• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 836 items
 1. Advanced Energy Solutions- Industrial Energy Processes and sustainability, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  Interested in career in energy for our society? Want to be involved in development of rapidly-changing, future energy systems? Master Program in Advanced Energy Solutions may be the perfect match for you. There is an ongoing transition towards sustainable energy which combines smartness, flexibility and environmental performance with a customer acceptance and engagement. New energy system will be a complex combination of central and local resources. This calls for new thinking of primary sources, production, markets, transmission, use and customers as producer-consumers (prosumers). The program has four majors. In each of them, You will be provided a solid theoretical background, complimented with interdisciplinary studies to broaden and deepen the understanding of energy challenges in our society. The major Industrial Energy Processes and Sustainability will address fundamental chemical engineering knowledge and unit operations involved in chemical processes integrated to energy storage, energy conversion, recycling technologies and sustainability. This includes thermodynamics, mass and energy balances on reacting systems, chemical equilibria, chemical kinetics, catalysis, role of interphase and intraphase heat and mass transfer. Modelling and simulation has an important role in the analysis and design of energy processes. The other majors of the Advanced Energy Solutions are: Energy in Buildings and Built Environment Energy Systems and Markets   Energy Conversion Processes N.B. The program will start for the ...

  Provider NameAalto University, School of Chemical Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Advanced Energy Solutions- Sustainable Energy Conversion Processes, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  Knowledge of energy conversion and storage technologies are essential for designing and operating energy systems for sustainable future. The major Sustainable Energy Conversion Processes covers renewable energy technologies, energy storage, biomass conversion, power plant technology and computational methods. Students in the major gain a strong education of energy technology as well as a deep knowledge of the advanced areas. ...

  Provider NameAalto University, School of Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Advanced Energy Solutions- Sustainable Energy Systems and Markets, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  Major Sustainable Energy Systems and Markets offers a firm theoretical base as well as practical tools and skills needed by engineers working on the field of energy systems. Integrating intermittent renewable sources, like solar, wind and wave energy, into the energy system is one of the main challenges of our sustainable future. This major offers the basic understanding of the energy systems, the main challenges faced by our energy solutions today and possible ways towards the sustainable future. ...

  Provider NameAalto University, School of Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Advanced Engineering Physics, Science and Engineering, Master of Science (Technology)

  Education in the Degree Programme in Science and Engineering is based on personal responsibility coupled with freedom. The programme is organized into modules which partly include optional components so the degree can be customized to suit the needs of individual students. Common programme studies teach students basics of Finnish academic study methods and basics of Finnish language. Advanced Engineering Physics prepares students for a career in academic research and also provides them with the competence to perform research and development work in industry. The curriculum consists of a number of courses common to all students, such as quantum mechanics and statistical physics. Later on, students will be able to freely specialize in one of the following areas: Aerosol Physics Computational Physics Optics and Photonics Aerosol Physics is part of the multidisciplinary field of aerosol science and technology which has numerous environmental and technical applications. Understanding the behavior of fine aerosol particles in the atmosphere is the key to understanding climate change. Nanoparticles emitted by combustion sources are associated with adverse health effects. Aerosol techniques are also used in areas such as material fabrication and pharmaceutical drug administration. Core courses in this area explore aerosol physics and aerosol measurement techniques. The research activities at TUT are related to the development of novel instruments, the aerosol emissions of traffic and related processes in the atmosphere ...

  Provider NameTampere University of Technology, Faculty of Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials), Master of Science (Technology) (2 yrs)

  The AMIS programme tackles with substituting and exploiting materials and technologies for products in order to improve their performance while focusing on material and value chain optimisation in the spirit of circular economy. You will acquire an understanding of the full materials value chain with a mind-set for innovation & entrepreneurship focusing on sustainability. More information about the AMIS studies and links to further information can be found from the programme website at aalto.fi/studies. ...

