• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 4 items
 1. Master of Science in Financial Economics

  1. Demonstrate advanced knowledge of and insight into the state-of-the-art concepts, models and principles of financial economics or banking. 2. Demonstrate insight into the interconnectedness of financial issues and be able to provide scientifically sound policy advice concerning complex real-world financial problems. 3. Analyze and solve financial problems with the help of up-to-date scientific knowledge and sophisticated software and data sources, while keeping in mind reference frameworks from related fields such as monetary economics or macro-economics. 4. Assess the interaction between the world of finance, relevant societal evolutions and ethical standards, and any influence they might have on each other. 5. Formulate a relevant research question, set up a research plan, select the appropriate research method and exhibit a critical attitude towards the results. 6. Present own research results and/or solutions of real world financial problems in a scientifically grounded way to peers and non-peers, both in writing and orally. 7. Engage in independent learning and develop new skills for continuous professional development. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in de actuariële wetenschappen

  1. Zijn in staat om een relevante onderzoeksvraag te formuleren, een onderzoeksplan op te stellen en gepaste onderzoeksmethoden te selecteren; zij kunnen onderzoek uitvoeren op creatieve, zelfstandige, effectieve en correcte wijze en leggen een kritische attitude aan de dag wat betreft de verkregen resultaten. 2. Zijn in staat om hun onderzoeksresultaten en praktische oplossingen voor actuariële vraagstukken te presenteren, op wetenschappelijke wijze, schriftelijk en mondeling. 3. Kunnen methodologie kritisch analyseren, het plan van aanpak voor en gerapporteerde resultaten van actuariële problemen kritisch evalueren. Zij hebben een kritische instelling verworven ten aanzien van assumpties onderliggend bij financiële of actuariële modellen. 4. Engageren zich voor zelfstandig leren en hebben een attitude ontwikkeld gericht op levenslang leren. Zij zijn in staat om nieuwe kennis te verwerven door de gepaste bronnen in internationale wetenschappelijke literatuur te raadplegen. 5. Hebben geavanceerde kennis over een breed gamma van actuariële technieken, hun interrelaties en hun toepassingen. 6. Hebben met betrekking tot de waardering, pricing en risk management van producten kennis over de verschillen en overeenkomsten inzake ‘finance’ en ‘actuarial science’. 7. Zijn in staat om de meest aangewezen techniek te kiezen en te gebruiken om hiermee een specifiek actuarieel probleem op te lossen. 8. Hebben kennis over de specificiteiten van de verzekeringsindustrie met betrekking tot hun business model, rechtsregels, bo ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in Financial and Actuarial Engineering

  Graduates from the Master in Financial and Actuarial Engineering (MFAE) at KU Leuven: 1. Are able to formulate a relevant research question, set up a research plan, select the appropriate research method, and conduct the research in a creative, independent, effective and correct way, and they exhibit a critical attitude towards the results. 2. Are capable of presenting own research results and solutions of real-world financial or actuarial engineering problems in a scientifically grounded way, both in writing and orally. 3. Can critically appraise methodology, and challenge proposals for and reported results of financial and actuarial engineering solutions. They have acquired a critical attitude towards underlying assumptions in any financial or actuarial model. 4. Engage in independent learning and have developed an attitude towards lifelong learning. They are capable of acquiring new knowledge through consulting appropriate sources in the international scientific literature. 5. Demonstrate advanced knowledge of and insight into the state-of-the-art concepts, models and principles of their chosen specialization (financial and/or actuarial engineering), both from a theoretical as well as applied point of view. 6. Demonstrate insight into the interconnectedness of financial engineering and actuarial issues and are able to provide scientifically sound solutions for complex real-world problems in their domain of specialization (financial and/or actuarial engineering). 7. Are able to analyze and solve advanced fina ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in Banking and Finance

  1. Demonstrate advanced knowledge of and insight into the state-of-the-art concepts, models and principles of financial economics or banking. 2. Demonstrate insight into the interconnectedness of financial issues and be able to provide scientifically sound policy advice concerning complex real-world financial problems. 3. Analyze and solve financial problems with the help of up-to-date scientific knowledge and sophisticated software and data sources, while keeping in mind reference frameworks from related fields such as monetary economics or macro-economics. 4. Assess the interaction between the world of finance, relevant societal evolutions and ethical standards, and any influence they might have on each other. 5. Formulate a relevant research question, set up a research plan, select the appropriate research method and exhibit a critical attitude towards the results. 6. Present own research results and/or solutions of real world financial problems in a scientifically grounded way to peers and non-peers, both in writing and orally. 7. Engage in independent learning and develop new skills for continuous professional development. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community