• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Venäjän kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Venäjän kielen koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia venäjän kielen, kulttuurin tai kääntämisen asiantuntijana. Opiskelija suuntautuu opintojensa aikana joko venäjän kieleen ja kulttuuriin tai venäjän kieleen ja kääntämiseen. Kielestä ja kulttuurista voi valmistua venäjän opettajaksi tai muuksi venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntijatehtäviin. Kielestä ja kääntämisestä voi valmistua kääntäjäksi, tulkiksi tai kansainvälisen viestinnän asiantuntijaksi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Englannin kieli ja kulttuuri, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Englannin kielen ja kulttuurin pääaineesta voi valmistua myös englannin opettajaksi. Valinta opettajankoulutukseen on ensimmäisenä lukuvuotena. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Englannin kieli ja kääntäminen, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Englannin kielen ja kääntämisen pääaine valmistaa kulttuurienvälisen viestinnän tehtäviin, esim. kääntäjiksi ja tulkiksi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Suomen kieli ja kirjallisuus, filosofian maisteri (2 v)

  Suomen kielestä ja kirjallisuudesta valmistuneet maisterit sijoittuvat opettajiksi, tutkijoiksi yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin, toimittajiksi, tiedottajiksi, arkistoihin ja kirjastoihin, järjestöihin ja hankkeisiin, kieli- ja kulttuurialan yrittäjiksi sekä EU:n, valtion ja kuntien tehtäviin. Suomen kielen opinnot antavat syvällisen teoreettisen tietämyksen suomen kielen rakenteesta ja kehityksestä. Kirjallisuuden opinnot antavat yleiskuvan kirjallisuuden muodoista, kehityksestä ja nykytilasta. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Englannin kieli ja kulttuuri, filosofian maisteri (2 v)

  Kansainvälistyvä työelämä tarvitsee englannin osaajia. Kielitaito- ja viestintäopintojen lisäksi englannin kielen ja kulttuurin opinnoissa painottuvat kielitieteelliset sekä kirjallisuuden ja kulttuurin opinnot. Itä-Suomessa englannin kielen yliopisto-opintoja on tarjolla vain Joensuun kampuksella. Vahva aineenopettajakoulutuksen perinne sekä Suomen monialaisimman tiedeyliopiston vapaa sivuaineoikeus antavat opiskelijoille loistavat mahdollisuudet osaamisensa laajentamiseen oman kiinnostuksen mukaan. Vaihto-opiskeluvuosi tai työharjoittelujakso ulkomailla avaavat ikkunoita maailmalle. Työmarkkinoilla englannin maisterit sijoittuvat englannin kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijatehtäviin valtion, kunnan, yritysten tai järjestöjen palvelukseen esimerkiksi aineenopettajina, lehtoreina, kääntäjinä tai tulkkeina. Lisätietoja: http://www.uef.fi/web/hum/englannin-kieli ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Englannin kieli ja kääntäminen, filosofian maisteri (2 v)

  Englannin kielen ja kääntämisen pääaine valmistaa kulttuurienvälisen viestinnän tehtäviin, esim. kääntäjiksi ja tulkiksi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Ruotsin kieli, filosofian maisteri (2 v)

  Ruotsia Joensuussa? Totta kai! Ruotsin kielen opintojen pääpaino on nykyruotsin hallinnassa ja tuntemuksessa, mutta opinnoissa tutustutaan myös ruotsalaisen kielialueen kulttuuriin ja historiaan, muiden Pohjoismaiden kieliin ja kulttuureihin sekä ruotsin kielen kehitykseen. Panostamme myös käytännön kielitaidon hiomiseen. Kielistä kiinnostuneelle Itä-Suomen yliopisto on erinomainen opiskelupaikka: Joensuun kampuksella on laaja kielivalikoima ja pitkät perinteet opettajankoulutuksessa. Vapaan sivuaineoikeuden ansiosta ruotsin kielen opiskelija voi koota tutkintoonsa juuri itselleen sopivan aineyhdistelmän ja suunnata sivuaineopintojen avulla osaamistaan opetus- tai hallintotehtäviin, kansainväliselle uralle, kääntämiseen ja tulkkaukseen tai vaikkapa matkailualalle. Opiskelijoilla on myös erinomaiset mahdollisuudet suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla eri vaihto-ohjelmien avulla. Ruotsin kielen maisterit sijoittuvat eri oppilaitosten ja korkeakoulujen opettajiksi, tutkijoiksi, kääntäjiksi tai muihin ruotsin kielen asiantuntijatehtäviin. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Venäjän kieli ja kulttuuri, filosofian maisteri (2 v)

  Venäjä on suuri seikkailu ja suuri mahdollisuus – ja niin lähellä. Itä-Suomen yliopistossa voit suuntautua venäjän opinnoissasi joko kieleen ja kulttuuriin tai kieleen ja kääntämiseen. Opintoihin kuuluu kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitiedettä, kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kääntämisen ja tulkkauksen opintoja. Joensuu on sijaintinsa ansiosta oikea paikka opiskella venäjää: venäjää puhutaan kaupungilla ja Venäjän raja on vajaan tunnin matkan päässä. Rajan läheisyys näkyy siinäkin, että venäjän opiskelijat ovat muihin kieliaineisiin verrattuna monikulttuurista väkeä: kolmannes opiskelijoista on venäjää äidin- tai sivistyskielenään puhuvia. Vapaa sivuaineoikeus takaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin ja laaja-alaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Katso lisätietoja: http://www.uef.fi/web/hum/venajan-kieli ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Venäjän kieli ja kääntäminen, filosofian maisteri (2 v)

  Venäjä on suuri seikkailu ja suuri mahdollisuus – ja niin lähellä. Itä-Suomen yliopistossa voit suuntautua venäjän opinnoissasi joko kieleen ja kulttuuriin tai kieleen ja kääntämiseen. Opintoihin kuuluu kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitiedettä, kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kääntämisen ja tulkkauksen opintoja. Joensuu on sijaintinsa ansiosta oikea paikka opiskella venäjää: venäjää puhutaan kaupungilla ja Venäjän raja on vajaan tunnin matkan päässä. Rajan läheisyys näkyy siinäkin, että venäjän opiskelijat ovat muihin kieliaineisiin verrattuna monikulttuurista väkeä: kolmannes opiskelijoista on venäjää äidin- tai sivistyskielenään puhuvia. Vapaa sivuaineoikeus takaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin ja laaja-alaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Venäjä-osaajia tarvitaan kielikoulutuksessa sekä monenlaisissa viestinnän ja kulttuurin asiantuntijatehtävissä. Työpaikka voi löytyä koulusta tai muusta oppilaitoksesta, liike-elämästä, vientiteollisuuden palveluksesta, ulkoasiainhallinnosta tai kaikkialta sieltä, missä viestitään suomi–venäjä-kielirajan yli. Opiskele venäjää ja löydä oma paikkasi! Katso lisätietoja: http://www.uef.fi/web/hum/venajan-kieli ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Yleinen kielitiede, filosofian maisteri (2 v)

  Yleinen kielitiede on kielen teoria- ja menetelmäoppia. Oppiaineessa kieltä lähestytään eri suunnilta ja monien menetelmien tuottamia tuloksia tarkastellen. Näin luodaan syvä teoreettinen ja metodinen kokonaiskuva kielen käytöstä ja käyttäjistä, sen rakenteesta ja monimuotoisuudesta. Itä-Suomen yliopistossa yleisen kielitieteen erityisinä tutkimusaloina ovat psykolingvistiikka ja kognitiivinen kielitiede sekä kieliteknologia. Katso lisätietoja: http://www.uef.fi/web/hum/yleinen-kielitiede ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages