• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 29 items
 1. Abivahendi spetsialist, tase 5

  Abivahendi spetsialisti töö eesmärk on isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimine sobiva abivahendi valimise ja kohandamise või valmistamise teel. Abivahendi spetsialist hindab inimese toimetulekut toetavate abivahendite vajadust ja efektiivsust, valib abivahendi ning kohandab ja/või valmistab abivahendi (abivahendite loetelu vt lisast 1). 5. taseme abivahendi spetsialist töötab plaanipäraselt ja tulemuslikult. Väga olulisel kohal on koostöö teiste spetsialistidega. Abivahendi spetsialist järgib oma töös kutse-eetikat, elukestva õppe printsiipe, täiendab ennast pidevalt erialaselt ning on kursis erialaste uuendustega. Kasutab töös tõenduspõhiseid hindamismeetodeid. Abivahendi spetsialist võib töötada abivahenditeenust pakkuvas ettevõttes, rehabilitatsiooni-, tervishoiu-, hoolekande- või haridusasutuses. ...

  Awarding bodyEesti Tegevusterapeutide Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 2. ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

  Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:ΓΝΩΣΕΙΣ: 1. Περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας, την οργάνωση και το πρόγραμμα που ακολουθούν τα κέντρα προσχολικής αγωγής ή τα κέντρα ειδικής αγωγής παιδιών με ειδικές ανάγκες, ηλικία 0-6 ετών.2. Αποδίδει με σαφήνεια τις θεωρίες, τις μεθόδους και τα ρεύματα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών που φοιτούν σε Βρεφονηπιακούς ή Παιδικούς Σταθμούς αναλύοντας το περιεχόμενό τους.3. Αναγνωρίζει τα στάδια ανάπτυξης των βρεφών και των παιδιών προσχολικής ηλικίας αναφέροντας με άνεση τα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικιακής περιόδου.4. Διατυπώνει με σαφή τρόπο τις βασικές αρχές της ψυχολογίας αναγνωρίζοντας τις παραμέτρους που σχετίζονται με τα προβλήματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες και τους γονείς τους. 5. Αναπτύσσει τις κύριες σύγχρονες θεωρητικές κατευθύνσεις της εξελικτικής ψυχολογίας και περιγράφει την ορθή παιδαγωγική αντιμετώπιση της εξελικτικής διαδικασίας.6. Διατυπώνει τις μορφές παθολογικής συμπεριφοράς, αναλύοντας τις καταστάσεις ή τα αίτια που μπορούν να τις προκαλέσουν και αναφέροντας τις αρχές και τις μορφές κοινωνικής πρόνοιας.7. Παραθέτει τα προβλήματα που παρουσιάζει η κάθε κατηγορία παιδιών με ειδικές ανάγκες, χωριστά στο ψυχολογικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και γνωστικό επίπεδο.8. Αναφέρει τους τρόπους αντιμετώπισης οξέων καταστάσεων (παροχή πρώτων βοηθειών) σχετικών με την υγεία των παιδιών. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τους κανονισμούς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των κέντρων προσχολικής αγωγής ή των κέν ...

  Awarding bodyΕ.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Gyermekotthoni asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: a szociális problémák felismerésére, feltárására, a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére, általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására, rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre, információk gyűjtésére, információforrások kezelésére, különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre, olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére, a gyermekek motiválására, segítőkész kapcsolatteremtésre, konfliktusmegoldásra, érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára, gyermekjátékok és sportszerek használatára, informatikai és híradástechnikai eszközök használatára, különböző rendezvények, akciók szervezésére. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Gyógyszerkiadó szakasszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: expediálásban részt venni önállóan végezni a gyógyszerellátással, gazdálkodással kapcsolatos egyes tevékenységeket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Hospice szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: részt venni a betegek felvételében, környezettanulmányt végezni felmérni a beteg és a családja szükségleteit (holisztikus megközelítésben) gondozási tervet készíteni a terminális beteg számára folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát az orvos utasítása alapján, a team-munka keretében palliatív, szupportív terápiát alkalmazni elvégezni a speciális hospice szakápolói feladatokat tanatológiai ismeretei alapján megfelelő módon segíteni a beteget és családját a haldoklás különböző szakaszaiban részt venni a beteg és családja lelki gondozásában kompetenciáján belül a betegek halála után támogatni a hozzátartozókat a gyász időszakában szervezni és összehangolni a hospice-palliatív ellátó team munkáját kapcsolatokat tartani az egyéb ellátó intézményekkel és szervezetekkel a hospice nonprofit jellegének megfelelően segíteni a források felkutatásában és forrásfejlesztésben a hospice munkával kapcsolatban felvilágosító, népszerűsítő (PR) tevékenységet végezni a halál tabu-oldása céljából rendszeresen részt venni stresszkezelő egyénivagy csoportmunkában szakszerűen és folyamatosan dokumentálni az elvégzett munkát, jelentéseket összeállítani ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Kisgyermekgondozó,-nevelő

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat, átlátni a napközbeni kisgyermek ellátás rendszerét, a módszertani leveleket és ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni, szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni, alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat, mondóka, vers, mese készletét folyamatosan bővíteni, előadásmódja érzelem gazdag, naprakész a gyermekek által ismert meseirodalomban, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására, a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését, a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudja, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, viselkedése ennek megfelelő. Tájékoztatásaira a hitelesség és a tapintat jellemző, alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni, segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését, enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást, a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudja, mikor kell és kitől segítséget kérnie, felelősségge ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Mentálhigiénés asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre olvasott, beszélt köznyelvi és szakmai szöveget megérteni köznyelvi és szakmai szöveget írni információkat gyűjteni, információforrások kezelésére a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára nyitott hozzáállásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra segítőkapcsolat teremtésére konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére klienseit és munkatársait motiválni általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, -feltárásra a feladatmegoldási folyamat tervezésére módszeres munkavégzésre infokommunikációs eszközök és a számítógép használatára az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára különböző rendezvények, akciók szervezésére játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára sportszerek használatára ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Rehabilitációs nevelő, segítő

  A képesítéssel rendelkező képes: információk gyűjtésére, információforrások kezelésére rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére segítőkész kapcsolatteremtésre köznyelvi és szakmai szöveget írni a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára nyitott hozzáállásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére klienseit és munkatársait motiválni általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, -feltárásra az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára különböző rendezvények, akciók szervezésére játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára adekvát kommunikációra, non-direktív segítő beszélgetésre a feladat-megoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre fejlesztő foglalkozásokban való aktív részvételre ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Szociális asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: információk gyűjtésére, információforrások kezelésére rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre konfliktusmegoldásra köznyelvi és szakmai szöveget írni a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára nyitott hozzáállásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra segítőkapcsolat teremtésére klienseit és munkatársait motiválni általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, -feltárásra a feladatmegoldási folyamat tervezésére módszeres munkavégzésre az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára különböző rendezvények, akciók szervezésére játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára sportszerek használatára olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni konszenzusok keresésére info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Szociális szakgondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: információk gyűjtésére, információforrások kezelésére rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre segítőkész kapcsolatteremtésre konfliktusmegoldásra a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára nyitott hozzáállásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra klienseit és munkatársait motiválni általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, -feltárásra a feladatmegoldási folyamat tervezésére módszeres munkavégzésre az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára különböző rendezvények, akciók szervezésére játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára sportszerek használatára konszenzusok keresésére info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages