• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 57 items
 1. Informācijas tehnoloģijas- Prof. bak. studijas

  Studiju procesā tiek izmantoti jaunākie e-vides un studiju vides virtualizācijas risinājumi, tehniskais nodrošinājums balstīts uz atvērtajām tehnoloģijām. Studiju programma izstrādāta sadarbībā ar Latvijas darba devējiem. Pasniedzēji ir praktizējoši informācijas tehnoloģiju speciālisti no Latvijas un ārvalstīm, kuri ikdienā nodarbojas ar dažādu risinājumu izstrādi, sistēmu uzturēšanu un projektēšanu. Lektori studentu vidū vienmēr meklē jaunus talantus, piedāvājot lieliskas prakses vietas vai vakances savos uzņēmumus. Kur varēs strādāt? Pieprasījums pēc izglītotiem informācijas tehnoloģiju speciālistiem, t.sk. programmēšanas inženieriem, Latvijā pārsniedz piedāvājumu. Profesionāls speciālists var strādāt jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: • IT jomu regulējošu likumdošanu (Latvijā un ES), starptautiskas regulas un direktīvas, instrukcijas un citas vadlīnijas un dokumentus, kas ir nepieciešami programmētāja darbā. • Programmatūras projektējuma apraksta dokumentācijas sastādīšanas noteikumus, izveidotās programmas uzbūvi un darbības principus, pilnas sistēmas projektēšanas noteikumus. • Datu aizsardzības, drošības pasākumu un standartu piemērošanas iespējas. • Programmatūras izstrādes tehnoloģijas, piemērām, dažāda tipa programmatūras sistēmu izveidošanas, implementēšanas, testēšanas un uzturēšanas noteikumus, lietojot modernas metodes un tehnoloģijas, kā arī programmatūras projektu pārvaldību. Prot: • Novērtēt pasūtītāj ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Dizains- Prof. bak. studijas

  Programmai ir divas specializācijas: - Grafikas dizains; - Produktu dizains. Studiju laikā Tu apgūsi: studiju kursus, kas palīdzēs Tev izprast mākslas teoriju, Rietumu un Latvijas mākslas vēstures jautājumus, mākslas fenomenoloģijas, mākslas psiholoģijas un mākslas filosofijas pamatus, autortiesības, uzņēmējdarbību, civilo un vides aizsardzību; studiju kursus, pēc kuru apgūšanas Tu pārzināsi kompozīcijas likumus, koloristiku, reklāmas un poligrāfijas darbu izstrādāšanas principus, perspektīvas un ēnu konstruēšanas teoriju māksliniekiem, grafikas tehnikas, dizaina un stilu vēsturi, jaunas informācijas tehnoloģijas un datorprogrammas dizaineriem, Web lapu projektēšanu, reklāmas, poligrāfijas darbu, iepakojuma grafisko dizainu; laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes, tektonikas un plastiskās anatomijas jautājumus, tipografiku; studiju kursus, kas palīdzēs Tev atbilstoši produktu dizainera izvēlētajai specializācijai tekstilmākslā apgūt batiku un auduma apdruku, tekstilšķiedru un filcēšanas tehnikas, adīšanas un šūšanas tehnoloģijas, keramikā apgūt keramikas materiālu un apgleznošanas tehnoloģijas, tradicionālās keramikas un plastisko materiālu formveides tehnikas; Tev būs iespēja pilnveidot un attīstīt savas zināšanas zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, fotomākslā, tehniskajā grafikā, trīsdimensiju grafikā, modelēšanā un infografikā; studiju laikā Tev būs iespēja apgūt brīvas izvēles kursus: projektu izstrāde un vadība, ergonomika, darba tiesības. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: turpināt izglītību ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas- Prof. bak. studijas

  Studiju programma ir Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas kopīga bakalaura profesionālā studiju programma FinTech industrijā. Jaunatklātā studiju programma ir vienīgā Latvijā un Baltijas reģionā, kas piedāvā iespējas studēt unikālā starpdisciplinārā un inovatīvā programmā, kas sevī ietver un apvieno informācijas tehnoloģijas un finanšu profila zināšanas. Studiju programma ietver studiju kursus, kas sniedz zināšanas par programmatūru kodēšanu, projektēšanu, uzturēšanu, ieviešanu, testēšanu un prasību specificēšanu, kā arī finanšu sektora un ekonomikas studiju kursus. Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot programmēšanas inženierus profesionālai darbībai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās, datu struktūrās un algoritmos, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, datu bāzu pamattehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, kā arī ar konkurētspējīgām zināšanām, prasmēm un kompetenci finanšu vadības jomā, kas ļautu pretendēt uz starptautiski atzītas, t.sk.ar Scottish Qualifications Authority (SQA) sertifikātu apliecinātas, kvalifikācijas iegūšanu Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: – sniegt zināšanas programminženierijā, datoru aparatūrā, datu bāzu tehnoloģijās, mākslīgā intelekta pamatmetodēs un sniegt ieskatu nozares labākajās praksēs; – sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas sistēmu projektēšanā, izstrādē, paredzot attiecīgu dokumentāciju izstrādi un informācijas sistēmas funkcionēšanas nodr ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū – programmēšanas inženierus (atbilstoši 5. kvalifikācijas līmeņa programmēšanas inženiera profesijas standartam) profesionālai darbībai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās, datu struktūrās un algoritmos, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, datu bāzu pamattehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, kā arī konkurētspējīgām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm finanšu vadībā. Pirmā un vienīgā studiju programma Latvijā un reģionā, kura sagatavo starpdisciplinārus speciālistus IT un finanšu jomā. Studentiem paveras plašas iespējas strādāt fintech jomā, kas ir viena no straujāk augošajām un inovatīvākajam nozarēm pasaulē, kurā ir liels pieprasījums pēc IT un finanšu speciālistiem. Studiju laikā studentiem ir iespēja papildu programmēšanas inženiera kvalifikācijai iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu. ...

  Provider NameBanku augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Datorspēļu dizains un grafika- Prof. bak. studijas

  Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: - Datorspēļu dizaina pamatnostādnes un izstrādes posmus. - Mākslas un dizaina vēsturi. - Grafikas dizaina pamatus. Prot: - Izveidot savu datorspēli. - Veidot spēles grafiku un 3D modeļus. - Publicēt savu datorspēli dažādās platformās. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Computer Science- Bachelor studies

  The programme is designed according to recommendations of the ACM/IEEE Computing Curricula. It is awarded Euro-Inf Quality Label by European Quality Assurance Network for Informatics Education. After graduation students can continue studies on Master level. This programme offers five-module directions of the curriculum: - Theoretical computer science; - Software engineering; - Information systems; - Information technology; - Computer engineering. Graduates can fully integrate in the international scope of IT specialists. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Bachelor in Computer Science- Bachelor studies

  This programme focuses on fundamental, encyclopaedic training of professionals of the highest level of the widest range of computer science courses. The programme complies with the international standard of computer education Computing Curricula 2008 prepared by IEEE Computer Society and Association for Computer Machinery and includes the following courses as main subjects: • Algorithms and Data Structures • Architecture of Computer Systems • Artificial Intellect And Intelligent Systems • Data and Knowledge Base • Human and Machine Interactions • Digital and Symbolic Calculations • Software Engineering • Programming Languages • Information Management, Data Mining, Multimedia Systems • Modelling and Simulation • Methodology and Technological Principles of the Development of the Large Programme Systems • Hyper Textual Information Systems and Environments and Others. Carriers of this profession compile the elite of the worldwide computer community. The students of the given programme, starting with the 2nd course, may get scholarships of the IT companies. The students of the programme may get certification in the TTI Microsoft IT Academy. ...

  Provider NameTransport and Telecommunication Institute

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Business Management in Digital Environment- Professional bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian or Latvian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. The programme is intended for those who are interested in computer science, design, business and believe that a good business can be successfully managed with the help of e-marketing and modern technologies. Upon successful completion of this programme, graduates can work as project managers in e- commerce, as website designers, managers in e- commerce departments in public institutions and private businesses. Study subjects: Business Communications, Marketing, Databases, Banking, Internet Technologies, Internet Marketing, Web Design, Accounting, Statistics for Economists, Operations Management, Commercial Law, Entrepreneurship, Basics of Graphic Design, Computer Networks, Computer Operating Systems, Innovations, Computer Graphics, Integrated Management Standards, Network Data Base-Systems, Multimedia Technologies, Electronic Documents Managements Systems, Computer Aided Software Engineering (CASE), Labour Law and Work Safety, Programming JAVA, Information Technology and Communications Law, Strategic Management E-Commerce and Money, Business Ethics, International Entrepreneurship, Business Simulation INTOPIA™, Bachelor Thesis ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Computer Systems- Bachelor studies

  The Bachelor study programme "Computer Systems" provides students with a thorough knowledge of the computing industry. The objective of the course is to prepare professionals starting independent work in the field of informatics by providing them with knowledge in software engineering, computer systems development, systems analysis, database technologies and artificial intelligence. In addition they are trained to use systems thinking and systems approach to fulfill different roles including participating in software development projects. Graduates demonstrate professional knowledge, ethics and skills complying with IT industry standards. Students of the study programme annually receive local and international awards for the best research works, scientific papers and theses. In 2013, the study programme received QUESTE-SI (The Quality System of European Scientific and Technical Education) Award . The programme has received both Latvian and International Euro-Inf Quality Label (European Accreditation of Informatics Programmes) accreditations. Career Options Graduates can work in information technology companies (or in IT departments of other companies) within software development projects playing a variety of roles such as system analysts, software architects, programmers, testers, web developers, production support specialists, database administrators and technical writers. Graduates of this study programme can continue studies in Master level programmes. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” ir Latvijas Universitātes starpnozaru studiju programma. Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz Latvijas Universitātes ilggadīgo pieredzi skolotāju sagatavošanā un jaunākajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā. Programmas īstenošanā piedalās LU Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un Ķīmijas fakultāte. Programmas izveides nepieciešamību nosaka pašreizējā situācija Latvijā: eksakto zinātņu skolotāju katastrofālais trūkums Latvijas skolās, nepieciešamība pēc pedagogiem ar divām vai vairākām kvalifikācijām nākotnē, kā arī dabaszinību mācību priekšmeta ieviešana vidējās izglītības programmā. Studējošie programmu var apgūt 8 semestru pilna laika klātienes studijās. Studenti iegūst profesionālā bakalaura grādu dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā un divu mācību priekšmetu skolotāja kvalifikācijas vai vidējās izglītības matemātikas skolotāja kvalifikāciju, kas dos tiesības strādāt pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Students var kļūt par divu priekšmetu: bioloģijas, ķīmijas, fizikas, informātikas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju jebkurā kombinācijā, vai arī iegūt vidējās izglītības matemātikas skolotāja kvalifikāciju. Studiju programmai ir vairākas priekšrocības un tā vairāk atbilst skolas un studentu vajadzībām nekā līdzšinējās viena priekšmeta skolotāju programmas. Tā nodrošina daudzpusīgākas un plašākas skolotāja k ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages