• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: 3D-tekniker, Additiv teknik i metall

No translation available for Greek. Showing the original language.

3D-tekniker, Additiv teknik i metall

Course Information

En 3D-tekniker inom additiv teknik i metall
kommer att lära sig en teknik som idag är en hett eftertraktad inom industriell tillverkning som har både stor hållbarhet och precision. I utbildningen 3D-tekniker kommer du att få att lära dig att föra en dialog med beställare och visa vilka möjligheter additiv produktion har. Vidare kommer du att få lära dig att skapa 3D-CAD ritning utifrån beställning och inför additiv produktion. Du kommer också få kunskaper om parametersättning och
djupa materialegenskaper för additiv tillverkning. En 3D-tekniker ska också kunna lösa tekniska problem och vara insatt i miljöpåverkan inom området. Forskningsinstitutet Swerea IVF konstaterar att metoden vid tillverkning av produkter med komplex design som behöver individanpassas
och användningen av 3D-skrivare med additiv teknik förväntas öka exponentiellt med dagens teknikutveckling.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-09-01

Provider Information

Provider Name: 
Östsvenska Yrkeshögskolan AB
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Östsvenska Yrkeshögskolan AB, Drottninggatan 50 59127 Motala, info@osyh.se, www.osyh.se