τη χρήση των κάθε είδους μονάδων πληροφόρησης και συναφών πληροφοριακών δραστηριοτήτων5. την παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών και τη δημιουργία προϊόντων / εργαλείων πληροφόρησης. Στα αντικείμενα αυτά και στους αντίστοιχους τομείς, ο απόφοιτος του Τμήματος θα μπορεί να αναλαμβάνει υπεύθυνα: i. το σχεδιασμό, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία κάθε είδους πληροφοριακού οργανισμού σε φυσικό ή ψηφιακό περιβάλλον ii. τον καθορισμό των στόχων της επιστήμης της πληροφορίας και της βιβλιοθηκονομίας iii. τον εντοπισμό, οργάνωση και απόδοση πληροφοριών στο κοινό iv. την παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών v. το σχεδιασμό, την οργ ...

  Awarding bodyΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

  Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι απόφοιτοι του Τμήματος αναμένεται να έχουν κατανοήσει: -Τις βασικές αρχές, τις αξίες και τη φιλοσοφία του επαγγέλματος του βιβλιοθηκονόμου-επιστήμονα της πληροφόρησης. - Τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν οι βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθηκονόμοι στην προαγωγή των δημοκρατικών αρχών, της ελευθερίας της σκέψης και της διά βίου μάθησης. - Τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας βιβλιοθηκών διαφόρων ειδών (ακαδημαϊκών, λαϊκών, σχολικών, ειδικών κλπ.), κέντρων τεκμηρίωσης, αρχείων και πολιτιστικών οργανισμών. - Τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ψηφιακών βιβλιοθηκών, ιδρυματικών καταθετηρίων, αρχείων, ψηφιακών συλλογών, θεματικών πυλών στο Διαδίκτυο και πάσης φύσεως ψηφιακής πληροφορίας. - Τις βασικές έννοιες σχετικά με τον κύκλο ζωής της πληροφορίας. - Τις έννοιες και τις μεθόδους πρόσκτησης και διάθεσης των πηγών πληροφόρησης. - Τις βασικές αρχές οργάνωσης της καταγεγραμμένης γνώσης και πληροφορίας. - Τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες χρήσης της νέας τεχνολογίας στο χώρο των βιβλιοθηκών και συναφών οργανισμών. - Τις τεχνικές και τις μεθόδους αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνολογία. - Τις βασικές έννοιες των πληροφοριακών αναγκών και της πληροφοριακής συμπεριφοράς. - Τις βασικές έννοιες και αρχές των υπηρεσιών πληροφόρησης. - Τη διαδικασία και τις βασικές μεθόδους έρευνας. - Τις κυριότερες θεωρίες μάθησης. - Τις βασικές αρχές και μεθόδους διοίκησης και μάνατζμεντ συλλογών και οργανισμών. Προκειμένου να είναι σε θέση: - Να αξιολογούν, επιλέγουν και οργαν ...

  Awarding bodyΑλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages