• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4 items
 1. InterMedia

  The discipline of InterMedia deals with creative tasks in media production. Of special relevance are economic, psychological and technical issues. The bachelor's programme lasts six semesters and includes the following subjects: Design: form, colour, Design: space, Typography, colour, visualising, Theory and history of design (1st semester); Fundamentals of typography and layout, Fundamentals of photography, Writing and editing skills, Media psychology (2nd semester); Design of interactive systems, Fundamentals of video production, Marketing communication, Management of media projects (3rd semester); Interdisciplinary media production, Models of best practice in design, Media ethics, Media informatics: Media distribution (4th semester); Media coverage, Methods of scientific research, English 5: Meetings and Discussions (5th semester); Cross-media production, Applied media law, Basics of media calculation (6th semester). A study period abroad at one of the international partner universities is recommended for the 4th semester. Students have to complete an internship in the field of media production (profit or non-profit sector) of ten weeks in Austria or abroad. They also have to write two bachelor's theses. ...

  Provider NameFachhochschule Vorarlberg GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Vorarlberg
 2. Multimediju komunikācija- Bak. studijas

  RSU Komunikācijas fakultātes studiju programma Multimediju komunikācija sagatavo mūsdienīgi izglītotus, augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus multimediju speciālistus, kas varēs profesionāli strādāt ar daudzpusīgiem komunikācijas projektiem un vēstījumiem. Sagatavotie speciālisti spēs izmantot dažādas multimediju iespējas kino, televīzijā, interneta medijos, mākslas, mūzikas, citu kultūras jomu un izklaides menedžmentā. Tāpat programmā studējošajiem būs iespēja apgūt, kā realizēt multimediju iespējas reklāmā, sabiedrisko attiecību projektos un citās uzņēmējdarbības jomās, veikt pētījumus un būt par nozares ekspertiem – konsultantiem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Studiju programmas mērķis Sagatavot akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus multimediju speciālistus, kuri apguvuši dažādas multimediju tehnoloģijas un to izpausmes dažādās vidēs. Speciālistus, kas balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, spēj neatkarīgi, kritiski un prasmīgi realizēt savas idejas dažādās multimediju komunikācijas jomās un uzlabot multimediju izmantojumu, pētniecību un konsultēšanas praksi Latvijā un Eiropas Savienībā. Pēc studiju programmas beigšanas Absolventi apguvuši teorētiskas zināšanas multimediju komunikācijā un spēj izmantot multimediju tehnoloģijas praktisku multimediālas komunikācijas projektu realizācijā, konsultēšanā un pētniecībā. Pēc studiju beigšanas ir iespējams strādāt interneta un multimediju producentu firmās, veidot uzņēmumu un iestāžu interne ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Fotogrāfija- Bak. studijas

  Programma sagatavo fotogrāfijas komunikācijas ekspertus, kuriem piemīt akadēmiskās un profesionālās prasmes fotogrāfijas projektu izvērtēšanā, producēšanā un īstenošanā un kuri orientējas fotogrāfijas medija darbības principos, fotogrāfijas saiknē ar radošajām industrijām un fotogrāfijas lietojuma īpatnībās komerciālajā un mākslas nozarēs. Studējošajiem būs iespēja apgūt, kā īstenot komerciālos un radošos fotogrāfijas projektus, veikt pētījumus un būt fotogrāfijas ekspertiem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Studiju programmas mērķis Sagatavot akadēmiski izglītotus, radošus un profesionāli augsti kvalificētus fotogrāfijas medija speciālistus, kuri būtu spējīgi ne tikai konkurēt daudzveidīgu uzņēmējdarbības nozaru darba tirgū, bet, balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, arī autonomi, kritiski, atbildīgi un prasmīgi realizēt savas radošās un profesionālās idejas fotogrāfijas medijā dažādās komerciālās un nekomerciālās jomās Latvijā un Eiropas Savienībā. Pēc studiju programmas beigšanas Absolventi apguvuši zināšanas par fotogrāfijas medija darbības principiem un spēj autonomi pētīt un prognozēt fotogrāfijas lietojuma laikmetīgās tendences, profesionāli vadīt un īstenot dažāda veida fotogrāfiju producēšanu, ir teorētiski un praktiski apguvuši fotogrāfijas un komunikācijas teoriju un vēsturi, mediju menedžmenta pamatus, fotogrāfijas un citu mediju mijietekmes vēsturiskā un laikmetīgā skatījumā, fotogrāfijas lietojumu internetā, presē, reklāmā un mākslā, kā arī spēj izvērt ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. The University of Cyprus

  University of Cyprus aims to establish itself as a Pioneer Research Institution achieving International Scientific Recognition in European Higher Education, offering Competitive Programmes and to become a Centre of Excellence in the wider Euro - Mediterranean Region. The main objectives of the University are twofold: the promotion of scholarship and education through teaching and research, and the enhancement of the cultural, social and economic development of Cyprus. In this context, the University believes that education must provide more than simply accumulation of knowledge. It must also encourage students' active participation in the process of learning and acquisition of those values necessary for responsible involvement in the community. The University sets high standards for all branches of scholarship.  Research is promoted and funded in all departments for its contribution to scholarship in general and for its local and international applications.Faculties and Departments : FACULTY OF HUMANITIES  Department of English Studies Department of French Studies and Modern Languages Department of Turkish and Middle Eastern Studies Language Centre  MEDICAL SCHOOL FACULTY OF PURE AND APPLIED SCIENCES Department of Biological Sciences Department of Mathematics and Statistics Department of Computer Science Department of Physics Department of Chemistry Molecular Medicine Research Center Oceanography Centre  FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION Department of Education Department of Social and Political Sciences ...

  Provider NameThe University of Cyprus

  Category: Learning Opportunities Location: Cyprus