• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 71 items
 1. Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje (Textile Engineering, Graphic Communication and Textile Design)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Vsebine programa segajo na področja tekstilstva, grafične in interaktivne komunikacije ter tekstilnega oblikovanja, kjer se med seboj smiselno dopolnjujejo. Nekaj temeljnih kompetenc doktorandov: poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov na področju tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij ter teorije tekstilnega oblikovanja, usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja na področju tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij ter teorije tekstilnega oblikovanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Umetnostna zgodovina (Art History)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študijski program omogoča študentom poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Doctoral Programme in Teacher Education

  Ziel des Doktoratsstudiums ist die Weiterentwicklung und Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit im Bereich fachdidaktischer und angewandter bildungswissenschaftlicher Fragestellungen und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. ...

  Provider NameUniversität Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 4. Doctoral Programme in Philosophy at the Faculty of Natural Sciences

  n/a ...

  Provider NameUniversity of Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 5. Graduate School for Doctoral Candidates

  Central to this course is the qualification for autonomous scientific research in the field of New Media, computer, Internet, social networks, multimedia, etc. and their role for requirements such as lifelong learning, education society, e-learning, information management, knowledge management, quality of educational processes, etc. ...

  Provider NamePrivate Pädagogische Hochschule Linz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 6. Doctoral Programme at the Faculty of Environmental, Regional and Education Studies

  n/a ...

  Provider NameUniversity of Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 7. Art Studies and Philosophy

  Es dient schließllich der Förderung, Entwicklung und Vertiefung der Kunstwissenschaft und der Philosophie sowie des Diskurses mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen und kann in den Fachbereichen Kunstwissenschaft oder Philosophie absolviert werden mit der Möglichkeit beide interdisziplinär zu kombinieren. ...

  Provider NameKatholische Privat-Universität Linz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 8. Doctoral Programme in Engineering Sciences

  n/a ...

  Provider NameAkademie der bildenden Künste Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 9. Doctoral Programme in Humanities and Cultural Studies

  n/a ...

  Provider NameUniversity of Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 10. Doctoral Programme in Art History and Musicology

  n/a ...

  Provider NameUniversity of Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol

Pages