• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 8 items
 1. Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: terepi helymeghatározást végezni, földmérési adatokat gyűjteni, irányítani a terepen a mérőcsoport munkáját, részletes felméréshez vízszintes és magassági alappont-sűrítést végezni, azonosítani a felmérendő objektumokat, felismerni a terepi idomokat, elhatárolást végezni, részletes felmérést készíteni, a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet előállítani, használni a fotogrammetria eszközrendszerét, sajátos célú terepi geodéziai munkákat végezni, sajátos célú geodéziai munkák irodai feldolgozási munkában részt venni, ipari geodéziai terepi munkákat végezni, részt venni az ipari geodéziai adatok feldolgozásban, közműtérképi adatokat azonosítani és gyűjteni, közműtérképi térképeket készíteni, közműtérképi adatokat szolgáltatni, földhivatali földmérési feladatokat végezni, ingatlan-nyilvántartási adatokat, azonosítani, feldolgozni, a földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végezni, ingatlan-nyilvántartási adatokat szolgáltatni, térképi adatszolgáltatást végezni, térinformatikai adatokat gyűjteni, térinformatikai adatokat feldolgozni, térinformatikai adatokat szolgáltatni, távérzékelési feldolgozások részfeladatait elvégezni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Épületgépész technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: szakáganként feldolgozni és ellenőrizni a terveket, megismerni a rendszereket és rendszerelemeket egyeztetni a tervvel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, kiegészíteni a tervdokumentációkat meghatározni és elvégezni a munkával kapcsolatos szervezési feladatokat összeállítani az ajánlati dokumentációt, kidolgozni a vállalási árat, a vállalkozási szerződéstervezetet kialakítani a kivitelezés munkahelyi feltételeit, részletes ütemtervet készíteni javaslatot tenni a beszerzési forrásokra, alvállalkozói szolgáltatásokra átvenni-átadni a munkaterületet, irányítani a kivitelezést és biztosítani a munka szakmai ellenőrzését ellenőrizni a szakmunkások képesítését, gyakorlati bemutatást, oktatást végezni kezelni a kivitelezés dokumentumait, az építési naplót, ellenőrizni szakáganként a tervszerinti megvalósulást, a készre-szerelést biztosítani az üzembe helyezés és beszabályozás feltételeit, összehangolni az üzembe helyezési és beszabályozási tevékenységeket lefolytatni a próbaüzemet, megszervezni az üzemeltető oktatását átvenni és dokumentálni az alvállalkozói szolgáltatásokat, összeállítani az átadás-átvételi dokumentációt közreműködni az építési hatóság és a szakhatóságok felé a számukra szükséges dokumentációk benyújtásában, elfogadásában, hatósági bejárások megszervezésében végrehajtani az átadás-átvételt, lezárni az adott projektet tervezni és irányítani az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, megtervezni és ütemezni a diagnosztikai vizsgálatokat, a hatósági méréseket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Vasútépítő és-fenntartó technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: minőségbiztosítási feladatokat ellátni mérési feladatokat végezni ellenőrzési feladatokat ellátni dokumentációs tevékenységet végezni megvalósítani a környezetvédelmi tervet aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának hidat üzemeltetni meglévő utat kezelni tovább képezni magát a munkahelyi építőanyagok és talajmechanikai laboratóriumon eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására szervezési feladatokat ellátni munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni vasúti alépítményt és pályát építeni vasúti pályát karbantartani biztosítani a vasútépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat értelmezni és alkalmazni a vasútépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat vasúti alépítmény és pályaépítés részmunkafolyamatainak irányítására, a vasúti pálya karbantartására, hézagnélküli felépítmény kivitelezésében való részvételre, a pályahibák ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Útépítő és-fenntartó technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: minőségbiztosítási feladatokat ellátni mérési feladatokat végezni ellenőrzési feladatokat ellátni dokumentációs tevékenységet végezni megvalósítani a környezetvédelmi tervet részt venni az útpálya építésében meglévő utat kezelni részt venni a vasúti pálya építésében, karbantartásában tovább képezni magát a munkahelyi építőanyagok és talajmechanikai laboratóriumon eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására szervezési feladatokat ellátni munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának. számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni új utat építeni utat üzemeltetni útfenntartási feladatot végezni részt venni hídépítési és hídkarbantartási munkafolyamatokban biztosítani az útépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat értelmezni és alkalmazni az útépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat az alépítmény és a felépítmény részmunkafol ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Műemlékfenntartó technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: részt venni a műemléki-kutatásban és felmérésben diagnosztikai vizsgálatokban részt venni szakértők irányítása mellett és önállóan irányítás mellett részt venni a falkutatásban/régészeti ásatásban, és annak dokumentálásában műemlék-helyreállító folyamatokat végezni, irányítani és ellenőrizni előkészíteni a műemlék-helyreállítás kivitelezési folyamatát, munkálatait irányítani az életveszély-elhárító, alátámasztó-, szállító-, közlekedő-, tárolóés szerelőállványok építését irányítani, felügyelni, ellenőrzni a műemlékek konzerválásának kiviteli munkálatait előkészíteni a műemlék-konzerválás kivitelezési folyamatát, munkálatait műemlék-fenntartói feladatokat végezni irányítás mellett műemlékvédelmi és fenntartási tervdokumentációt készíteni, meglévő és tervezett épületekről, építményekről makettet készíteni a dokumentációkkal összefüggő adminisztrációs feladatokat végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Mélyépítő technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: az építési anyagok egyedi tulajdonságai alapján dönteni ezek felhasználásáról, minősítéséről irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni számítógéppel segített tervezői program felhasználásával közreműködni a beruházás előkészítésében, pályázati anyagok összeállításában, bekérésében, értékelésében közreműködni az építéshelyi adminisztrációs folyamatokban és a kivitelezési folyamat ellenőrzésében szerződést, számlát készíteni és ellenőrizni meghatározni az egyszerű igénybevételekből származó feszültségeket, a szükséges méreteket irányítás mellett meghatározni a termék előállításához szükséges nyersanyagokat, és azok előkészítési műveleteit irányítás mellett kiválasztani a termék előállításához technológiailag szükséges gépi és tüzelési berendezéseket gondoskodni a technológiai előírások betartásáról, gyártásközi ellenőrzésről használni a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, műszereket betartani, betartatni a munkabiztonsági előírásokat, jogszabályokat meghatározni statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit, keresztmetszeti jellemzőit építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket mintát venni, megrendelni, illetve elvégezni a talajminták előírt helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálatát irányítani a földmunkák, alapozások építésével kapcsolatos kivitelezési munkákat alkalmazni a tartó-, vasbetonszerkezetek méretezése, ellenő ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Létesítményi energetikus

  A képesítéssel rendelkező képes: Ellenőrizni és értékelni az épületfizikai jellemzőket Meghatározni az épületenergetikai jellemzőket befolyásoló tényezőket Diagnosztikai vizsgálatot végezni az állapotinformációk gyűjtéséhez Kapcsolatot tartani a hatósági szervekkel, beszerezni a szükséges működési engedélyeket Biztosítani az energiaellátó, tűzés vagyonvédelmi, informatikai rendszerek üzemképes állapotát Biztosítani az üzemeltetéshez szükséges anyag, eszköz és humán erőforrás meglétét Biztosítani az épületgépészeti rendszerek üzemképes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotát Elkészíteni a létesítmény éves energiafelhasználási, energiatakarékossági, karbantartási, felújítási és költségtervét Elemezni, értékeli és optimalizálni az energiafogyasztás költségtényezőit Nyilvántartani és ütemezni az energetikai és környezetvédelmi ellenőrző mérések elvégzését Adminisztrációs, energiaés költség-optimalizációs szoftvereket használni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Magasépítő technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: az építési anyagok egyedi tulajdonságai alapján dönteni ezek felhasználásáról, minősítéséről a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, műszereket használni mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvet készíteni, értelmezni irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni számítógéppel segített tervezői program felhasználásával meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit, keresztmetszeti jellemzőit építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a Mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket közreműködni a beruházás előkészítésében, pályázati anyagok összeállításában, bekérésében, értékelésében közreműködni az építéshelyi adminisztrációs folyamatokban és a kivitelezési folyamat ellenőrzésében szerződést, számlát készíteni és ellenőrizni meghatározni az egyszerű igénybevételekből származó feszültségeket, a szükséges méreteket irányítani az alépítményi, felépítményi, teherhordó és nem teherhordó szerkezetek, befejező és szakipari munkák építését, bontását épületüzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátni irányítás mellett műszaki terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni értelmezni a vasbeton szerkezetek statikai terveit, műszaki leírásait, alkalmazni a kivitelezésre vonatkozó szabványok előírásait tervek alapján anyagszükségletet meghatározni irányítás mellett költségvetést készít ...

  Category: Qualifications Location: Hungary