• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 8 items
 1. Master arts, lettres, langues mention sciences du langage

  La spécialité Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle vise à former des professionnels de la médiation interculturelle : chargés de mission et enseignants/formateurs, dans le domaine actions linguistiques, éducatives et culturelles au service de la promotion du plurilinguisme et de la francophonie, en France ou à l'étranger. Débouchés vers des emplois de chargés de missions et enseignants / formateurs dans le domaine des médiations linguistiques, éducatives et interculturelles au service de la promotion du plurilinguisme et de la communication interculturelle en francophonie, au niveau des collectivités territoriales et des organismes liés, des grands services publics (ministères), des organismes internationaux francophones ou plurilingues (AUF, OIF, CONFEMEN, UNESCO, Conseil de l'Europe, etc.), des relations internationales (consultants en médiation interculturelle). ...

  Provider NameUniversité Bretagne-Sud

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)
 2. Supervīzija- Prof. mag. studijas

  Studiju programma ir domāta sociālās labklājības jomā strādājošiem speciālistiem, kuri vēlas iegūt supervizora profesionālo kvalifikāciju sociālā darba un karitatīvā sociālā darba supervīzijas jomā – profesionālai un kvalitatīvai supervīzijas procesa organizēšanai un vadīšanai. Programma attīsta prasmes lietot starpdisciplinārās pētnieciskās metodes sociālā darba jomā un ar to saistītajā pētniecībā. Programmas uzdevumi ir 1) sagatavot labus speciālistus ar padziļinātām teorētiskām un praktiskajām zināšanām sociālā darba supervīzijas jomā; 2) attīstīt jaunas pieejas profesionālajā darbībā; 3) apgūt dažādās supervīzijas formas (individuālā, grupu, komandas, organizācijas u.c.) sociālajā darbā; 4) izmantot inovatīvas pieejas supervīzijā (karitatīvā supervīzija u.c.); 5) motivēt mūžizglītībai, sistemātiskai savas kvalifikācijas pilnveidošanai, profesionālajai izaugsmei (doktora līmeņa studijas); un 6) attīstīt kompetenci uzņēmējdarbības vadīšanā. Studiju programmu vada un docē pieredzējuši vietējie un ārzemju supervizori un akadēmiskie mācībspēki. Ir nodrošinātas supervīzijas prakses iespējas Latvijas sociālajos dienestos. Programma nodrošina arī kursus profesionālās kompetences sniegšanā uzņēmējdarbības vadībā un organizācijā. Erasmus+ programmas ietvaros iespējamas studiju vai prakses iespējas ārzemēs. Studiju programmas izstrādē ņemti vērā Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas (ANSE) kompetences standarti izglītības programmu izveidē, un tajā iestrādāti starpdisciplinārās pētniecības principi un ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Karitatīvais sociālais darbs- Prof. mag. studijas

  Studiju programma orientē uz padziļinātu karitatīvā sociālā darba formu apguvi sociālo pārmaiņu laikā, un īpašu akcentu liek uz sociālās ekonomijas apguvi sociālā darba kontekstā. Šīs prasmes dos programmas beidzējiem iespēju uzsākt savu individuālo sociālo uzņēmējdarbību mūsu valstī, šīs zināšanas Eiropas kontekstā ir ļoti pieprasītas un inovatīvas. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Karitatīvais sociālais darbs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs” (Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un karitatīvais sociālais darbinieks) izglīto augstākā līmeņa speciālistus profesionālam darbam valsts un pašvaldību sociālā darba iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, Baznīcas dažādu konfesiju institūcijās, kā arī attīsta savus individuālā sociālā darba uzņēmumus. Šīs programmas stiprā puse ir zināšanas par cilvēku, antropoloģijas, psiholoģijas un sociālā darba starpdisciplinārās studijas vienā veselumā. Metodoloģijas praktiska iepazīšana un pielietošana. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Licence arts, lettres, langues mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

  Anglais, allemand, espagnol, italien, mais aussi arabe, chinois, japonais, hébreu, polonais, russe, suédois... l'éventail des langues étrangères possible est large. Même variété du côté des langues régionales : basque, breton et celtique, catalan, créole, langue d'Oc, langue et culture corses, langues océaniennes, langues polynésiennes, occitan ou tahitien. Néanmoins, toutes les universités ne proposent pas l'ensemble des langues. ...

  Provider NameUniversité de la Sorbonne Nouvelle

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 6. Master arts, lettres, langues mention lettres et langues européennes et internationales spécialité francophonie, plurilinguisme et médiation interculturelle

  La spécialité Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle vise à former des professionnels de la médiation interculturelle : chargés de mission et enseignants/formateurs, dans le domaine actions linguistiques, éducatives et culturelles au service de la promotion du plurilinguisme et de la francophonie, en France ou à l’étranger. ...

  Provider NameUniversité Bretagne-Sud

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)
 7. Master arts, lettres, langues mention langues, littératures, civilisations étrangères et régionales spécialité études vietnamiennes

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/18062 ...

  Provider NameInstitut national des langues et civilisations orientales

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 8. Master arts, lettres, langues mention francophonies et éducation spécialité diversité, cultures, formation

  Le master forme aux sciences de l'éducation tout en veillant à dispenser une solide culture générale sur les thématiques liées aux espaces francophones. Une attention particulière est portée à développer chez l'étudiant une bonne familiarité avec les problématiques de la diversité. Métiers visés : Formateur d'adultes Conseiller en formation ou Coordonnateur pédagogique ou Ingénieur de la formation ou Responsable de formation, dans les secteurs de la formation présentielle ou à distance Responsable Diversité en entreprise ou en administration Chercheur, Chargé d'études ou Enseignant-chercheur (après le doctorat) ...

  Provider NameUniversité de Limoges

  Category: Learning Opportunities Location: France, Limousin (Limoges)