• EQF Home Page Icon

Moving to a country to study

Moving to a country to study


Please select a country to see the relevant information

General information

General Information


Country specific Resources

Posláním Centra je shromažďovat, analyzovat, porovnávat a šířit informace o vysokém školství a výzkumné činnosti.

Category:Moving to a country

One of the main tasks of the CSSA is to collect and enforce payable social security premiums, which includes pension insurance, sickness insurance and a contribution to the state employment policy.  The CSSA takes decisions on pension benefits (except pensions within the responsibility of the Interior, Defence and Justice Ministry) and arranges to pay them.  These include old-age pensions or disability pensions, widows’ and widowers’ pensions and orphans’ pensions.  The CSSA also takes...

Category:Moving to a country

The Institute for Language and Preparatory Studies, Charles University in Prague offers a large selection of Czech courses at varying levels of difficulty and intensity. We cater for both those interested in intensive daily courses of varying length (year-long/semester/six-week), as well as those who prefer less intensive courses. For students who are unable to attend lesson, we offer language courses via the internet.

Category:Moving to a country

The Information Publication for Foreigners in the Czech Republic provides an overview of the basic information on the Czech Republic. It aims to help foreigners coming primarily from outside the EU countries to get better understanding of common life situations, which they may encounter within the process of integration into the Czech society. Apart from the basic information on the Czech Republic, the Publication informs about the structure and functioning of the public administration...

Category:Moving to a country

In the Czech Republic, schools are administered in the frame of general administration. The responsibility is distributed among the central government, regions and communities. The Ministry of Education, Youth and Sports preserves and determines the integrated state educational policy. Regions are responsible for education on their territory. They are organising bodies for upper secondary and tertiary professional schools. The communities are responsible for pre-primary education and...

Category:Moving to a country

A historic jewel at the heart of Europe, the Czech Republic packs a sizeable punch for a small country; from its fairytale castles and medieval towns, to elegant spa resorts and scenic national parks. This is also the birthplace of some of the world's finest beer.

The Czech Republic’s capital is the culture-filled Prague...

Category:Moving to a country

Informace o trvalém nebo dočasném pobytu pro cizince a jejich rodiné příslušníky v ČR.

Web site Home in the Czech Republic is a practical instrument for integration of foreigners in the Czech Republic. The intention of the web site is to increase availability of information among foreign nationals (especially from third countries), who stay legally in the Czech Republic.

Category:Moving to a country

EURES napomáhá pracovníkům překračovat hranice

Evropské služby zaměstnanosti (angl. European Employment Services - EURES) tvoří síť, jejímž cílem je usnadnit volný pohyb pracovních sil v rámci Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Mezi partnery sdružené v této síti patří veřejné služby zaměstnanosti, odborové svazy a organizace zaměstnavatelů. Celou síť koordinuje Evropská komise.

Category:Moving to a country

The Eurydice Network provides information on and analyses of European education systems and policies.

Category:Moving to a country

Guide to the Healthcare System in the Czech Republic.

Category:Moving to a country

Act No. 326 of November 30th, 1999 on Residence of Aliens in the Territory of the Czech Republic and Amendment to Some Acts.

Category:Moving to a country

The Ministry of Finance is the central government body responsible for the State Budget, the State Final Account, the Treasury of the Czech Republic, the financial markets, taxes, customs duties and fees, the financial economy, financial supervision, accounting, audit and tax consultancy, foreign-exchange policy including bills payable to and claims on foreign countries, the protection of foreign investment, regulation of lotteries and similar games, activities with state property, the...

Category:Moving to a country

Official website of the Czech MLSA (Ministerstvo práce a sociálních věcí) where you can find useful information concerning employment policy, social policy, migration of workers and legislation in the field of labour law, social, sickness, health and pension insurance.

Category:Moving to a country

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro veškerá školská zařízení, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu a sport.

The Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS, MŠMT in Czech) is responsible for public administration in education, for developing educational, youth and sport policies and...

Category:Moving to a country

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Category:Moving to a country

Official site for the Czech Republic administrated by Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.  

Category:Moving to a country

Podmínky vstupu a pobytu cizinců na území ČR upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdější předpisů (dále jen „cizinecký zákon“).

Category:Moving to a country

Electronic gateway for the public to administration and government services in the Czech Republic. The aim of this portal is to help citizens in finding information and communicating with public administrative authorities.

Category:Moving to a country

Category:Moving to a country

Oficiální stránka agentury Czech Tourism.

Category:Moving to a country

Category:Moving to a country