  Provider NameAalto University, School of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Agricultural Mechanic, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa osaamisalansa mukaan asentaa, huoltaa ja korjata traktoreita, muita maatalouskoneita tai karjatalouskoneita sekä hakea, hankkia ja myydä niiden varaosia ja tarvikkeita- pystyy vastaamaan teknisesti ja taloudellisesti koneiden huoltopalveluista- hallitsee laatujärjestelmän käytön- tuntee sähköisen tiedonsiirron periaatteet ja hallitsee kehittyneen teknologian käytön- hallitsee koneissa käytettävän sähkötekniikan, hydrauliikan, mekaniikan ja pneumatiikan- osaa huoltaa koneita ja opastaa asiakkaita huoltoon ja koneiden käyttöön liittyvissä asioissa- osaa testata ja korjata rikkoutuneet koneet sekä arvioida toimenpiteiden kustannukset- osaa yritystoiminnan perusprosessit- hallitsee asiakaslähtöisen palvelutoiminnan periaatteet- osaa toimia yhteistyössä saman alan ammattilaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa- osaa käyttää tietotekniikkaa ja tietoverkkoja- ottaa työturvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon toiminnassaan Tutkinnon suorittanut voi työskennellä osaamisalansa mukaisesti merkkikohtaisena huoltosopimuksen tehneenä traktorin huoltokorjaajana, maatalouskoneiden huoltokorjaajana tai karjatalouskoneiden huoltokorjaajana tai varaosamyyjänä maantieteellisesti määritetyllä alueella joko yrittäjänä tai työsopimussuhteessa toisen palveluksessa. ...

  Provider NameKeuda, Mäntsälä, Saaren kartano

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Aircraft Technology, FQ

  Pakollinen tutkinnon osa: Lentokoneteknisessä toimintaympäristössä työskentely. Valinnaiset tutkinnonosat: Lentokonehuollossa työskentely tai lentokonerakenteiden korjaaminen. ...

  Provider NameSASKY Aikuiskoulutusosasto, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kehittämis- ja aikuiskoulutusyksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Asennuksen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- tuntee kivialan ja oman työnsä osana kivialaa- tuntee yleisimmät kotimaiset kivilajit ja mineraalit sekä tietää kivilajien ominaisuudet ja käyttötarkoituksen- osaa työhön liittyvien koneiden ja työvälineiden käytön ja huollon- osaa lukea piirustuksia ja tehdä valitsemansa tutkinnonosan mittaustyöt- omaa perustiedot alan laatujärjestelmistä sekä ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden vaatimuksista- osaa toimia itsenäisesti, asiakaslähtöisesti ja yhteistyökykyisesti- hallitsee suuntautumisalansa tutkinnonosien ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittanut voi työskennellä valitsemansa suuntautumisen mukaan kiven louhinta-, jalostus- ja asennustehtävissä. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Vipusenkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Asennuksen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- tuntee kivialan ja oman työnsä osana kivialaa- tuntee yleisimmät kotimaiset kivilajit ja mineraalit sekä tietää kivilajien ominaisuudet ja käyttötarkoituksen- osaa työhön liittyvien koneiden ja työvälineiden käytön ja huollon- osaa lukea piirustuksia ja tehdä valitsemansa tutkinnonosan mittaustyöt- omaa perustiedot alan laatujärjestelmistä sekä ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden vaatimuksista- osaa toimia itsenäisesti, asiakaslähtöisesti ja yhteistyökykyisesti- hallitsee suuntautumisalansa tutkinnonosien ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittanut voi työskennellä valitsemansa suuntautumisen mukaan kiven louhinta-, jalostus- ja asennustehtävissä. ...

  Provider NameTampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Nokia

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Autokorinkorjauksen osaamisala

  Autoalan tehtävissä tarvitaan haastavan ja mielenkiintoisen tekniikan tuntemista sekä palvelun osaamista. Autoalan ammattilaiset huolehtivat, että jatkuvasti lisääntyvä ajoneuvokalusto pysyy kunnossa ja siten kuljetukset ja liikenne toimivat. Alan toimintaympäristö on kansainvälistynyt. Alalla toimitaan asiakaskeskeisesti ja laatutavoitteisesti. Autoala on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina, ja alalle tarvitaan myyntiin (automyyjät ja varaosamyyjät) ja korjauksiin (ajoneuvoasentajat, pienkonekorjaajat, autokorinkorjaajat ja automaalarit) erikoistuneita palveluosaajia. Lisäksi alalla työskenteleviltä odotetaan palvelutaitoja, yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja yrittäjyysosaamista. Haasteina ovat uuden tekniikan jatkuva seuraaminen ja soveltaminen sekä ympäristömyönteinen toiminta. ...

  Provider NameTurun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut, Peltolan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages