• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 439 items
 1. alapszintű építésgépesítési szakmérnök

  A képzés célja:A nemzetgazdaság működtetésében döntő szerepet játszó építőiparban dolgozó és az építési folyamatok gépesítésével vagy az elemek előregyártásával foglalkozó mérnökök képzettségi szintjének növelése, megismertetése a hatékony és környezetkímélő eljárásokkal, módszerekkel. A képzés iránti igény abból származik, hogy egyre több mérnök vesz részt a nemzetközi munkamegosztásban. A képzés célja a gyakorló mérnököket felkészíteni az ezredforduló utáni mérnöki tevékenységben bekövetkező struktúraváltásra, az üzemeltetési és a szolgáltatás jellegű szakértői feladatoknak legkorszerűbb infrastruktúrákon való ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,- az építőipari folyamatok és az építésgépesítés megismerésével,- a kapcsolódó ismeretek (számítógépek alkalmazása, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, vállalkozási és jogi ismeretek) elsajátításával, valamint az - építőgépek működésével kapcsolatos speciális ismeretek (építőgépek automatizálása, diagnosztikája stb.) tanulmányozásával.A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottságaikat, fejleszthetik képességeiket, ezzel kiteljesítve az építésgépesítés szakterületen kialakuló kompetenciájukat. Személyes adottságok, készségek: - kreativitás,- rugalmasság,- problémafelismerő ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Asbestos removal worker

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 00693) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht - Rapporteert aan leidinggevenden - Werkt efficiënt samen met collega's - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op - Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) ● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00694) - Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen ● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00695) - Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe - Werkt ergonomisch - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd - Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies - Sorteert afval volgens de richtlijnen en v ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Asphalt and concrete road worker

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01415) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht - Rapporteert aan leidinggevenden - Werkt efficiënt samen met collega's - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op - Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) ● Werkt met oog voor kwaliteit (co 01416) - Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief en stuurt desnoods bij - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen ● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 01417) - Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe - Werkt ergonomisch - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd - Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies - Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om i ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Asphalt worker- road builder (m/f)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 5. Asphalter (no legal status)

  Candidates will be able to: - prepare and control own work, - ensure the quality and efficiency of own work in the working environment in accordance with regulations and standards, - make rational use of energy, material and time, - ensure own occupational safety and observe environmental protection principles, - communicate with superiors and co-workers, - prepare working surfaces, - lay asphalt mixtures, - clean working surfaces and the surrounding area, ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Asphalter (no legal status)

  Candidates will be able to: accept and review technical documentation and plan their work accordingly for a period of up to one month at the most, ensure the quality and at the same time the financial efficiency of their work and products while observing the principles of rational use of energy, time and material, work in such a way as not to endanger themselves or others in their working environment or pollute the environment, in communication with the various stakeholders they encounter in their work, observe business ethics, prepare working surfaces using light construction machinery, observing the manufacturer's instructions, lay asphalt mixtures manually or using a finisher, paying attention to the quality of the laid surface, clean working surfaces and the surrounding area and demonstrate awareness of the impact on the environment of the operation of machinery and the materials used. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Assistant Construction Worker (no legal status)

  Certificate-holders will be able to: carry out simple building works or simple construction finishing works in accordance with instructions, handle materials and products correctly during preparation, transport, installation and maintenance, use working documentation (instructions, sketches, simple implementation plans), use tools, devices and machinery appropriately and carry out preventive maintenance, make economical use of materials and energy, use personal protective equipment and ensure safe work on a building site. Elective: make, erect, dismantle, clean and store shuttering and participate in carpentry work and the protection of wooden structures, operate light construction machinery for work or transport and carry out less demanding demolition work using tools and light construction machinery, carry out building work using all types of bricks and blocks, make plaster, and install stone and concrete facade elements, metal fittings and building fixtures, participate in the preparation of the underlying surface and materials and lay, grout and protect ceramic tiles. Certificate holders build on their key vocational knowledge and abilities with key general knowledge in line with national standards. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. aviation engineer

  Elsajátítandó kompetenciák:   * a repülési feladatok elméleti hátterének ismerete és gyakorlati végrehajtásának elsajátítása;   * a repülés előkészítése, végrehajtása és értékelése során jelentkező problémák rendszerszemléletű megoldása;   * repülési folyamatok szervezése;   * a repülő és a földi kiszolgáló személyzettel történő lényegre törő kommunikáció elsajátítása;   * a repüléssel összefüggő konfliktusok hatékony kezelésének megoldása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Megszerezhető tudáselemek:   * repülési folyamatok kialakítása és működtetése;   * a repülés elméleti megalapozása;   * repülési teljesítmény és folyamatok terezése és végrehajtása;   * kommunikáció és kapcsolattartás a légi-irányítással;   * meterológiai és navigációs folyamatok hatásai;   * navigációs és egyéb szoftverek alkalmazása. Megszerezhető ismeretek:   * repülésmenedzsment eszközei és módszerei, ezek gyakorlati alkalmazási lehetőségei;   * a minőségmenedzsment eszközrendszere;   * repülési folyamat- és menedzsment módszerek;   * alapvető emberi teljesítőképesség-ismeretek;   * meterológiai és navigációs ismeretek. Személyes adottságok:   * helyzetelemző képesség,   * hatékony problémamegoldás a rendelkezésre álló időkereten belül,   * rendszerszemlélet,   * jó kommunikációs készség angol nyelven,   * innovatív gondolkodás,   * nyitottság az új megoldások befogadására.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók képesek:   * a tanult módszerek alkalmazásával önállóan megterve ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. aviation specialist

  Elsajátítandó kompetenciák:   * a repülési feladatok elméleti hátterének ismerete és gyakorlati végrehajtásának elsajátítása;   * a repülés előkészítése, végrehajtása és értékelése során jelentkező problémák rendszerszemléletű megoldása;   * repülési folyamatok szervezése;   * a repülő és a földi kiszolgáló személyzettel történő lényegre törő kommunikáció elsajátítása;   * a repüléssel összefüggő konfliktusok hatékony kezelésének megoldása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Megszerezhető tudáselemek:   * repülési folyamatok kialakítása és működtetése;   * a repülés elméleti megalapozása;   * repülési teljesítmény és folyamatok terezése és végrehajtása;   * kommunikáció és kapcsolattartás a légi-irányítással;   * meterológiai és navigációs folyamatok hatásai;   * navigációs és egyéb szoftverek alkalmazása. Megszerezhető ismeretek:   * repülésmenedzsment eszközei és módszerei, ezek gyakorlati alkalmazási lehetőségei;   * a minőségmenedzsment eszközrendszere;   * repülési folyamat- és menedzsment módszerek;   * alapvető emberi teljesítőképesség-ismeretek;   * meterológiai és navigációs ismeretek. Személyes adottságok:   * helyzetelemző képesség,   * hatékony problémamegoldás a rendelkezésre álló időkereten belül,   * rendszerszemlélet,   * jó kommunikációs készség angol nyelven,   * innovatív gondolkodás,   * nyitottság az új megoldások befogadására.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók képesek:   * a tanult módszerek alkalmazásával önállóan megterve ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen

  Familieleerresultaten van toepassing op alle bacheloropleidingen Burgerlijk ingenieur en Bio-ingenieur:http://www.vluhr.be/media/docs/Learning%20Outcomes/DLR_families_Ingenieu... 1. Diepgaande kennis, inzicht en vaardigheden hebben met betrekking tot de grondslagen en de toepassingen van de wiskunde en de natuurwetenschappen met het oog op ingenieurstoepassingen. 2. Systeem- en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben op het gebied van de ingenieurswetenschappen en ingenieurstechnieken. 3. Grondig inzicht hebben in de theoretische basis en methoden, in de toepassingsmogelijkheden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en in de aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen de ingenieursdisciplines. 4. Systeemgericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met aandacht voor de conceptuele implicaties van de specifieke casus. 5. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren. 6. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, onderwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken. 7. Binnen een afgelijnd kader een probleemstelling formuleren en zelfstandig een ingenieursproject plannen en uitwerken, met aandacht voor de randvoorwaarden voor de technische realisatie ervan. 8. Blijk geven van een onderzoeksattitude: nauwkeurigheid, kritische reflectie, en technische nieuwsgierighe ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages