• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 19 items
 1. Instrument Maker, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä taloudellisesti, turvallisesti ja laadukkaasti sekä ottaa huomioon ympäristön- hallitsee nosto- ja siirtotyöt sekä tiedonkäsittelyn- tuntee työalansa säädöksiä ja sopimuksia- osaa opastaa muita tehtäväalueellaan ja toimia esimiehenä- tuntee muottien, puristustyökalujen sekä kappaleiden kiinnittämiseen ja tuotannon automatisointiin liittyvien työvälineiden rakenteet- osaa valita työvälineiden valmistuksen menetelmät ja valmistaa erikoistumisalueeseensa kuuluvia työvälinekokonaisuuksia - osaa valmistaa manuaalisilla työstökoneilla piirustusten mukaisia, laatuvaatimukset täyttäviä yksittäisiä kappaleita, joille asetetaan erityisiä mittatarkkuus- ja pintavaatimuksia- osaa käyttää 3D CAD-järjestelmiä ja tiedonsiirtomenetelmiä- osaa lukea työpiirustuksia sekä suunnitella työvaiheet ja työkokonaisuudet- pystyy laskemaan valmistusmitat ja dokumentoimaan työt- osaa tulkita standardeja, työpiirustuksia, kokoonpanokuvia, CAD-malleja ja osaluetteloita- tuntee työvälinealalle tyypilliset työvälineiden rakenteisiin ja valmistusmenetelmiin liittyvät viitetiedot- hallitsee syvällisesti materiaalitekniikkaa ja tuntee suuntautumisalueensa teollisessa tuotannossa käytettävät materiaalit Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa ammatti- ja työnjohtotehtävissä työvälinealan yrityksissä tai itsenäisinä yrittäjinä. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Instrument Maker, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä taloudellisesti, turvallisesti ja laadukkaasti sekä ottaa huomioon ympäristön- hallitsee nosto- ja siirtotyöt sekä tiedonkäsittelyn- tuntee työalansa säädöksiä ja sopimuksia- osaa opastaa muita tehtäväalueellaan ja toimia esimiehenä- tuntee muottien, puristustyökalujen sekä kappaleiden kiinnittämiseen ja tuotannon automatisointiin liittyvien työvälineiden rakenteet- osaa valita työvälineiden valmistuksen menetelmät ja valmistaa erikoistumisalueeseensa kuuluvia työvälinekokonaisuuksia - osaa valmistaa manuaalisilla työstökoneilla piirustusten mukaisia, laatuvaatimukset täyttäviä yksittäisiä kappaleita, joille asetetaan erityisiä mittatarkkuus- ja pintavaatimuksia- osaa käyttää 3D CAD-järjestelmiä ja tiedonsiirtomenetelmiä- osaa lukea työpiirustuksia sekä suunnitella työvaiheet ja työkokonaisuudet- pystyy laskemaan valmistusmitat ja dokumentoimaan työt- osaa tulkita standardeja, työpiirustuksia, kokoonpanokuvia, CAD-malleja ja osaluetteloita- tuntee työvälinealalle tyypilliset työvälineiden rakenteisiin ja valmistusmenetelmiin liittyvät viitetiedot- hallitsee syvällisesti materiaalitekniikkaa ja tuntee suuntautumisalueensa teollisessa tuotannossa käytettävät materiaalit Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa ammatti- ja työnjohtotehtävissä työvälinealan yrityksissä tai itsenäisinä yrittäjinä. ...

  Provider NamePohjois-Karjalan Aikuisopisto, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kokoonpanoasennukset

  Tutkinnon suorittanut- kykenee taloudelliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn- noudattaa alansa työturvallisuus-, ympäristö- ja työlakeja- hallitsee tiedonkäsittelyjärjestelmiä- tuntee materiaaleja ja niiden työstöominaisuuksia- osaa lukea työpiirustuksia ja osaluetteloita- osaa tarpeelliset mittaus-, nosto- ja siirtotyöt ja niitä koskevat määräykset- pystyy käyttämään leikkureita ja levytyökoneita- kykenee tarvittaviin sahaus-, hionta-, poraus-, kierteistys- ja ruuviliitostöihin sekä putken taivuttamiseen- hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot Tutkinnon suorittaneet pystyvät työskentelemään vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kunnossapito

  Tutkinnon suorittanut- kykenee taloudelliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn- noudattaa alansa työturvallisuus-, ympäristö- ja työlakeja- hallitsee tiedonkäsittelyjärjestelmiä- tuntee materiaaleja ja niiden työstöominaisuuksia- osaa lukea työpiirustuksia ja osaluetteloita- osaa tarpeelliset mittaus-, nosto- ja siirtotyöt ja niitä koskevat määräykset- pystyy käyttämään leikkureita ja levytyökoneita- kykenee tarvittaviin sahaus-, hionta-, poraus-, kierteistys- ja ruuviliitostöihin sekä putken taivuttamiseen- hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot Tutkinnon suorittaneet pystyvät työskentelemään vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Kunnossapito

  Tutkinnon suorittanut- kykenee taloudelliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn- noudattaa alansa työturvallisuus-, ympäristö- ja työlakeja- hallitsee tiedonkäsittelyjärjestelmiä- tuntee materiaaleja ja niiden työstöominaisuuksia- osaa lukea työpiirustuksia ja osaluetteloita- osaa tarpeelliset mittaus-, nosto- ja siirtotyöt ja niitä koskevat määräykset- pystyy käyttämään leikkureita ja levytyökoneita- kykenee tarvittaviin sahaus-, hionta-, poraus-, kierteistys- ja ruuviliitostöihin sekä putken taivuttamiseen- hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot Tutkinnon suorittaneet pystyvät työskentelemään vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Manuaalinen työstö

  Tutkinnon suorittanut- osaa valmistaa manuaalisella tai numeerisesti ohjatulla työstökoneella työpiirustusten mukaisia ja laatuvaatimuksen täyttäviä kappaleita joko yksittäin tai piensarjatuotannossa- tietää työstötekniikan vaikutuksen tuotteen laatuun ja valmistuskustannuksiin- tuntee yleisten materiaalien ainesmerkinnät ja käyttökohteet- osaa työpiirustusten avulla muodostaa mielikuvan tuotteesta, tunnistaa valmistusteknilliset vaatimukset, ehdottaa muutoksia ja tehdä työsuunnitelman- tuntee laatujärjestelmän ja osaa toimia sen mukaisesti- tietää tuotevastuulain vaatimukset tuotteen valmistukselle- osaa selvittää työltä ja tuotteelta edellytettävän laadun- tuntee alan työehtosopimusjärjestelmän- osaa laatia työhönopastussuunnitelman- tuntee asiakassuuntaisen markkinoinnin ja hinnoittelun pääperiaatteet Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Manuaalinen työstö

  Tutkinnon suorittanut- osaa valmistaa manuaalisella tai numeerisesti ohjatulla työstökoneella työpiirustusten mukaisia ja laatuvaatimuksen täyttäviä kappaleita joko yksittäin tai piensarjatuotannossa- tietää työstötekniikan vaikutuksen tuotteen laatuun ja valmistuskustannuksiin- tuntee yleisten materiaalien ainesmerkinnät ja käyttökohteet- osaa työpiirustusten avulla muodostaa mielikuvan tuotteesta, tunnistaa valmistusteknilliset vaatimukset, ehdottaa muutoksia ja tehdä työsuunnitelman- tuntee laatujärjestelmän ja osaa toimia sen mukaisesti- tietää tuotevastuulain vaatimukset tuotteen valmistukselle- osaa selvittää työltä ja tuotteelta edellytettävän laadun- tuntee alan työehtosopimusjärjestelmän- osaa laatia työhönopastussuunnitelman- tuntee asiakassuuntaisen markkinoinnin ja hinnoittelun pääperiaatteet Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä. ...

  Provider NameTurun Aikuiskoulutuskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Manuaalinen työstö

  Tutkinnon suorittanut- osaa valmistaa manuaalisella tai numeerisesti ohjatulla työstökoneella työpiirustusten mukaisia ja laatuvaatimuksen täyttäviä kappaleita joko yksittäin tai piensarjatuotannossa- tietää työstötekniikan vaikutuksen tuotteen laatuun ja valmistuskustannuksiin- tuntee yleisten materiaalien ainesmerkinnät ja käyttökohteet- osaa työpiirustusten avulla muodostaa mielikuvan tuotteesta, tunnistaa valmistusteknilliset vaatimukset, ehdottaa muutoksia ja tehdä työsuunnitelman- tuntee laatujärjestelmän ja osaa toimia sen mukaisesti- tietää tuotevastuulain vaatimukset tuotteen valmistukselle- osaa selvittää työltä ja tuotteelta edellytettävän laadun- tuntee alan työehtosopimusjärjestelmän- osaa laatia työhönopastussuunnitelman- tuntee asiakassuuntaisen markkinoinnin ja hinnoittelun pääperiaatteet Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä. ...

  Provider NameTavastia Vocational College, adult education and training

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Manuaalinen työstö

  Tutkinnon suorittanut- osaa valmistaa manuaalisella tai numeerisesti ohjatulla työstökoneella työpiirustusten mukaisia ja laatuvaatimuksen täyttäviä kappaleita joko yksittäin tai piensarjatuotannossa- tietää työstötekniikan vaikutuksen tuotteen laatuun ja valmistuskustannuksiin- tuntee yleisten materiaalien ainesmerkinnät ja käyttökohteet- osaa työpiirustusten avulla muodostaa mielikuvan tuotteesta, tunnistaa valmistusteknilliset vaatimukset, ehdottaa muutoksia ja tehdä työsuunnitelman- tuntee laatujärjestelmän ja osaa toimia sen mukaisesti- tietää tuotevastuulain vaatimukset tuotteen valmistukselle- osaa selvittää työltä ja tuotteelta edellytettävän laadun- tuntee alan työehtosopimusjärjestelmän- osaa laatia työhönopastussuunnitelman- tuntee asiakassuuntaisen markkinoinnin ja hinnoittelun pääperiaatteet Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Numeerinen työstö

  Tutkinnon suorittanut- osaa valmistaa manuaalisella tai numeerisesti ohjatulla työstökoneella työpiirustusten mukaisia ja laatuvaatimuksen täyttäviä kappaleita joko yksittäin tai piensarjatuotannossa- tietää työstötekniikan vaikutuksen tuotteen laatuun ja valmistuskustannuksiin- tuntee yleisten materiaalien ainesmerkinnät ja käyttökohteet- osaa työpiirustusten avulla muodostaa mielikuvan tuotteesta, tunnistaa valmistusteknilliset vaatimukset, ehdottaa muutoksia ja tehdä työsuunnitelman- tuntee laatujärjestelmän ja osaa toimia sen mukaisesti- tietää tuotevastuulain vaatimukset tuotteen valmistukselle- osaa selvittää työltä ja tuotteelta edellytettävän laadun- tuntee alan työehtosopimusjärjestelmän- osaa laatia työhönopastussuunnitelman- tuntee asiakassuuntaisen markkinoinnin ja hinnoittelun pääperiaatteet Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages