• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 4 items
 1. Πτυχίο Μηχανικού Βιοσυστημάτων.Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων. Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Θεσσλίας.

  Οι απόφοιτοι Μηχανικοί Βιοσυστημάτων είναι σε θέση να:• Σχεδιάζουν αποδοτικά και ασφαλή συστήματα και μηχανισμούς για την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά την επεξεργασία και τη συσκευασία γεωργικών προϊόντων.• Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τεχνολογία και διαδικασίες για την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.• Αναπτύσσουν λύσεις για εναλλακτικές και φιλικές προς το περιβάλλον χρήσεις των γεωργικών προϊόντων των υποπροϊόντων και των αποβλήτων.• Σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μηχανήματα και μηχανισμούς, να πραγματοποιούν δοκιμές μηχανημάτων και να προτείνουν λύσεις βελτίωσης.• Σχεδιάζουν πρακτικές για την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση του μηχανικού εξοπλισμού και για τον έλεγχο της διάβρωσης και της συμπίεσης του εδάφους. ...

  Awarding bodyΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

  Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών α) να γνωρίζει αναλυτικά το αντικείμενο σπουδών, να: κατανοεί τις βασικές αρχές της Γεωπονικής Επιστήμης, να εμβαθύνει στο πεδίο της κατεύθυνσης επιλογής του, να διευρύνει και να προσαυξάνει τις αποκτηθείσες γνώσεις και να διαθέτει αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του γνωστικού αντικειμένου, β) να αναλύει και να προσαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις ώστε να τις εφαρμόζει σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου του, να εφαρμόζει ορθά τα εργαλεία και τις τεχνικές στην διεύρυνση των βασικών θεμάτων, να επιλύει σύνθετα ή και νέα προβλήματα και να επικοινωνεί με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρει πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα, και τέλος, γ) να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί ερευνητικές εργασίες, να λαμβάνει αποφάσεις, να τις αξιολογεί και να αναλαμβάνει την ευθύνη σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται, και να είναι σε θέση να αναλάβει, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων. ...

  Awarding bodyΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Master of Science in de biowetenschappen land-en tuinbouwkunde

  Leerresultaten 5-17 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten (1-4) zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de master of science in land- en tuinbouw en profileren de opleiding ten aanzien van andere masters binnen het ingenieursdomein. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de biowetenschappen 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in multifunctionele en duurzame land- en tuinbouw, met aandacht voor actuele technologische ontwikkelingen. 2. De verworven kennis van natuurwetenschappelijke principes aanwenden met het oog op het analyseren en evalueren van hypotheses, technieken en modellen omtrent plant, dier of omgeving en op het ontwikkelen van relevante toepassingsmogelijkheden. 3. Inzicht hebben in het beleid en de wetgeving inzake landbouw, dierenmanagement, ruimtelijke ordening of leefmilieu. 4. Gevorderd inzicht hebben in de interacties tussen productieprocessen- en/of biosystemen, natuurlijke hulpbronnen en de socio-economische context. 5. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 6. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoeke ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen landbouwkunde

  Leerresultaten 3 en 5 - 16 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op Master of Science in de Landbouwkunde en profileren deze opleiding ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in multifunctionele en duurzame landbouw en de primaire productie van plant en dier en in een aantal deeldomeinen, waaronder de gewasproductie, dierproductie, veredeling, landbouwtechniek en bio-economie en- beleid, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele regionale en internationale ontwikkelingen en evoluties op (middel-) lange termijn. 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in de samenhang tussen verschillende levensvormen (mens, dier, plant en micro-organisme) en hun relatie tot de abiotische omgeving met het oog op het sturen van productieprocessen in de levende materie. De verworven kennis en inzichten vertalen in nieuwe toepassingen, concepten en beleidsprogramma’s. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op vernieuwing van concepten en innovatie van de implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community