• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 5 items
 1. Diploma Musik- & Eventmanager

  Diploma Musik- & Eventmanager ...

  Provider NameAkademie DEUTSCHE POP

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Apprenticeship "Event Technology"

  Zielgruppe: Jugendliche mit erfüllter Schulpflicht, meist im Alter von 15 bis 19 Jahren Kurzinfo: Die Lehrausbildung (= duale Ausbildung) erfolgt überwiegend in einem Betrieb (Lehrbetrieb). Etwa 20 % der Ausbildungszeit verbringen die Lehrlinge in der Berufsschule. Im Lehrbetrieb erlernt der Lehrling den gewählten Beruf anhand der praktischen Arbeit. In der Berufsschule wird das Allgemeinwissen vertieft und theoretisches Hintergrundwissen für den gewählte Beruf vermittelt. ...

  Provider NameBerufschule für Elektro-, Veranstaltungs- und Informationstechnik Austria

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 3. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) - Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma skolotājs - Pirmsskolas izglītības skolotājs (ar tiesībām strādāt par speciālās izglītības skolotāju un sociālo pedagogu pirmsskolā) - Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta (mūzika/ sports/ angļu /vācu/ franču valoda) skolotājs - Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības divu mācību priekšmetu (latviešu valoda un literatūra/ matemātika/ bioloģija/ informātika/ vēsture/ sociālās zinības/ mājturība un tehnoloģijas/ vizuālā māksla/ ģeogrāfija/ fizika) skolotājs - speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem - sporta un deju skolotājs (nepilna laika studijas nav paredzētas) - mūzikas skolotājs - vēstures un sociālo zinību skolotājs. Programmas saturs Pirmsskolas izglītības skolotājs: Kopveseluma pieeja pirmsskolā; Sasniegumu motivācija; Bērnu emocionālā audzināšana; Pedagoģiskais process pirmsskolā; Bērnu sagatavošana skolai; Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā; Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā; Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika vai Speciālā izglītība un Sociālā pedagoģija pirmsskolā u. c. Pamatizglītības skolotājs: Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika; Pamatizglītības (1.–9. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika (izvēlei 1 mācību priekšmets:Mūzika vai Sports vaiAngļu vai Vācu vai Franču valoda) vai Pamatizglītības (7.–9. klases) ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Master sciences humaines et sociales mention sciences et techniques des activités physiques et sportives spécialité éduquer par les activités physiques sportives et artistiques

  Permettre aux étudiants de préparer le professorat d’éducation physique et sportive (CAPEPS) tout en se formant professionnellement à l’enseignement des APSA. Professeur certifié ou agrégé d’éducation physique et sportive en milieux scolaire (1er et surtout 2e degrés) et universitaires (UFR Sports, SUAPS, IUT, etc.), enseignant spécialisé dans les APSA en milieux périscolaires et socio-éducatifs, enseignant à l’international, formateur de formateurs, chargé de développement et d’innovation en matière de formation, chargé de mission dans les collectivités territoriales, chargé de développement dans les organisations de loisirs éducatifs, etc. ...

  Provider NameUniversité de Franche-Comté

  Category: Learning Opportunities Location: France, Franche-Comté (Besançon)
 5. Master sciences sciences, technologies, santé mention sciences et techniques des activités physiques et sportives spécialité éduquer par les activités physiques sportives et artistiques

  Permettre aux étudiants de préparer le professorat d’éducation physique et sportive (CAPEPS) tout en se formant professionnellement à l’enseignement des APSA. Professeur certifié ou agrégé d’éducation physique et sportive en milieux scolaire (1er et surtout 2e degrés) et universitaires (UFR Sports, SUAPS, IUT, etc.), enseignant spécialisé dans les APSA en milieux périscolaires et socio-éducatifs, enseignant à l’international, formateur de formateurs, chargé de développement et d’innovation en matière de formation, chargé de mission dans les collectivités territoriales, chargé de développement dans les organisations de loisirs éducatifs, etc. ...

  Provider NameUniversité de Franche-Comté

  Category: Learning Opportunities Location: France, Franche-Comté (Besançon)