• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 35 items
 1. Aesthetician

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett művészetelméleti, esztétikai, kultúra- és médiatudományi ismereteik birtokában alkalmasak a hazai és nemzetközi kulturális és művészeti világ áttekintésének, leírásának és értelmezésének a feladatára, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Képesek arra, hogy párbeszédbe bocsátkozzanak és együttműködjenek a saját szakmai közösségükön kívüli szakmai közösségekkel vagy a kultúra területén dolgozó egyéb csoportokkal. A rendszerezett ismereteiket probléma- és kontextusérzékenyen tudják mozgósítani különböző helyzetekben a humán kultúra területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az esztétika szakos bölcsész a) tudása Ismeri a művészet és a művészetértelmezés történetének és elméletének legfontosabb szempontjait. Ismeretekkel rendelkezik a modern és kortárs esztétikai gondolkodás irányairól és fejlődéséről. Otthonosan eligazodik a különböző művészeti ágak gyakorlati problémáiban, a tudomány-, kultúra- és művészetközi kérdésekben. Szakterületének sajátosságát meg tudja fogalmazni a kultúra egészének vagy a kultúra valamelyik diszciplináris vagy intézményes részterületének a vonatkozásában. b) képességei Képes arra, hogy átfogó tudását és módszertani felvértezettségét az általa választott területen, az éppen adott probléma fogalmi-reflexív megragadásának és értelmezésének szolgálatába állítsa, és mindezt meg tudja mutatni a legkülönbözőbb kulturális dialógushelyzetben. A különböző m ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen

  1 Heeft inzicht in specificiteit van de filosofie, en in de ontwikkeling van de filosofie op basis van een overzicht van haar geschiedenis. 2 Heeft inzicht in de centrale filosofische problemen op basis van een overzicht van de systematische domeinen van de filosofie. 3 Is vertrouwd met de inhoud en methoden van ten minste één andere wetenschapsdiscipline en kan deze relateren aan filosofische vraagstukken. 4 Heeft inzicht in filosofische benaderingen, stijlen en methodes. 5 Kan primaire en secundaire relevante teksten lezen (zo mogelijk in de oorspronkelijke taal) en van deze teksten een correcte analyse en een goede synthese maken. 6 Heeft kennis van en inzicht in de samenhang tussen filosofische vraagstukken enerzijds en algemene maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen anderzijds. 7 Kan onder begeleiding een filosofische vraagstelling formuleren, een filosofisch onderzoek verrichten dat resulteert in een tekst van beperkte omvang, of hier een mondelinge presentatie over geven. 8 Kan relevante literatuur identificeren en kritisch gebruiken en hierbij de nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. 9 Kent de gangbare filosofische terminologieën in de opleidingstaal en kan deze accuraat gebruiken. 10 Kan abstract denken, argumenteren en logisch redeneren. 11 Kan betekenisvolle filosofische vragen identificeren in diverse actuele (maatschappelijke) debatten en op basis daarvan de ingenomen standpunten interpreteren. 12 Kan kritisch reflecteren op filosofisc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor of Arts in de wijsbegeerte

  1 Heeft inzicht in specificiteit van de filosofie, en in de ontwikkeling van de filosofie op basis van een overzicht van haar geschiedenis. 2 Heeft inzicht in de centrale filosofische problemen op basis van een overzicht van de systematische domeinen van de filosofie. 3 Is vertrouwd met de inhoud en methoden van ten minste één andere wetenschapsdiscipline en kan deze relateren aan filosofische vraagstukken. 4 Heeft inzicht in filosofische benaderingen, stijlen en methodes. 5 Kan primaire en secundaire relevante teksten lezen (zo mogelijk in de oorspronkelijke taal) en van deze teksten een correcte analyse en een goede synthese maken. 6 Heeft kennis van en inzicht in de samenhang tussen filosofische vraagstukken enerzijds en algemene maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen anderzijds. 7 Kan onder begeleiding een filosofische vraagstelling formuleren, een filosofisch onderzoek verrichten dat resulteert in een tekst van beperkte omvang, of hier een mondelinge presentatie over geven. 8 Kan relevante literatuur identificeren en kritisch gebruiken en hierbij de nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. 9 Kent de gangbare filosofische terminologieën in de opleidingstaal en kan deze accuraat gebruiken. 10 Kan abstract denken, argumenteren en logisch redeneren. 11 Kan betekenisvolle filosofische vragen identificeren in diverse actuele (maatschappelijke) debatten en op basis daarvan de ingenomen standpunten interpreteren. 12 Kan kritisch reflecteren op filosofisc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen

  1 Heeft inzicht in specificiteit van de filosofie, en in de ontwikkeling van de filosofie op basis van een overzicht van haar geschiedenis. 2 Heeft inzicht in de centrale filosofische problemen op basis van een overzicht van de systematische domeinen van de filosofie. 3 Is vertrouwd met de inhoud en methoden van ten minste één andere wetenschapsdiscipline en kan deze relateren aan filosofische vraagstukken. 4 Heeft inzicht in filosofische benaderingen, stijlen en methodes. 5 Kan primaire en secundaire relevante teksten lezen (zo mogelijk in de oorspronkelijke taal) en van deze teksten een correcte analyse en een goede synthese maken. 6 Heeft kennis van en inzicht in de samenhang tussen filosofische vraagstukken enerzijds en algemene maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen anderzijds. 7 Kan onder begeleiding een filosofische vraagstelling formuleren, een filosofisch onderzoek verrichten dat resulteert in een tekst van beperkte omvang, of hier een mondelinge presentatie over geven. 8 Kan relevante literatuur identificeren en kritisch gebruiken en hierbij de nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. 9 Kent de gangbare filosofische terminologieën in de opleidingstaal en kan deze accuraat gebruiken. 10 Kan abstract denken, argumenteren en logisch redeneren. 11 Kan betekenisvolle filosofische vragen identificeren in diverse actuele (maatschappelijke) debatten en op basis daarvan de ingenomen standpunten interpreteren. 12 Kan kritisch reflecteren op filosofisc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor of Arts in Philosophy

  1 Heeft inzicht in specificiteit van de filosofie, en in de ontwikkeling van de filosofie op basis van een overzicht van haar geschiedenis. 2 Heeft inzicht in de centrale filosofische problemen op basis van een overzicht van de systematische domeinen van de filosofie. 3 Is vertrouwd met de inhoud en methoden van ten minste één andere wetenschapsdiscipline en kan deze relateren aan filosofische vraagstukken. 4 Heeft inzicht in filosofische benaderingen, stijlen en methodes. 5 Kan primaire en secundaire relevante teksten lezen (zo mogelijk in de oorspronkelijke taal) en van deze teksten een correcte analyse en een goede synthese maken. 6 Heeft kennis van en inzicht in de samenhang tussen filosofische vraagstukken enerzijds en algemene maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen anderzijds. 7 Kan onder begeleiding een filosofische vraagstelling formuleren, een filosofisch onderzoek verrichten dat resulteert in een tekst van beperkte omvang, of hier een mondelinge presentatie over geven. 8 Kan relevante literatuur identificeren en kritisch gebruiken en hierbij de nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. 9 Kent de gangbare filosofische terminologieën in de opleidingstaal en kan deze accuraat gebruiken. 10 Kan abstract denken, argumenteren en logisch redeneren. 11 Kan betekenisvolle filosofische vragen identificeren in diverse actuele (maatschappelijke) debatten en op basis daarvan de ingenomen standpunten interpreteren. 12 Kan kritisch reflecteren op filosofisc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Bachelor of Humanities in Philosophy (LU)

  Ability of clearly formulated, systematic and critical thinking; - Skills to analyze social structures of society and cultural development in the regional and global context; - Knowledge of the history of philosophy and trends of the contemporary philosophy; - Understanding of the main classical, modern and contemporary philosophical texts; - Acquirement of the research methodology in the course of working out of the Bachelor thesis (10 credit points) that corresponds to the requirements of scientific publications. ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Bachelor's degree in philosophy (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) use sources and information, apply the basics of information technology, understand and use a foreign language, read and understand texts, use scholarly apparatus, argue, explain and discuss, critically evaluate knowledge, think critically and make autonomous judgements, transfer knowledge into practice and everyday life,  (subject-specific competences) use philosophical terminology, read, understand and comment on basic philosophical texts, evaluate the epistemological range of texts and confront logical errors and epistemological obstacles, differentiate between different traditions of thought and critically evaluate the principal theoretical debates, social phenomena and everyday life, apply individual fundamental methodological principles in a considered manner when analysing and interpreting philosophical texts, assess individual philosophies, ideas and positions, think critically in the field of the history of philosophy, think critically in the field of modern philosophies, apply philosophical knowledge and basic concepts in practice, assess knowledge in terms of fundamental and ethical principles, integrate philosophical findings with knowledge in other disciplines. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Bachelor's degree in philosophy (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) demonstrate a comprehensive overview of the development of modern humanities and culture and society in general, demonstrate applied knowledge that is not only tied to the theoretical field but is also of a practical nature, which is an important new feature in study programmes in philosophy, demonstrate a fundamental education in the humanities with a particular emphasis on cultural and philosophical questions and the addressing of cultural-historical, intercultural and socio-ethical topics, demonstrate applied interdisciplinary knowledge for work in the field of the humanities and culture, such as distinguishes the education of high-ranking national and international personnel responsible for managing human resources, undertake autonomous and cooperative research in the field of the humanities and social sciences, act as an adviser in institutional units at the central and local levels of the State, act as adviser to and work on the editorial boards of publishing houses and journals, work in television and radio, work in the field of tourism and in other related fields in the public and private sectors, develop communication skills and critically assess and produce autonomous written texts (articles, reports, papers, etc.), undertake autonomous study, critically assess current social and political events, interpret and evaluate political and social phenomena, demonstrate professionalism and a commitment to professional ethics and ethical reflection, critically ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Bachelor's degree in philosophy and... (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) critically analyse, synthesise and anticipate solutions and consequences, demonstrate mastery of research methods, procedures and processes,  demonstrate critical and self-critical judgement, apply knowledge in practice and solve problems, perform professional work autonomously, communicate, particularly in the international environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, demonstrate cooperativeness and work in a group (including in an international environment), use sources and quote them appropriately (Harvard method),  (subject-specific competences) demonstrate knowledge of the theories and arguments of major thinkers from the history of philosophy, demonstrate awareness of the origins of long-lasting controversies of interpretation, apply historical doctrines to shed light on modern debates, demonstrate clear insight into the main theories and arguments in core theoretical philosophical disciplines such as logic, epistemology and ontology, demonstrate knowledge of philosophical questions, dilemmas and problems and the solutions offered to them in practical philosophical disciplines such as ethics, political and social philosophy, aesthetics, etc., identify problems that underlie various philosophical debates, analyse the structure of less complex controversial issues and understand strategies for their resolution, attentively read and interpret texts from different traditions with sensitivity to the context, ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Bachelor's degree in philosophy and... (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) think in a logical, abstract, analytical and synthetic way, participate in the resolution of technical issues, demonstrate familiarity with basic research methods and transfer them creatively from one field to another, integrate knowledge and skills acquired across the two disciplines and with other, different fields, transfer own knowledge to other problem areas (ability to transfer) and address them in an intradisciplinary manner, demonstrate flexibility when defining and addressing concrete issues as a result of knowledge of two specialist fields, demonstrate a more comprehensive approach to recording and addressing problems, use two different specialised discourses that enable clearer argumentation, communicate on the basis of understanding two perspectives, in a manner that facilitates successful inclusion in teamwork, contextualise information (from at least a dual perspective), respond more easily and more competently to new challenges and adapt to them and/or modify them,  demonstrate a commitment to professional ethics and develop reflection on ethics, including in the wider social context, collect bibliographic and other data from databases and other sources, use ICT to find, select, process and present information, participate in the assessment and quality assurance of own work, develop and participate in the development of effective interpersonal relations, constantly improve already acquired knowledge and show willingness to build on it, make good us ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages