• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 305 items
 1. Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, päivätoteutus

  Materiaalitekniikan aihealueet: 1)    Materiaalitekniikka: tutustut tärkeimpiin koneenrakennuksen käyttämiin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksien. Opetus koostuu luennoista, harjoitustehtävistä ja laboratoriotöistä.2)    Suunnittelutekniikka: tutustut tuotteiden ja rakenteiden lujuusopilliseen suunnitteluun, mallinnukseen ja optimointiin ja nykyaikaisten suunnittelumenetelmien hyödyntämiseen rakenteiden analysoinnissa. Opetusmenetelminä luennot, oppimistehtävät sekä tietokonepohjaisten suunnittelu- ja mallinnusohjelmien opettelu.3)    Valmistustekniikka: perehdyt tuotteiden teollisiin lastuavan ja muovaavan työstön menetelmiin, valamiseen ja liittämismenetelmiin. Opit myös ruiskuvalu- ja ohutlevytuotteen suunnittelua ja valmistusta. Luentojen lisäksi labroratoriotöitä, oppimistehtäviä ja käytännön harjoittelua simulointiohjelmilla ja työstökoneilla. Prosessitekniikan aihealueet: 1)    Yksikköprosessit: tutustut yleisimpien prosessiteollisuudessa käytettävien kemiallisten ja mekaanisten yksikköprosessien periaatteisiin ja mitoitusmenetelmiin. Tutustut myös koneisiin ja laitteisiin sekä niiden käynnissä- ja kunnossapitoon. Opetus koostuu luennoista, harjoitustehtävistä ja laboratoriotöistä. 2)    Prosessien suunnittelu: opit laatimaan prosessikaavioita, selvittämään prosessin taseita, suorittamaan päälaitteiden valintaa ja prosessiteknisiä mitoituksia hyödyntäen suunnitteluohjelmistoja. Tutustut tehtaansuunnitteluprojektin eri vaiheisiin ja tehtaan elinkaareen. Opetusmenetelminä luennot, oppimistehtävät, proj ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Insinööri (AMK), materiaalitekniikka, päivätoteutus

  Materiaalitekniikan koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat: Luonnontieteiden opinnot, joissa käsitellään matematiikan, fysiikan ja kemian perusteiden ohella myös sähkötekniikkaa ja lujuusoppia sekä polymeerikemiaa. Materiaalitekniikan perusteet, joiden lisäksi opinnot sisältävät myös materiaalien valintaa ja sovelluksia, muokkaus- ja lämpökäsittelyjä sekä hitsaustekniikkaa. Konetekniset- ja suunnitteluopinnot, jotka sisältävät mm. mekanisointitekniikkaa, CADiä, teknistä piirustusta sekä kunnossapidon opintoja. Syventävissä opinnoissa perehdytään teräsrakennesuunnitteluun elementtimenetelmän, hitsattujen rakenteiden suunnittelun ja liitossuunnittelun opintojaksoilla. Valmistustekniikan opinnoissa käsitellään yleisiä valmistustekniikoita, CAMiä, ruiskuvalutekniikkaa ja valmistusystävällistä suunnittelua. Opetus koostuu luennoista, seminaareista, oppimistehtävistä ja laboratoriotöistä. Opetuksessa käytetään hyväksi suunnittelu-, mallinnus- ja simulointiohjelmia sekä materiaalitestauslaitteita ja työstökoneita. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kemiantekniikan osaamisala

  Savon ammatti- ja aikuisopistossa opiskelet prosessiteollisuuden moniosaajaksi oppien eri teollisuusalojen työskentelytapoja käytännönläheisesti. Saat myös teoreettista perustaa työskentelylle, jotta ymmärrät työhön liittyviä vaatimuksia.   ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kemiantekniikan osaamisala

  Savon ammatti- ja aikuisopistossa opiskelet prosessiteollisuuden moniosaajaksi oppien eri teollisuusalojen työskentelytapoja käytännönläheisesti. Saat myös teoreettista perustaa työskentelylle, jotta ymmärrät työhön liittyviä vaatimuksia.   ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Elintarviketeknologian osaamisala

  Qualification-holders may work in wholesale or retail, restaurant and catering services or in the food industry, as well as for enterprises, public administration or organisations involved in food research or product development. The food industry produces foodstuffs for people and animals. The raw materials are also used to manufacture so-called non-food products for the paper, chemical and medical industries. Those who have completed the Vocational Qualification in Food Production are able to work in compliance with the quality and hygiene requirements governing the food industry. They are able to act reliably, responsibly and proactively. They are able to function in a working community in a co-operative and service-oriented manner. They know how to plan their own work, interpret instructions and perform calculations relating to raw materials and to their work. They must know how to use machinery and equipment and maintain their tools in working order. Those working in an international environment must possess adequate language skills and an understanding of the relevant culture. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Food Technology are able to work as Foods Makers in food preparation, packing and storage functions in small enterprises or within large-scale industry, such as the food products, vegetable products, sweets and beverages industries. They are able to monitor and adjust the food manufacturing process. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Baking ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Elintarviketeknologian osaamisala

  Qualification-holders may work in wholesale or retail, restaurant and catering services or in the food industry, as well as for enterprises, public administration or organisations involved in food research or product development. The food industry produces foodstuffs for people and animals. The raw materials are also used to manufacture so-called non-food products for the paper, chemical and medical industries. Those who have completed the Vocational Qualification in Food Production are able to work in compliance with the quality and hygiene requirements governing the food industry. They are able to act reliably, responsibly and proactively. They are able to function in a working community in a co-operative and service-oriented manner. They know how to plan their own work, interpret instructions and perform calculations relating to raw materials and to their work. They must know how to use machinery and equipment and maintain their tools in working order. Those working in an international environment must possess adequate language skills and an understanding of the relevant culture. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Food Technology are able to work as Foods Makers in food preparation, packing and storage functions in small enterprises or within large-scale industry, such as the food products, vegetable products, sweets and beverages industries. They are able to monitor and adjust the food manufacturing process. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Baking ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Leipomoalan osaamisala

  Qualification-holders may work in wholesale or retail, restaurant and catering services or in the food industry, as well as for enterprises, public administration or organisations involved in food research or product development. The food industry produces foodstuffs for people and animals. The raw materials are also used to manufacture so-called non-food products for the paper, chemical and medical industries. Those who have completed the Vocational Qualification in Food Production are able to work in compliance with the quality and hygiene requirements governing the food industry. They are able to act reliably, responsibly and proactively. They are able to function in a working community in a co-operative and service-oriented manner. They know how to plan their own work, interpret instructions and perform calculations relating to raw materials and to their work. They must know how to use machinery and equipment and maintain their tools in working order. Those working in an international environment must possess adequate language skills and an understanding of the relevant culture. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Food Technology are able to work as Foods Makers in food preparation, packing and storage functions in small enterprises or within large-scale industry, such as the food products, vegetable products, sweets and beverages industries. They are able to monitor and adjust the food manufacturing process. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Baking ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Leipomoalan osaamisala

  Qualification-holders may work in wholesale or retail, restaurant and catering services or in the food industry, as well as for enterprises, public administration or organisations involved in food research or product development. The food industry produces foodstuffs for people and animals. The raw materials are also used to manufacture so-called non-food products for the paper, chemical and medical industries. Those who have completed the Vocational Qualification in Food Production are able to work in compliance with the quality and hygiene requirements governing the food industry. They are able to act reliably, responsibly and proactively. They are able to function in a working community in a co-operative and service-oriented manner. They know how to plan their own work, interpret instructions and perform calculations relating to raw materials and to their work. They must know how to use machinery and equipment and maintain their tools in working order. Those working in an international environment must possess adequate language skills and an understanding of the relevant culture. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Food Technology are able to work as Foods Makers in food preparation, packing and storage functions in small enterprises or within large-scale industry, such as the food products, vegetable products, sweets and beverages industries. They are able to monitor and adjust the food manufacturing process. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Baking ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Wood Prcessing, VQ

  Puu on vahva luonnon materiaali, jonka kanssa on luovaa työskennellä. Opiskellessasi opit tuntemaan eri puumateriaalit sekä työstötavat käsityöstä aina tietokoneohjattuun CNC-tekniikkaan. Puualan perustutkinnon suorittaneena sinulla on laaja käsitys puun jalostuksesta, puumateriaaleista sekä puuntyöstöstä. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Wood Prcessing, VQ

  Puu on vahva luonnon materiaali, jonka kanssa on luovaa työskennellä. Opiskellessasi opit tuntemaan eri puumateriaalit sekä työstötavat käsityöstä aina tietokoneohjattuun CNC-tekniikkaan. Puualan perustutkinnon suorittaneena sinulla on laaja käsitys puun jalostuksesta, puumateriaaleista sekä puuntyöstöstä. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages