• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 331 items
 1. Sportsmanagement

  Du bliver i stand til at planlægge og afvikle forskellige typer arrangementer. Gennem undervisning i bl.a. sportsjura, økonomi og sportsmanagement lærer du at tage højde for alle de forhold, der påvirker fx et World Cup cykelløb eller en Grøn Koncert. Du vil kunne søge job inden for sports-, event- og fritidssektoren som eksempelvis projektleder, marketingkoordinator eller konsulent. ...

  Provider NameCphbusiness Lyngby (cph Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. International handel og markedsføring

  Du får viden om salg, handel og international markedsføring samt bl.a. om jura, økonomi og ledelse i forbindelse med international handel og samarbejde. Uddannelsen kan give jobmuligheder inden for marketing, salg og eksport. Alt efter specialisering og interesse kan du bl.a. arbejde som leder, koordinator eller projektleder. ...

  Provider NameNiels Brock (Copenhagen Business College) (Niels Brock JUR)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Fransk sprog, litteratur og kultur

  Du får en indgående viden om det franske sprogs opbygning og brug og lærer at tale, skrive og forstå fransk, lige som du forbedrer dine kompetencer i interkulturel kommunikation. Fransk litteratur og kulturhistorie fylder desuden en stor del af undervisningen.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil kunne gøre karriere inden for blandt andet undervisning, oversættelse og tolkning. Du kan også varetage andre formidlende og pædagogiske opgaver i både offentlige og private virksomheder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. International virksomhedskommunikation- et fremmedsprog og kommunikation

  Som fremmedsprog kan du, afhængigt af uddannelsessted, vælge mellem engelsk, tysk, fransk eller spansk. Du lærer desuden om, hvordan en virksomhed eller organisation kan kommunikere effektivt med sine medarbejdere, kunder, leverandører, pressen, interesseorganisationer og offentlige myndigheder.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne løse kommunikationsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Tekstildesign,-håndværk og formidling

  På skoledelen bliver du bl.a. undervist i beklædningsdesign og tekstilbearbejdning, i skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation samt en række kulturfag, såsom kulturteori og -historie.Dine jobmuligheder finder du bl.a. på højskoler, aftenskoler og produktionsskoler. Du kan også arbejde med formidling af tekstiler på museer, kulturhuse og workshops. ...

  Provider NameTEKO Design+Business - VIA UC (VIA -TEKO)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Radiograf

  Du modtager undervisning i en række fag, der giver dig den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du lærer både at håndtere kompliceret teknisk udstyr og mestre en god patientkontakt.Radiografer får typisk job på sygehuse og klinikker med billeddiagnostiske og nuklearmedicinske afdelinger eller på stråleterapiafdelinger. Nogle radiografer arbejder også som konsulenter inden for det private erhvervsliv. ...

  Provider NameRadiografuddannelsen i Aalborg (Radio. Aalborg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Diplomingeniør- interaktivt design

  Med udgangspunkt i de menneskelige behov lærer du at udvikle nye interaktive produkter, der kan bruges i såvel hjemmet som industrien. Du får bl.a. en forståelse for brugernes fysiske og psykiske interaktion, metoder til brugerinvolvering og udvikling af designkoncepter.Som færdiguddannet diplomingeniør kan du finde beskæftigelse i produktionsvirksomheder som opfinder, konsulent eller designer. Du vil kunne arbejde med brugerorienteret koncept- og ideudvikling inden for mange brancher og brugergrupper. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Natur- og kulturformidling

  Du får indsigt i natur- og kulturoplevelsers betydning for mennesker og har fag som bl.a. naturforståelse, kulturoplevelse, oplevelsesøkonomi og innovation.Du kan fx arbejde på et museum, hotel, naturcenter eller kulturhus. Ligeledes kan du finde job i turist- og oplevelsesbranchen. ...

  Provider NameNatur- og kulturformidlingsuddannelsen i Hjørring ()

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Diakoni og socialpædagogik

  De største fag i undervisningen er socialpædagogik, etik og menneskesyn samt samfundsfag, og du lærer at arbejde med "det hele menneske".Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive ansat i både frivillige, offentlige og private organisationer, der beskæftiger sig med omsorgsarbejde. ...

  Provider NameDiakonhøjskolen (Diakonhsk)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Balkanstudier

  Du specialiserer dig i et af sprogene serbokroatisk, tyrkisk, moderne græsk eller et andet selvstuderet Balkan-sprog. Du lærer at læse, skrive og forstå tekster på det pågældende sprog og får indsigt i det valgte sprogområdes kultur og samfund.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde inden for fx handel, turist- og kulturvirksomhed i balkanregionen, ved humanitære organisationer eller internationale organisationer som EU eller NATO. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages