• EQF Home Page Icon

Qualification: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων". Κατευθύνσεις: (α) Στρατηγική Διοίκηση (β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση (γ) Μάρκετινγκ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων". Κατευθύνσεις: (α) Στρατηγική Διοίκηση (β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση (γ) Μάρκετινγκ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Qualification Information

A. Γνώσεις και Κατανόηση
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:
• Αποκτήσουν συστηματική και πρακτική κατανόηση του περιεχομένου των οργανισμών και του τρόπου με τον οποίο διοικούνται
• Κατανοήσουν τη σημασία της στρατηγικής διοίκησης και της πολυπλοκότητας του ελληνικού και διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
• Αναπτύξουν και να εφαρμόσουν δεξιότητες έρευνας και μάθησης σε ακαδημαϊκό και οργανωσιακό επίπεδο
• Κατανοήσουν και να αξιολογήσουν μεθόδους επίλυσης οργανωσιακών προβλημάτων
• Αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις ηθικές διαστάσεις των οργανισμών και τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
• Κατανοήσουν και να αξιολογήσουν το αντικείμενο της χρηματοοικονομικής λογιστικής για στελέχη επιχειρήσεων
• Αναπτύξουν βαθύτερη κριτική σκέψη για ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και τη πρακτική εφαρμογή της, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
• Αναγνωρίσουν τη σημασία της καινοτομίας στο σύγχρονο παγκόσμιο επιχειρησιακό περιβάλλον
• Κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τις πρακτικές διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας
• Αναπτύξουν βαθύτερη γνώση στους τομείς της Στρατηγικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και του Μάρκετινγκ, εξαρτώμενη από τις προσωπικές ανάγκες και επιλογές του κάθε σπουδαστή
1. Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης:
• Η κατανόηση θεμελιωδών ενεργειών και πρακτικών διαχείρισης της αλλαγής
• Η κατανόηση σύγχρονων θεμάτων και εξελίξεων της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και της σχέσεως της με τη στρατηγική
• Η κατανόηση της σύγχρονης θεωρίας της στρατηγικής διοίκησης και των αναλυτικών εργαλείων που απαιτούνται για την επίλυση στρατηγικών προβλημάτων
• Η κατανόηση των διαδικασιών επιχειρησιακού προγραμματισμού οι οποίες υποστηρίζονται από αντίστοιχες πληροφοριακές πολιτικές, για την αντιμετώπιση της αυξημένης αβεβαιότητας του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος
• Η κατανόηση της έννοιας της ηγεσίας μέσα σε ένα διεθνές περιεχόμενο και η διερεύνηση της σπουδαιότητας της ομάδας εργασίας μέσα σε ένα οργανισμό
• Η αξιολόγηση και εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της απόδοσης ως επιχειρησιακά εργαλεία στη λήψη διοικητικών και στρατηγικών αποφάσεων
2. Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης:
• Η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων για την εφαρμογή των κατάλληλων εννοιών, τεχνικών και μεθόδων στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στη χρηματοοικονομική διοίκηση
• Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις σημαντικότερες έννοιες της διοικητικής λογιστικής
• Η κατανόηση της εφαρμογής των διεθνών χρηματοοικονομικών και λογιστικών προτύπων και η αξιολόγηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιδράσεων στη χρηματοοικονομική απόδοση
• Η πρακτική εφαρμογή χρηματοοικονομικών μοντέλων με τη χρήση του Excel
• Η απόκτηση ικανοτήτων συνδυασμού και εφαρμογής της χρηματοοικονομικής θεωρίας στα πληροφοριακά συστήματα
• Η κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρησιακών πόρων (ERP) ως μέσο αναζήτησης και αξιοποίησης των επιχειρηματικών πληροφοριών
3. Κατεύθυνση Μάρκετινγκ:
• Η εξέταση των διοικητικών μηχανισμών και των διαφόρων οργανωτικών διαδικασιών οι οποίες σχετίζονται με τις διεθνείς δραστηριότητες της επιχείρησης
• Η ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και ικανοτήτων ηγεσίας και διοίκησης, σχετικά με τον προγραμματισμό μάρκετινγκ μιας επιχείρησης
• Η κατανόηση και αξιολόγηση των αρχών της συμπεριφοράς καταναλωτή
• Η ανάλυση του αντικειμένου και των βασικών μοντέλων του βιομηχανικού μάρκετινγκ στην εγχώρια και διεθνή αγορά
• Η κατανόηση της λειτουργίας του μάρκετινγκ στο χώρο παροχής υπηρεσιών
• Η κατανόηση των επιπτώσεων του διαδικτύου και γενικότερα των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας στις αντίστοιχες στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ της επιχείρησης
Β. Διανοητικές ικανότητες
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:
• Αναπτύξουν μια κριτική αντίληψη της πολυπλοκότητας της επιστήμης της διοίκησης επιχειρήσεων και να αναλύσουν πολύπλοκα, ημιτελή ή αλληλοσυγκρουόμενα γνωστικά αντικείμενα
• Κατανοήσουν τις θεωρητικές και φιλοσοφικές βάσεις της ακαδημαϊκής έρευνας
• Αναπτύξουν λύσεις σε προβλήματα μέσω της σύνθεσης πληροφοριών με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο
• Εκτιμήσουν και αξιολογήσουν τη φύση της πολυπλοκότητας του διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος
• Εκτιμήσουν τη σημασία της στρατηγικής προσέγγισης στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων
• Συνεργαστούν με τα υπόλοιπα μέλη ενός οργανισμού για την επίλυση οργανωσιακών προβλημάτων
Γ. Δεξιότητες
• Ανάπτυξη και εφαρμογή δεξιοτήτων έρευνας και μάθησης σε ακαδημαϊκό και οργανωσιακό επίπεδο
• Αποτελεσματική ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των οργανωσιακών ικανοτήτων
• Ανάπτυξη στρατηγικών λειτουργιών, στρατηγικού μάρκετινγκ και διεθνών σεναρίων και σχεδιασμών, που σχετίζονται με τη σύγχρονη στρατηγική των επιχειρήσεων
• Δεξιότητες διαπραγμάτευσης
• Δεξιότητες ηγεσίας
• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
• Δεξιότητες διαχείρισης της αλλαγής
• Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
• Ικανότητες εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον
• Αποτελεσματική διαχείριση πολύπλοκων και πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενων πληροφοριών
• Ικανότητα ερμηνείας και σύνθεσης της γνώσης
• Αξιολόγηση αντίθετων θεωριών και δεδομένων
• Παρουσίαση δομημένων και λογικών επιχειρημάτων
• Ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων μέσω της ανάγνωσης και ανάλυσης επιχειρησιακών αναφορών
• Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη δια βίου μάθηση και στη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη
• Ανάληψη υπευθυνότητας στα πλαίσια των απαιτήσεων για ανεξάρτητη έρευνα και μελέτη
• Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου στα πλαίσια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος
• Ικανότητα αντανάκλασης, αναθεώρησης ή πρόκλησης των ιδεών, των ιδίων ή και συναδέλφων σπουδαστών

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Non preferred terms: 

MBA

Further info: 

Τύπος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Εκπαιδευτικός Τομέας

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Σκοπός του προγράμματος είναι: (α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς της Στρατηγικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, και του Μάρκετινγκ, (β) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και (γ) Η προετοιμασία και ανάπτυξη νέων και δυναμικών επιχειρηματιών με επιχειρηματική νοοτροπία (entrepreneurial mindset), που βασίζεται στην καινοτομία και εξωστρέφεια και ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς, έτσι ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας. Το Πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητες πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης και απευθύνεται τόσο σε υποψήφιους που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει και επιθυμούν να διευρύνουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξειδικευτούν στους ευρύτερους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων: Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management), Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) και Μάρκετινγκ (Marketing). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων ανέρχεται σε δώδεκα (12) και αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες, έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού το πρώτο εξάμηνο (Οκτώβριος-Ιανουάριος) και έξι (6) μαθήματα κατεύθυνσης το δεύτερο εξάμηνο (Φεβρουάριος-Μάιος) ως εξής: τέσσερα (4) υποχρεωτικά της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν, και δύο (2) μαθήματα από τον πίνακα των προαιρετικών μαθημάτων και των 3 κατευθύνσεων. Τα δύο (2) μαθήματα που θα επιλεγούν από τον πίνακα των προαιρετικών μαθημάτων καθίστανται υποχρεωτικά για την λήψη του ΜΔΕ. Επιπλέον, κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου (Ιούνιος-Δεκέμβριος) πραγματοποιείται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας με θέμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τη κατεύθυνση σπουδών που έχουν παρακολουθήσει., η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ορίζεται σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, τέσσερα εξάμηνα για την διδασκαλία των δώδεκα (12) μαθημάτων και δύο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Source of further info: 

-

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ)

Awarding body contact info: 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, 65404 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ: 2510462177
Fax: 2510462140
email: info@teiemt.gr

National occupation classification: 

Η Εθνική Ταξινόμηση Επαγγελμάτων της Ελλάδας είναι ISCO 08.

Relationship type: 

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Expiry date: 

-

Access requirements: 

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Ways to acquire: 

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.