• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 42 items
 1. Ympäristökasvatuksen osaamisala

  Ympäristöalan erikoisammattitutkinnossa tutkinnon suorittaja toimi ympäristöalan asiantuntijana jollakin seuraavista osaamisaloista: vesihuolto, jätehuolto, viemäri- ja putkistohuolto sekä teollisuuspuhdistus, ympäristökasvatus tai laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen. Lisäksi tutkinnon suorittaja voi valinnaisen tutkinnon avulla toimia työnjohtajana ja kehittäjänä. ...

  Provider NameRaudaskylän kristillinen opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Ympäristökasvatuksen osaamisala

  Ympäristöalan erikoisammattitutkinnossa tutkinnon suorittaja toimi ympäristöalan asiantuntijana jollakin seuraavista osaamisaloista: vesihuolto, jätehuolto, viemäri- ja putkistohuolto sekä teollisuuspuhdistus, ympäristökasvatus tai laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen. Lisäksi tutkinnon suorittaja voi valinnaisen tutkinnon avulla toimia työnjohtajana ja kehittäjänä. ...

  Provider NameRaudaskylän kristillinen opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Welder, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee hitsaustyöt eri tasoilla eri prosesseja ja perusaineita käyttäen- on osoittanut taitonsa kolmella prosessilla vähintään kahta eri materiaaliryhmään kuuluvaa terästä käyttäen ja lisäksi siten, että yksi valituista teräksistä kuuluu ryhmään 8 tai 10- on suorittanut hitsaustyöt standardin SFS-EN 287-1 mukaan- hyväksymisraja on standardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokka B, paitsi hitsin korkea kupu (päittäis- ja pienahitsi), jyrkkä liittyminen, ylisuuri a-mitta ja korkea juuren kupu, joille vaatimus on hitsiluokka C- hallitsee kansainvälisiin hitsaajan tutkintoihin kuuluvien teoriamoduulien A (kansainväliseltä pienahitsaajalta vaadittavat tiedot), B (täydentää A:n kansainväliselle levyhitsaajatasolle) ja C (täydentää A:n ja B:n kansainväliselle putkihitsaajata-solle) teoreettisen tietämyksen- osaa käyttää sähköä kaarihitsauksessa- tuntee hitsauslaitteiston sekä työterveyden ja -turvallisuuden- on perehtynyt hitsausaineisiin, hitsauksen suoritukseen sekä railonvalmistusmenetelmiin- tuntee teräksen työstöominaisuudet- hallitsee levyjen hitsausliitokset, terästen hitsattavuuden, kutistumisen, jäännösjännitykset ja muodonmuutokset- tuntee hitsausvirheet, hitsausprosessit, turvallisen työskentelyn asennustyöpaikalla, tarkastuksen ja testauksen sekä laadunvarmistuksen- tietää putken hitsausliitokset, muut perusaineet kuin saostamattoman teräksen sekä kansainväliset hitsausstandardit- hitsausohjaaja-osan suorittanut hallitsee hitsausohjaajalta vaadittavan hitsaustaidon valitsemastaan prosessis ...

  Provider NameAmiedu, Valimotie 8

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Welder, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee hitsaustyöt eri tasoilla eri prosesseja ja perusaineita käyttäen- on osoittanut taitonsa kolmella prosessilla vähintään kahta eri materiaaliryhmään kuuluvaa terästä käyttäen ja lisäksi siten, että yksi valituista teräksistä kuuluu ryhmään 8 tai 10- on suorittanut hitsaustyöt standardin SFS-EN 287-1 mukaan- hyväksymisraja on standardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokka B, paitsi hitsin korkea kupu (päittäis- ja pienahitsi), jyrkkä liittyminen, ylisuuri a-mitta ja korkea juuren kupu, joille vaatimus on hitsiluokka C- hallitsee kansainvälisiin hitsaajan tutkintoihin kuuluvien teoriamoduulien A (kansainväliseltä pienahitsaajalta vaadittavat tiedot), B (täydentää A:n kansainväliselle levyhitsaajatasolle) ja C (täydentää A:n ja B:n kansainväliselle putkihitsaajata-solle) teoreettisen tietämyksen- osaa käyttää sähköä kaarihitsauksessa- tuntee hitsauslaitteiston sekä työterveyden ja -turvallisuuden- on perehtynyt hitsausaineisiin, hitsauksen suoritukseen sekä railonvalmistusmenetelmiin- tuntee teräksen työstöominaisuudet- hallitsee levyjen hitsausliitokset, terästen hitsattavuuden, kutistumisen, jäännösjännitykset ja muodonmuutokset- tuntee hitsausvirheet, hitsausprosessit, turvallisen työskentelyn asennustyöpaikalla, tarkastuksen ja testauksen sekä laadunvarmistuksen- tietää putken hitsausliitokset, muut perusaineet kuin saostamattoman teräksen sekä kansainväliset hitsausstandardit- hitsausohjaaja-osan suorittanut hallitsee hitsausohjaajalta vaadittavan hitsaustaidon valitsemastaan prosessis ...

  Provider NameTurun Aikuiskoulutuskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Welder, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee hitsaustyöt eri tasoilla eri prosesseja ja perusaineita käyttäen- on osoittanut taitonsa kolmella prosessilla vähintään kahta eri materiaaliryhmään kuuluvaa terästä käyttäen ja lisäksi siten, että yksi valituista teräksistä kuuluu ryhmään 8 tai 10- on suorittanut hitsaustyöt standardin SFS-EN 287-1 mukaan- hyväksymisraja on standardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokka B, paitsi hitsin korkea kupu (päittäis- ja pienahitsi), jyrkkä liittyminen, ylisuuri a-mitta ja korkea juuren kupu, joille vaatimus on hitsiluokka C- hallitsee kansainvälisiin hitsaajan tutkintoihin kuuluvien teoriamoduulien A (kansainväliseltä pienahitsaajalta vaadittavat tiedot), B (täydentää A:n kansainväliselle levyhitsaajatasolle) ja C (täydentää A:n ja B:n kansainväliselle putkihitsaajata-solle) teoreettisen tietämyksen- osaa käyttää sähköä kaarihitsauksessa- tuntee hitsauslaitteiston sekä työterveyden ja -turvallisuuden- on perehtynyt hitsausaineisiin, hitsauksen suoritukseen sekä railonvalmistusmenetelmiin- tuntee teräksen työstöominaisuudet- hallitsee levyjen hitsausliitokset, terästen hitsattavuuden, kutistumisen, jäännösjännitykset ja muodonmuutokset- tuntee hitsausvirheet, hitsausprosessit, turvallisen työskentelyn asennustyöpaikalla, tarkastuksen ja testauksen sekä laadunvarmistuksen- tietää putken hitsausliitokset, muut perusaineet kuin saostamattoman teräksen sekä kansainväliset hitsausstandardit- hitsausohjaaja-osan suorittanut hallitsee hitsausohjaajalta vaadittavan hitsaustaidon valitsemastaan prosessis ...

  Provider NameTurun Aikuiskoulutuskeskus, Artukaisten toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Welder, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee hitsaustyöt eri tasoilla eri prosesseja ja perusaineita käyttäen- on osoittanut taitonsa kolmella prosessilla vähintään kahta eri materiaaliryhmään kuuluvaa terästä käyttäen ja lisäksi siten, että yksi valituista teräksistä kuuluu ryhmään 8 tai 10- on suorittanut hitsaustyöt standardin SFS-EN 287-1 mukaan- hyväksymisraja on standardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokka B, paitsi hitsin korkea kupu (päittäis- ja pienahitsi), jyrkkä liittyminen, ylisuuri a-mitta ja korkea juuren kupu, joille vaatimus on hitsiluokka C- hallitsee kansainvälisiin hitsaajan tutkintoihin kuuluvien teoriamoduulien A (kansainväliseltä pienahitsaajalta vaadittavat tiedot), B (täydentää A:n kansainväliselle levyhitsaajatasolle) ja C (täydentää A:n ja B:n kansainväliselle putkihitsaajata-solle) teoreettisen tietämyksen- osaa käyttää sähköä kaarihitsauksessa- tuntee hitsauslaitteiston sekä työterveyden ja -turvallisuuden- on perehtynyt hitsausaineisiin, hitsauksen suoritukseen sekä railonvalmistusmenetelmiin- tuntee teräksen työstöominaisuudet- hallitsee levyjen hitsausliitokset, terästen hitsattavuuden, kutistumisen, jäännösjännitykset ja muodonmuutokset- tuntee hitsausvirheet, hitsausprosessit, turvallisen työskentelyn asennustyöpaikalla, tarkastuksen ja testauksen sekä laadunvarmistuksen- tietää putken hitsausliitokset, muut perusaineet kuin saostamattoman teräksen sekä kansainväliset hitsausstandardit- hitsausohjaaja-osan suorittanut hallitsee hitsausohjaajalta vaadittavan hitsaustaidon valitsemastaan prosessis ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Vientiasennukset

  Tutkinnon suorittanut- kykenee taloudelliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn- noudattaa alansa työturvallisuus-, ympäristö- ja työlakeja- hallitsee tiedonkäsittelyjärjestelmiä- tuntee materiaaleja ja niiden työstöominaisuuksia- osaa lukea työpiirustuksia ja osaluetteloita- osaa tarpeelliset mittaus-, nosto- ja siirtotyöt ja niitä koskevat määräykset- pystyy käyttämään leikkureita ja levytyökoneita- kykenee tarvittaviin sahaus-, hionta-, poraus-, kierteistys- ja ruuviliitostöihin sekä putken taivuttamiseen- hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot Tutkinnon suorittaneet pystyvät työskentelemään vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Specialist Qualification in Product Development

  Tutkinnon suorittanut- tuntee yleisimmät tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet- pystyy arvioimaan lähtötilanteen ja asettamaan tavoitteet tuotekehitystyölle- tietää, miten selvityksiä tehdään ja mitä ne käsittelevät sekä tunnistaa toimialaansa liittyvät selvitykset- osaa arvioida selvitystarpeet ja toteuttaa selvitykset- tuntee tuotekehityksen tärkeimmät systemaattiset menetelmät omalla ammattialallaan- osaa hyödyntää tiedonhakumenetelmiä- tuntee erilaisia ideointimenetelmiä, osaa ideoida ja arvioida ideoita- hallitsee tuotekehitystyötä ohjaavat suunnitelmat- tuntee hyödynnettävät analyysityökalut ja immateriaalijärjestelmän- osaa tehdä toteutuskelpoisen projektisuunnitelman omaan toimintaympäristöönsä sopivalla tavalla- huomioi asiakkaat ja ymmärtää asiantuntijoiden merkityksen tuotekehitystyössä ja pyrkii parhaaseen mahdolliseen tulokseen heidän avullaan huomioiden tuotesuojauksen- osaa tuotesuojaukseen liittyvät toimenpiteet- osaa valvoa ja puolustaa tuotesuojaa- osaa ottaa huomioon palvelun tai tuotteen valmistuksen eri vaiheet tuotekehityksessä- ymmärtää tuotteen tai palvelun kaupallistamisen osana tuotekehitystä- hallitsee taloudellisen toiminnan ja ymmärtää tulosten hyödynnettävyyden tärkeyden- ymmärtää keskeytyksen olevan osa tuotekehitysprosessia- osaa edesauttaa tuotekehitystyön jatkumista, vaikka itse joutuisi luopumaan kehittämisestä- ymmärtää raportoinnin merkityksen tuotekehitystyössä- osaa raportoida ja levittää tuotekehitysprojektin tulokset Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tuotek ...

  Provider NameHyria koulutus Oy, Hyvinkää, Torikatu 18

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Specialist Qualification in Product Development

  Tutkinnon suorittanut- tuntee yleisimmät tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet- pystyy arvioimaan lähtötilanteen ja asettamaan tavoitteet tuotekehitystyölle- tietää, miten selvityksiä tehdään ja mitä ne käsittelevät sekä tunnistaa toimialaansa liittyvät selvitykset- osaa arvioida selvitystarpeet ja toteuttaa selvitykset- tuntee tuotekehityksen tärkeimmät systemaattiset menetelmät omalla ammattialallaan- osaa hyödyntää tiedonhakumenetelmiä- tuntee erilaisia ideointimenetelmiä, osaa ideoida ja arvioida ideoita- hallitsee tuotekehitystyötä ohjaavat suunnitelmat- tuntee hyödynnettävät analyysityökalut ja immateriaalijärjestelmän- osaa tehdä toteutuskelpoisen projektisuunnitelman omaan toimintaympäristöönsä sopivalla tavalla- huomioi asiakkaat ja ymmärtää asiantuntijoiden merkityksen tuotekehitystyössä ja pyrkii parhaaseen mahdolliseen tulokseen heidän avullaan huomioiden tuotesuojauksen- osaa tuotesuojaukseen liittyvät toimenpiteet- osaa valvoa ja puolustaa tuotesuojaa- osaa ottaa huomioon palvelun tai tuotteen valmistuksen eri vaiheet tuotekehityksessä- ymmärtää tuotteen tai palvelun kaupallistamisen osana tuotekehitystä- hallitsee taloudellisen toiminnan ja ymmärtää tulosten hyödynnettävyyden tärkeyden- ymmärtää keskeytyksen olevan osa tuotekehitysprosessia- osaa edesauttaa tuotekehitystyön jatkumista, vaikka itse joutuisi luopumaan kehittämisestä- ymmärtää raportoinnin merkityksen tuotekehitystyössä- osaa raportoida ja levittää tuotekehitysprojektin tulokset Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tuotek ...

  Provider NameTavastia Vocational College, adult education and training

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Specialist Qualification in Product Development

  Tutkinnon suorittanut- tuntee yleisimmät tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet- pystyy arvioimaan lähtötilanteen ja asettamaan tavoitteet tuotekehitystyölle- tietää, miten selvityksiä tehdään ja mitä ne käsittelevät sekä tunnistaa toimialaansa liittyvät selvitykset- osaa arvioida selvitystarpeet ja toteuttaa selvitykset- tuntee tuotekehityksen tärkeimmät systemaattiset menetelmät omalla ammattialallaan- osaa hyödyntää tiedonhakumenetelmiä- tuntee erilaisia ideointimenetelmiä, osaa ideoida ja arvioida ideoita- hallitsee tuotekehitystyötä ohjaavat suunnitelmat- tuntee hyödynnettävät analyysityökalut ja immateriaalijärjestelmän- osaa tehdä toteutuskelpoisen projektisuunnitelman omaan toimintaympäristöönsä sopivalla tavalla- huomioi asiakkaat ja ymmärtää asiantuntijoiden merkityksen tuotekehitystyössä ja pyrkii parhaaseen mahdolliseen tulokseen heidän avullaan huomioiden tuotesuojauksen- osaa tuotesuojaukseen liittyvät toimenpiteet- osaa valvoa ja puolustaa tuotesuojaa- osaa ottaa huomioon palvelun tai tuotteen valmistuksen eri vaiheet tuotekehityksessä- ymmärtää tuotteen tai palvelun kaupallistamisen osana tuotekehitystä- hallitsee taloudellisen toiminnan ja ymmärtää tulosten hyödynnettävyyden tärkeyden- ymmärtää keskeytyksen olevan osa tuotekehitysprosessia- osaa edesauttaa tuotekehitystyön jatkumista, vaikka itse joutuisi luopumaan kehittämisestä- ymmärtää raportoinnin merkityksen tuotekehitystyössä- osaa raportoida ja levittää tuotekehitysprojektin tulokset Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tuotek ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Ståhlberginkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages