• EQF Home Page Icon

Qualification: Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő

No translation available for Greek. Showing the original language.

Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • felelősségteljesen végezni feladatát
 • észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét
 • felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket
 • az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni
 • a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani
 • szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket
 • munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket figyelembe véve
 • végezni
 • kártevő-mentesítéssel kapcsolatos szakmai tanácsot adni
 • a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és
 • gázosítószereket beszerezni
 • felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezetegészségügyi
 • kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit
 • közegészségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos
 • feladatokat ellátni
 • részt venni az egészségügyi intézmények fertőtlenítéshez és
 • sterilizáláshoz kapcsolódó folyamataiban

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 32-853-01

NQF Level: 
3
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere