• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 68 items
 1. Bachelor and Master Degree in Military Science

  Sotatieteiden kandidaatin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen lisäksi opiskelija suorittaa upseerin virkaan vaadittavia sotilasammatillisia opintoja yhteensä 30 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan kolmessa vuodessa. Ne sisältävät tutkinnon yhteiset opinnot (80 op, sis. kandidaatintutkielma seminaareineen), koulutusohjelmakohtaiset opinnot (vähintään 40 op) ja opintosuuntakohtaiset opinnot (enintään 90 op). Koulutusohjelmakohtaiset ja opintosuuntakohtaiset opinnot sisältävät sotilasammatillisia opintoja. Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija palvelee kadetin sotilasarvossa. Sotatieteiden maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Se suoritetaan kahdessa vuodessa. Tutkinto sisältää pääaineen syventävät opinnot (80 op, sis. pro gradu -tutkielma), kaikille yhteiset ja pakolliset opinnot (25 op) ja pitkän sivuaineen harjoitustyö (10 op) sekä kieli- ja viestintäopinnot (äidinkielen ja vieraan kielen opinnot sekä kypsyysnäyte, 5 op). Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittava upseeri palvelee omassa sotilasarvossaan ja ansaitsee opintojen aikana virkaehtosopimuksella määrättyä palkkaa. Perustutkinnoissa opiskeltavia aineita ovat johtaminen, sotataito, sotilaspedagogiikka ja sotatekniikka. ...

  Provider NameMaanpuolustuskorkeakoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Bachelor of Business Administration, Degree programme in Security Management

  The degree programme in Security Management (210 ECTS) consists of core competence (150 ECTS) and complementary competence (60 ECTS) modules. It takes on average 3.5 years to complete. In line with the international ECTS standard, one credit corresponds with 26.7 hours of work for an average student. The core competence modules (150 cr) correspond with the compulsory competence requirements of the degree, while the complementary modules (60 cr) allow you to deepen or extend your competence. Core competence modules (150 ECTS): Business Operations, 30 ECTS Introduction safety, security and risk management, 30 ECTS Service Business, 30 ECTS Expert in a Work Community (internships), 30 ECTS Expert in Development and Workplace Innovation (including Thesis), 30 ECTS Complementary competence modules (60 ECTS): module scope 15 ECTS focusing on: Risk Management, 20 cr Corporate safety and security Operations, 20 cr International Security, 20 cr ...

  Provider NameLaurea University of Applied Sciences, Espoo Leppävaara

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Insinööri (AMK), palo- ja pelastusala, päivätoteutus

  Koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, yhteisistä ja vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopintojen tavoitteena on antaa sinulle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, Käytännön tasolla voidaan perusopinnoista sanoa, että valmistuttuasi: osaat toimia tavoitteellisesti pelastusalan ja muun työelämän vuorovaikutustilanteissa osaat kirjoittaa kieliasultaan laadukkaita asiakirjoja ja muita tilanteeseen sopivia tekstejä osaat viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti osaat käyttää ruotsin ja englannin kieliä pelastusalan suositusten ja käytänteiden mukaisesti hallitset matemaattis-luonnontieteellisiä menetelmiä siten, että kykenee ratkaisemaan pelastusalaan liittyviä matemaattisia ongelmia osaat soveltaa fysiikan ja kemian teoriaa käytäntöön Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää sinut tehtäväalueen keskeisiin asioihin siten, että valmistuttuasi kykenet itsenäisesti työskentelemään alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä, sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää yhteisissä ammattiopinnoissa rakentuneita osaamisvalmiuksiasi valitsemillasi opintojen alueilla. Vapaasti valittavien opintojen tarkoituksena on antaa sinulle mahdollisuus laaja-alaistaa tutkintoasi kiinnostuksesi mukaan. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta kes ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Pelastusopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Safety and Security, VQ

  Hyrian Karankadun yksikössä turvallisuusalan opinnoissa tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista monipuolisia osaajia yksityisen turvallisuusalan eri tehtäviin. Turvallisuusalan opiskelija rakentaa itse opiskelupolkunsa alan ammatillisten aineiden opetustarjonnasta. Turvallisuusalan ammattikoulutuksessa voi opiskella vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminnan lisäksi muun muassa turvateknistä toimintaa, tietoturvallisuutta, pelastustoimintaa sekä uhkatilanteiden hallintaa. Opinnot sisältävät myös teoreettista opiskelua. Alan ammattilaisen tulee ymmärtää erilaisia lakeja ja niiden kautta tulevia erityisiä toimivaltuuksia. Vastapainoa opiskeluun tuovat lukuisat tunnit itsepuolustus- ja voimankäyttökoulutusten parissa. Opintojen aikana suoritetaan seuraavat ammatilliset tutkinnon osat: Turvallisuusalan toiminta 45 osp (kaikille yhteinen tutkinnon osa) Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 15 osp Pelastustoiminta 30 osp Turvallisuustekninen toiminta 30 osp Uhkatilanteiden hallinta 15 osp Opintoihin sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista. ...

  Provider NameHyria koulutus Oy, Hyvinkää, Karankatu 3-5

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut toimii esimerkiksi erilaisissa vartiointitehtävissä, pelastustoimessa, turvasuojauksen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä, tavaroiden kuljetuksessa, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa. Hän osaa tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä perusmuotoisia uhka- tai riskikartoituksia ja ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ja toimii yhteistyössä alan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa. ...

  Provider NameAmmattiopisto Lappia, Tornio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut toimii esimerkiksi erilaisissa vartiointitehtävissä, pelastustoimessa, turvasuojauksen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä, tavaroiden kuljetuksessa, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa. Hän osaa tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä perusmuotoisia uhka- tai riskikartoituksia ja ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ja toimii yhteistyössä alan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa. ...

  Provider NameAmmattiopisto Lappia, Tornio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut toimii esimerkiksi erilaisissa vartiointitehtävissä, pelastustoimessa, turvasuojauksen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä, tavaroiden kuljetuksessa, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa. Hän osaa tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä perusmuotoisia uhka- tai riskikartoituksia ja ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ja toimii yhteistyössä alan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa. ...

  Provider NameTurun Aikuiskoulutuskeskus, Artukaisten toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Safety and Security, VQ

  Katso Varian opiskelijoiden kuvaama esittelyvideo. Koulutuksen koko sisältöä ei esitellä videolla. ...

  Provider NameVantaan ammattiopisto Varia, Myyrmäen toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Safety and Security, VQ

  Katso Varian opiskelijoiden kuvaama esittelyvideo. Koulutuksen koko sisältöä ei esitellä videolla. ...

  Provider NameVantaan ammattiopisto Varia, Myyrmäen toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Safety and Security, VQ

  Tutkinnon kaikille pakollinen tutkinnon ala on turvallisuusalan toiminta. Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnonosia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. ...

  Provider NameKainuun ammattiopisto, Kajaani

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages