• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 87 items
 1. Techniker (Staatlich geprüfter) Fachrichtung Wasser- und Abfallwirtschaft/Technikerin (Staatlich geprüfte) Fachrichtung Wasser- und Abfallwirtschaft

  Um was für einen Qualifikationstyp handelt es sich? Bei dieser Qualifikation handelt es sich um eine landesrechtlich geregelte berufliche Weiterbildung an Fachschulen. Die Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung und vermitteln in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) nach Landesrecht staatlich anerkannte Berufsabschlüsse. Sie qualifizieren für die Übernahme von gehobener Facharbeit und für Führungs- und Managementaufgaben in mittleren und gehobenen Funktionsbereichen, die gleichzeitig wissenschaftsorientiert und praxisbetont sind. Die Lehrpläne bauen auf den Kenntnissen und Fähigkeiten der beruflichen Erstausbildung sowie den Erfahrungen mehrjähriger beruflicher Tätigkeit auf und orientieren sich eng an der betrieblichen Praxis und den aktuellen fachwissenschaftlichen Bezugsdisziplinen. Die Weiterbildungsdauer beträgt 2 oder 3 Jahre (in Teilzeitform entsprechend länger). Die Absolventen/innen verfügen über Kompetenzen zur Planung, Bearbeitung und Auswertung von umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder in einem beruflichen Tätigkeitsfeld. Sie sind in der Lage, das eigene Handeln zu reflektieren, Führungsaufgaben zu übernehmen und eine berufliche Selbständigkeit zu ergreifen. Welche Lernergebnisse werden erreicht? Lösen von technisch-naturwissenschaftlichen Problemstellungen auf der Basis eines breiten und integrierten WissensSelbständiges m ...

  Awarding bodyÖffentliche oder staatlich anerkannte berufliche Schule

  Category: Qualifications Location: Germany
 2. Techniker (Staatlich geprüfter) Fachrichtung Wasserversorgungstechnik/Technikerin (Staatlich geprüfte) Fachrichtung Wasserversorgungstechnik

  Um was für einen Qualifikationstyp handelt es sich? Bei dieser Qualifikation handelt es sich um eine landesrechtlich geregelte berufliche Weiterbildung an Fachschulen. Die Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung und vermitteln in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) nach Landesrecht staatlich anerkannte Berufsabschlüsse. Sie qualifizieren für die Übernahme von gehobener Facharbeit und für Führungs- und Managementaufgaben in mittleren und gehobenen Funktionsbereichen, die gleichzeitig wissenschaftsorientiert und praxisbetont sind. Die Lehrpläne bauen auf den Kenntnissen und Fähigkeiten der beruflichen Erstausbildung sowie den Erfahrungen mehrjähriger beruflicher Tätigkeit auf und orientieren sich eng an der betrieblichen Praxis und den aktuellen fachwissenschaftlichen Bezugsdisziplinen. Die Weiterbildungsdauer beträgt 2 oder 3 Jahre (in Teilzeitform entsprechend länger). Die Absolventen/innen verfügen über Kompetenzen zur Planung, Bearbeitung und Auswertung von umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder in einem beruflichen Tätigkeitsfeld. Sie sind in der Lage, das eigene Handeln zu reflektieren, Führungsaufgaben zu übernehmen und eine berufliche Selbständigkeit zu ergreifen. Welche Lernergebnisse werden erreicht? Lösen von technisch-naturwissenschaftlichen Problemstellungen auf der Basis eines breiten und integrierten WissensSelbständiges m ...

  Awarding bodyÖffentliche oder staatlich anerkannte berufliche Schule

  Category: Qualifications Location: Germany
 3. Temetkezési szolgáltató

  A képesítéssel rendelkező képes: elvégezni az ügyfélfogadással és a temetésfelvétellel kapcsolatos gyakorlati teendőket ellátni a temetésrendező és szervezői feladatokat elvégezni a halottak belföldi és nemzetközi szállításának, átvételének, átadásának gyakorlati feladatait elvégezni az elhunyt és a kellékek ravatalozásra való előkészítését, és elkészíteni a ravatalt közreműködni a hagyományos földbe temetés végrehajtásában lebonyolítani a hamvasztást elvégezni az urna elhelyezésének, a hamvak kiadásának, szórásának gyakorlati feladatait közreműködni a sírhelynyitásban, a rátemetés elvégzésében és a visszahantolásban közreműködni az exhumálásban és az újratemetésben ellátni a rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos szolgálatot kivitelezni a temetkezési emlékhelyen végzendő szolgáltatásokat elvégezni az alapkellékek feliratozását, díszítését ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Tervisedendaja, tase 6

  Tervisedendaja töö eesmärk on tervist toetava keskkonna ja võrdsete võimaluste loomine erinevatele sotsiaalsetele gruppidele nende tervisepotentsiaali igakülgseks arendamiseks ja ebavõrdsuse vähendamiseks tervises.Tervist edendavad tegevused koosnevad programmidest, poliitikatest jm organiseeritud sekkumistest, mis on oma olemuselt võimestavad (st suurendavad üksikisikute, gruppide ja rahvastiku suutlikkust teha tervist toetavaid valikuid), terviklikud (holistlikud), intersektoraalsed, osalusel põhinevad, jätkusuutlikud ja multistrateegilised. Tervisedendaja töötab reeglina meeskonnas ning tema töö eeldab intensiivset suhtlemist paljude asjaosalistega erinevatest sektoritest. Ta töötab nii iseseisvalt kui ka juhib teiste tegevust, on võimeline läbi viima koolitusi (sh tervisedendusalast väljaõpet) ja osalema kohalikes, regionaalsetes ja/või üleriiklikes planeerimis-, sekkumis- ja uuringurühmades. Tervisedendaja lähtub oma töös kehtivast tervisedenduse valdkonna eetikakoodeksist (www.tervis.ee/uhingust/eetikakoodeks). ...

  Awarding bodyEesti Tervisedenduse Ühing

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Tisztítás-technológiai szakmunkás

  A képesítéssel rendelkező képes: alkalmazni a munkaköréhez tartozó előírásokat tisztázni a feladatot és dönteni a megvalósíthatóságról előkészülni a munkavégzésre eltávolítani a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket fertőtleníteni a felületeket lezárni a feladatok teljesítését tervezni, szervezni és irányítani a feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: -egy adott munkaterület nagyságtól függetlenül – teljes körű tisztítás-technológiai rendszerének felépítésére, az ehhez szükséges információk beszerzésére felismerni a burkolatokat, szennyeződéseket és azok kockázatait a megszerzett információk alapján a szakmailag indokolt, ár/érték arányban leghatékonyabb eljárások és technológiák kiválasztására a megrendelővel és a saját szervezetén belül az alá-, fölé-, mellérendelt munkatársakkal a szolgáltatással összefüggő kapcsolattartásra a szolgáltatás végrehajtásához szükséges összes erőforrás meghatározására -a humánerőforrás jogszerű és biztonságos foglalkoztatására –-a humánerőforrás toborzására, kiválasztására, posztra helyezésére, szaktudásuk folyamatos fejlesztésére, minősítésére a csapatépítésre, a folyamatok kontrollálására -szervezete által biztosított többi erőforrás kihelyezésére, üzembe helyezésére és szakszerű használatuk biztosítására a terveknek megfelelő eszközrendszer műszaki paramétereinek meghatározására a rendelkezésére álló eszközrendszer karbantartása és szakszerű tárolásának megszervezésére egy minőség-, környezet-, MEBés információbiztonsági irányítási rendszer környezetében dolgozni, a rá vonatkozó szabályokat betartani, illetve az irányítása alá tartozó személyzettel megismertetni a rájuk vonatkozó szabályokat a kockázatok és nem megfelelőségek megelőzésére, valamint az előforduló nem megfelelőségek hatékony kezelésére a megfelelő megelőző, helyesbítő intézkedések végrehajtására, végrehajtatására a megvaló ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Técnico de Higiene e Segurança do trabalho e Ambiente

  Técnico de Higiene e Segurança do trabalho e Ambiente ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 8. Uszodamester

  A képesítéssel rendelkező képes: medencéket, csúszdát, szaunát, gőzkamrát, szoláriumot és egyéb élménykamrát, élményelemeket üzemeltetni ügyfélszolgálati tevékenységet ellátni szolgáltatásokat értékesíteni vízből menteni és elsősegélyt nyújtani gondoskodni a kulturált, tiszta, balesetmentes környezetről nyilvántartásokat vezetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Vakvezető kutya kiképzője

  A képesítéssel rendelkező képes: kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére megfelelő viselkedésű, a képzésbe bevonható kölyökkutyák kiválasztására alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket a különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas szintű szocializációja, alapkiképzése, látássérültet segítő speciális viselkedésformák megtanítása során megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, kutyáért jelentkező illetve a kiválasztott kutyával összeszoktatási fázisban lévő látássérült kliensekkel, a már levizsgázott és utógondozási fázisban lévő látássérültekkel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakember

    A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú ismereteik birtokában képesek az iparágak és közüzemek különböző víz- és szennyvízkezelési problémáinak megoldására.       A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a képzés szakterületén megszerzett elméleti ismeretek és gyakorlati módszerek rendszerezése, megfelelő alkalmazása, önálló döntési és fejlesztési készség; képesség a víz és szennyvíz mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára (vízanalitikai vizsgálatok, monitorozás), mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése; a korszerű víz- és szennyvízkezelést biztosító technikák, technológiák felhasználásának ismerete, optimális megválasztása, irányítása; vízellátási, vízkezelési és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetése, tervezése és azok irányítása; a minőségügy és a műszaki szabályozás ismerete és alkalmazása; elemző, értékelő készség a víz- és szennyvízkezeléssel kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, kapcsolatok vonatkozásában; koncepciók és programok vizekre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése hazai és nemzetközi szinten.     Személyes adottságok, készségek:   fejlett műszaki érzék; problémafelismerő és -megoldó képesség; információ-feldolgozási képesség; rendszerező képesség, stratégiai szintű gondolkodás; kreativitás, rugalmasság; minőség iránti elkötelezettség; kezdemén ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages