• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 401 items
 1. Electrical and Autom. Eng., VQ

  Kaikille tutkinnon suorittajille pakolliset osat ovat sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen ja sähkö- ja automaatioasennukset. Sähköasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa sähkö- ja energiatekniikka. Automaatioasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa kappaletavara-automaatio tai prosessiautomaatio. Näiden pakollisten osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista suuntautumista. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Ensimmäisen opiskeluvuoden keväänä valitset polun sähköasentajan tai automaatioasentajan uralle. Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Sähkö- tai automaatioasentajaksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Electrical and Autom. Eng., VQ

  Kaikille tutkinnon suorittajille pakolliset osat ovat sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen ja sähkö- ja automaatioasennukset. Sähköasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa sähkö- ja energiatekniikka. Automaatioasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa kappaletavara-automaatio tai prosessiautomaatio. Näiden pakollisten osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista suuntautumista. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Ensimmäisen opiskeluvuoden keväänä valitset polun sähköasentajan tai automaatioasentajan uralle. Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Sähkö- tai automaatioasentajaksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Laboratory Technology, VQ

  Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat laboratorion perustyöt, orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, bioanalytiikka sekä mittaukset ja laiteanalytiikka. Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Alan työntekijältä edellytetään työ- ja ympäristöturvallista ohjeiden mukaan tapahtuvaa työskentelyä. Laboratoriossa työskennellään yksin ja tiimin jäsenenä. Keskeistä on yhteistyötaidot, vastuun ottaminen omasta työtä sekä huolellisuus, tarkkuus ja joustavuus. Kielitaidosta on hyötyä kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä vieraskielisten ohjeiden mukaan työskenneltäessä.  Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Laborantiksi tai prosessinhoitajaksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Laborantti    ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Laboratory Technology, VQ

  Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat laboratorion perustyöt, orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, bioanalytiikka sekä mittaukset ja laiteanalytiikka. Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Ensimmäisenä vuonna opiskelet osaamisalan mukaiset, kaikille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat sekä puolet ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Kolmantena vuotena syvennät ammatillista osaamistasi sekä osallistut vähintään puolen vuoden työssäoppimisjaksolle alan yrityksissä. Alan työntekijältä edellytetään työ- ja ympäristöturvallista ohjeiden mukaan tapahtuvaa työskentelyä. Laboratoriossa työskennellään yksin ja tiimin jäsenenä. Keskeistä on yhteistyötaidot, vastuunottaminen omasta työstä sekä huolellisuus, tarkkuus ja joustavuus. Kielitaidosta on hyötyä kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä vieraskielisten ohjeiden mukaan työskenneltäessä. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Laborantiksi tai prosessinhoitajaksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Laborantti    ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Autotekniikan osaamisala

  Keskeisiä sisältöjä opinnoissa auton tai moottoripyörän huoltaminen auton korjaaminen sähkövarusteiden mittaus ja korjaus kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus autokorintyöt Tutkinnossa autotekniikan osaamisalan suorittajalla on pakollisina osina auton ja moottoripyörän huoltaminen sekä auton korjaaminen ja lisäksi on suoritettava valinnaisia osia. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Ajoneuvoasentajaksi Kokkolassa   ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Autotekniikan osaamisala

  Keskeisiä sisältöjä opinnoissa auton tai moottoripyörän huoltaminen auton korjaaminen sähkövarusteiden mittaus ja korjaus kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus autokorintyöt Tutkinnossa autotekniikan osaamisalan suorittajalla on pakollisina osina auton ja moottoripyörän huoltaminen sekä auton korjaaminen ja lisäksi on suoritettava valinnaisia osia. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Ajoneuvoasentajaksi Kokkolassa       ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Autokorinkorjauksen osaamisala

  Autokorinkorjaajana olet vaurioituneiden ajoneuvojen alustan ja korin korjaustöihin erikoistunut ammattilainen. Tutkinto antaa perusvalmiudet vaurioituneen alusta, korin, korivarusteiden ja turvalaitteiden korjaustöihin. Opinnoissa korostuu kori- ja rakennekorjauksiin liittyvien oikaisu- ja asennustöiden tekeminen nykyaikaisin työmenetelmin ja laittein. Korikorjauksessa vaaditaan hyviä kädentaitoja sekä tarkkuutta ja pitkäjänteisyyttä. Työ on itsenäistä. Syksyllä 2014 autokorikorjauksen opiskelu siirtyi uusiin toimitiloihin Viitaniemen kampuksella, ajoneuvoasennuksen tilojen naapuriin. Tilat tarjoavat laadukkaat ja nykyaikaiset puitteen alan opiskeluun. Työsalilaitteisto on uutta ja opetustilat on varusteltu nykyaikaisella tietoteknisillä laitteilla mm. älytaulut ja kannettavat tietokoneet. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Autotekniikan osaamisala

  Ajoneuvoasentajan tutkinnon suorittaminen antaa sinulle valmiudet autotekniikan, työvälineiden ja –menetelmien sekä asiakaspalvelun osaamista vaativiin tehtäviin.Ajoneuvoasentaja osaa huoltaa ja korjata ajoneuvoja sekä tehdä autoelektroniikan diagnooseja ja korjauksia. Nykyaikaisten ajoneuvojen vianhaku vaatii hyviä autoelektroniikan perustaitoja sekä mittausmenetelmien ja –laitteiden tuntemusta. Nämä taidot korostuvat myös työelämässä. Meillä on mahdollisuus suuntautua myös hyötyajoneuvoasennukseen (paketti- ja kuorma-autot). Autoalan toimitilat sijaitsevat Viitaniemen kampuksella. Aivan uudet tilat on otettu käyttöön maaliskuussa 2013. Tilat on varusteltu uusimmalla tekniikalla niin korjaamolaitekannan kuin tietotekniikankin puolesta. Opetusta voidaan antaa perinteisen luokkaopetuksen lisäksi mm. monitoimitiloissa, joissa opetukseen voidaan yhdistää käytännön tekemistä teorian tueksi. Kaikissa edellä mainituissa opetustiloissa on käytössä älytaulut ja tarvittaessa langattomassa verkossa toimivat tietokoneet. Tämän lisäksi käytössä on autokorjaamotilat. Uusissa korjaamotiloissa on myös huomioitu raskaan kaluston tarpeet. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Autokorinkorjauksen osaamisala

  Autokorinkorjaajana olet vaurioituneiden ajoneuvojen alustan ja korin korjaustöihin erikoistunut ammattilainen. Tutkinto antaa perusvalmiudet vaurioituneen alusta, korin, korivarusteiden ja turvalaitteiden korjaustöihin. Opinnoissa korostuu kori- ja rakennekorjauksiin liittyvien oikaisu- ja asennustöiden tekeminen nykyaikaisin työmenetelmin ja laittein. Korikorjauksessa vaaditaan hyviä kädentaitoja sekä tarkkuutta ja pitkäjänteisyyttä. Työ on itsenäistä. Syksyllä 2014 autokorikorjauksen opiskelu siirtyi uusiin toimitiloihin Viitaniemen kampuksella, ajoneuvoasennuksen tilojen naapuriin. Tilat tarjoavat laadukkaat ja nykyaikaiset puitteen alan opiskeluun. Työsalilaitteisto on uutta ja opetustilat on varusteltu nykyaikaisella tietoteknisillä laitteilla mm. älytaulut ja kannettavat tietokoneet. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Autotekniikan osaamisala

  Ajoneuvoasentajan tutkinnon suorittaminen antaa sinulle valmiudet autotekniikan, työvälineiden ja –menetelmien sekä asiakaspalvelun osaamista vaativiin tehtäviin.Ajoneuvoasentaja osaa huoltaa ja korjata ajoneuvoja sekä tehdä autoelektroniikan diagnooseja ja korjauksia. Nykyaikaisten ajoneuvojen vianhaku vaatii hyviä autoelektroniikan perustaitoja sekä mittausmenetelmien ja –laitteiden tuntemusta. Nämä taidot korostuvat myös työelämässä. Meillä on mahdollisuus suuntautua myös hyötyajoneuvoasennukseen (paketti- ja kuorma-autot). Autoalan toimitilat sijaitsevat Viitaniemen kampuksella. Aivan uudet tilat on otettu käyttöön maaliskuussa 2013. Tilat on varusteltu uusimmalla tekniikalla niin korjaamolaitekannan kuin tietotekniikankin puolesta. Opetusta voidaan antaa perinteisen luokkaopetuksen lisäksi mm. monitoimitiloissa, joissa opetukseen voidaan yhdistää käytännön tekemistä teorian tueksi. Kaikissa edellä mainituissa opetustiloissa on käytössä älytaulut ja tarvittaessa langattomassa verkossa toimivat tietokoneet. Tämän lisäksi käytössä on autokorjaamotilat. Uusissa korjaamotiloissa on myös huomioitu raskaan kaluston tarpeet. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages