• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 753 items
 1. Pedagogika (Pedagogy)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilji študijskega programa so usposobiti strokovnega delavca temeljnega profila za določena področja vzgoje in izobraževanja od splošnega poznavanja pojavov in procesov celotnega pedagoškega področja do usposobljenosti za sodelovanje v pedagoškem procesu, načrtovanje in nudenje individualne pomoči ogroženim in drugačnim otrokom, organiziranje različnih oblik izobraževanja in izpopolnjevanja v in ob procesu dela in v različnih oblikah in za različna življenjska obdobja, skrb za profesionalni razvoj ter za raziskovanje in inoviranje, kar naj bi diplomantom omogočalo tako vstop v delo, kot tudi nadaljevanje izobraževanja. Da bi imeli bodoči diplomanti široko razgledanost in osnovo za nadaljnje poglabljanje, so v programu zajeti tudi temeljni predmeti s področja kulture in družbe kot so: osnove pedagogike in razvoj šolstva, sociologija edukacije, antropologija, teme iz psihologije ter tudi osnove anatomije in fiziologije, s katerimi bodo diplomanti spoznali temeljne strukture in delovanje človeškega organizma ter odklone oziroma nepravilnosti v njihovem delovanju. Glede na velik pomen sporazumevanja in sodelovanja ter različnih partnerskih vlog, je cilj programa tudi temeljna razgledanost diplomantov na področjih, ki vključujejo tovrstna osnovna znanja in veščine kot tudi sposobnosti pozitivnega vrednotenja in upoštevanja različnosti. Diplomanti se bodo uvedli v področje sodelovalnega oz. timskega dela in spoznali osnove vseživljenjskega učenja. Ker je ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Predšolska vzgoja (Pre-school Teaching)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj programa je izobraziti vzgojitelja, ki bo usposobljen in pripravljen za prepoznavanje in razumevanje otrokovih potreb v sodobni družbi. S svojim znanjem bo lahko izgrajeval spodbudno okolje, v katerem si bo otrok sam in/ali ob pomoči sovrstnikov in odraslega razvijal lastne zmogljivosti in ohranjal naravno radovednost in željo po učenju. Pridobljena znanja v okviru študija omogočajo diplomantu prepoznavati, razumeti in upoštevati dejavnike, ki vplivajo na uspešnost zgodnjega učenja in poučevanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Razredni pouk (Primary School Teaching)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilji programa so usmerjeni v razvijanje profesionalne pripravljenosti učitelja kot drugega učitelja, učenje in poučevanje vseh kurikularnih predmetov v 1. razredu v osnovni šoli. Poudarek izobraževanja učitelja je na sodobnih izhodiščih o pojmovanju pedagoških poklicev, za katere kandidati pridobijo tako akademsko izobrazbo kot poklicno kvalifikacijo. V visokošolskem študiju so tako poudarjene kompetence za opravljanje pedagoških poklicev v sodobni družbi, in sicer obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju ter poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja. Cilj le-tega je preizkušanje novih teoretičnih izhodišč tako pedagoško-psihološkega kot predmetnega področja v avtentičnem učnem okolju. Pri tem so poudarjeni splošno znanje, veščine in razumevanje, ki jih dosegamo z visokošolskim študijem, kot poznavanje in obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju v razmerju do posameznika in do družbe nasploh ter poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja in discipline, na katerem bodo strokovno delovali (vzgajali, poučevali, svetovali ipd.). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Early Music- artistic and educational study programme

  Es wird in diesem Studium eine leidenschaftliche und historisch informierte Herangehensweise an die Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts praktiziert. ...

  Provider NameAnton-Bruckner Privatuniversität

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 5. Teacher Training Programme for Primary/Elementary Schools- Focus: The school as a self-developing organisation

  Die umfassende, wissenschaftsorientierte und praxisnahe Ausbildung schließt mit dem akademischen Grad Bachelor of Education (BEd) ab und ist Grundlage zur Ausübung des Lehramts im Bereich der Primarstufe. - ...

  Provider NameKirchliche Pädagogische Hochschule Wien und Krems

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 6. Teacher Training Programme for Primary/Elementary Schools- Subjects

  Es sind aus folgenden Bereichen jeweils 2 Schwerpunkte zu 30 ECTS zu wählen: Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaften und Technik, Sozial- und kulturwissenschaftlicher Bereich, Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache, Lebende Fremdsprache Englisch, Bewegung, Sport und Gesundheit, Kreatives Gestaltung und Kunst, Musik. ...

  Provider NameKirchliche Pädagogische Hochschule Wien und Krems

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 7. Islamic Religion

  Das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit Unterrichtsfach Islamische Religion qualifiziert für die berufliche Praxis als Religionslehrerin bzw. als Religionslehrer in der Sekundarstufe. Als wissenschaftliches Studium verbindet es Forschung und Lehre und befähigt zur praxisorientierten Verknüpfung von Theorien und Methoden. Es sind Lehrveranstaltungen aus folgenden Pflichtmodulen zu absolvieren: - Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und die Koranwissenschaften - Grundlagen des Korans, - Islamische Theologie - Glaubensgrundlagen des Islam - Überlieferung (Hadith-Wissenschaft) - Koran und Textverständnis im Islam - Islamische Kultur und Geschichte - Rechtsschulen und islamische Ethik - Islamische Religionspädagogik - Interreligiöse Religionsdidaktik Grundlagen - Fachdidaktik - Interreligiöse Fachdidaktik - Fachpraktikum - Bachelorarbeit - ...

  Provider NameUniversität Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 8. Advanced Catholic Religion Primary Level, Specialisation

  Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über ein Basiswissen zur Entwicklungs- und Lernpsychologie von Schülerinnen und Schülern in der Primarstufe, können entwicklungspsychologische und lernpsychologische Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler erkennen und für die Wahl von Leistungsangeboten heranziehen. Sie kennen theoretische Ansätze von Religionspsychologie und Religionssoziologie. Es sind folgende Module zu absolvieren: - Grundlagen des Religionsunterrichts in der Primarstufe - Spezielle anliegen der Primarstufe - Fest und Feier - Religion in Pluralen Gesellschaften - Interreligiöse und interkulturelle Kompetenz - Multireligiöser und multikultureller Schulalltag - Persönlichkeitsbildung und Soziales Lernen - Beratung im Kontext Schule - Krisenmanagement und Krisenseelsorge - Schulpraxis Spezialisierung "Vertiefende Katholische Religionspädagogik für die Primarstufe" - PPS und Begleitung ...

  Provider NameUniversität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 9. Elementary Music Education

  n/a ...

  Provider NameAnton Bruckner Privatuniversität

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 10. Teacher Training Programme for Islamic Religion at Compulsory Schools

  Im Hochschulstudiengang für das Lehramt für Islamische Religion an Pflichtschulen in Wien (früher Islamische Religionspädagogische Akademie) wird die zukünftige Generation von islamischen Religionslehrerinnen und Religionslehrern ausgebildet. Der Studiengang bietet eine wissenschaftlich fundierte und praxisorientierte Lehrerinnen- und Lehrerausbildung auf Hochschulniveau, in dem ein international anerkannter Bachelorabschluss verliehen wird. In dem im Regelfall sechssemestrigen Studium werden Sie auf akademischem Niveau zum „Bachelor of Education“ ausgebildet und sind damit unter Anderem zur Ausübung des Lehramtes als islamische/r Religionslehrer/in an Österreichischen Pflichtschulen qualifiziert. ...

  Provider NamePrivater Studiengang für das Lehramt für Islamische Religion an Pflichtschulen

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien

Pages