• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 530 items
 1. követeléskezelő (workout) menedzser

  A képzés célja: a magyarországi követeléskezelő piac, illetve az ezt felügyelő intézmények (MNB) számára olyan szakemberek kibocsátása, akik komplex módszertani (statisztikai és informatikai), jogi és pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek. A megszerzett ismereteket munkájuk során alkalmazni tudják, és a tudás átadására is képesek. Elsajátítandó kompetenciák:   A hallgatók a következő kompetenciákat sajátítják el: -       a követeléskezeléshez kapcsolódó statisztikai és informatikai ismeretek; -       a követeléskezelés jogszabályi háttere; -       hiteltermékek és fedezeteik árazása; -       kétes kinnlévőségek árazása; -       konfliktuskezelési képességek; -       tárgyalási készségek; -       döntési készségek; -       ügyfélértékelés és ügyfélkezelés.   Megszerezhető ismeretek és tudáselemek: A képzést elvégző hallgatók általános társadalomtudományi, illetve speciális módszertani, pénzügyi és jogi ismereteket szereznek. Bár alapvetően pénzügyi és jogi képzésről van szó, a hallgatók ismereteket szereznek a jelenlegi pénzügyi rendszer szociológiai beágyazottságáról, az adós-hitelezői viszony mikro- és makroszintű jellemzőiről, a hitelügyletekhez, különösen az adósságkezeléshez kapcsolódó kommunikációról.   A képzést elvégző hallgató képessé válik a hitel- és követelésállományok statisztikai vizsgálatára, a statisztikai adatok alapján jövedelmezőségi, megtérülési és kockázati mutatók számítására. Megismeri a követeléskezelésben használt legfontosabb szoftvereket.   A megszerzett pénzügyi ismeretek lehetővé ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Műszakicikk-eladó

  A képesítéssel rendelkező képes: Segíteni az árubeszerzést Átvenni az árut Készletezési, raktározási feladatokat végezni Értékesítési tevékenységet végezni Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Műtárgybecsüs

  A képesítéssel rendelkező képes: Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni Megállapítani a műtárgy fajtáját, művészeti stílusjegyeit, származását, korát Azonosítani a műtárgy anyagát, készítési-díszítési technikáját Használni a műtárgy azonosításához a katalógusokat, különféle jegykönyveket, mintakönyveket Elvégezni a műtárgyak (üveg, kerámia-porcelán, dísztárgy, fegyver, keleti régiség, óra, ikon) meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. public procurement advisor

  A képzés célja az állami szférában, közbeszerzési területen működő vezetők és egyéb szakemberek már meglévő közbeszerzési ismereteit (elméleti és gyakorlati módszerek segítségével) továbbfejleszteni, illetve a közbeszerzések területét alaposabban megismertetni. A képzés célja ezáltal olyan közbeszerzési szakemberi kör kialakítása, amely alkalmas az összetett közbeszerzési normarendszer és a pénzügyi, valamint a műszaki előírások megfelelő szintű feldolgozására. A képzés célja továbbá, hogy az állami szférában a közbeszerzési területen tevékenykedők ne csak általános, hanem átfogóbb, rendszerszemléletű ismereteket szerezhessenek a közbeszerzések valamennyi területéről. A képzés során kiemelt szerepet kap a megjelölt területekre vonatkozó naprakész ismeretek átadása, valamint a megvalósítás és ellenőrzés tapasztalatainak gyakorlati foglalkozásokon történő elemzése. Tudása: ismeri a közbeszerzések legfontosabb dimenzióit mind a döntéshozatal, mind a gazdálkodás, mind a szakpolitikai irányítás, mind pedig a végrehajtás nézőpontjából; ismeri a közbeszerzési eljárások körében alkalmazandó szabályokat; ismeri a közbeszerzési ellenőrzési intézményrendszer szabályait és sajátosságait; ismeri a közbeszerzési tervezés és megvalósítás hatékonyságának elméleti feltételeit, modelljeit, jogszabályi hátterét és a gyakorlatban is alkalmazni tudja azokat; tisztában van a transzparencia szerepével és előnyeivel a közbeszerzések tekintetében; birtokában van a közbeszerzési rezsimek és eljárástípusok ismeretének; ismeri a korsze ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Pénztárkezelő és valutapénztáros

  A képesítéssel rendelkező képes: a valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni árfolyamot, jutalékot alkalmazni az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani az egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítást megkülönböztetni a különféle ügyfél-nyilatkozatok kitöltésében az ügyfélnek segítséget nyújtani a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúja felmerülésekor bejelentést tenni a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani a hamisgyanús forintot, valutát, csekket felismerni a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni a pénzváltási bizonylaton, az azonosító adatbázisban ügyféladatokat rögzíteni a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni értéktári teendőket elvégezni a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni pénztárnaplót, értéktári nyilvántart ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Raktáros

  A képesítéssel rendelkező képes: Az áru beés kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezni Kezelni és ellenőrizni az árut Vezetni a raktári nyilvántartásokat Ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét Előkészíteni és elvégezni az áruösszeállítást Előkészíteni az árukiszállítást ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Számítógépes adatrögzítő

  A képesítéssel rendelkező képes: kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelő programmal adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerűbb szűréseket végezni kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni dokumentumszerkesztési feladatokat végezni adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton közreműködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában iratokat és dokumentumokat kezelni ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni táblázatba, adatbázisba adatokat feltölteni, frissíteni, korrigálni adatokat megjeleníteni grafikon, diagram segítségével ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. trainer of public service competence development

  A képzés elsődleges célja a közszolgálatban dolgozó munkatársak elméleti és gyakorlati felkészítése annak érdekében, hogy környezetükben, kollégáik körében képesek legyenek olyan tréningek, gyakorlati készségfejlesztő foglalkozások megtervezésére és levezetésére, amelyek a munkahelyi környezet és a szervezeti kultúra fejlesztésének hatékony alkalmai lehetnek. A képzés során a résztvevők fejlesztik a területre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteiket. A képzés kiemelt hangsúlyt fordít az önismeret fejlesztésére és a tréneri szerep megismerésére és elsajátítására. A képzés a sajátélményű tréningeken keresztül fejleszti a résztvevők kommunikációs és együttműködési kompetenciáit, tudatosságát és reflexivitását, ezáltal készíti fel őket a különböző témájú és fókuszú tréningek és képzések megtervezésére és lebonyolítására. A képzés fő célcsoportját a közszolgálatban tréneri és gyakorlatvezető tréneri feladatok ellátására vállalkozó munkatársak jelentik. A gyakorlatorientált szakirányú továbbképzési szak olyan kompetenciafejlesztő trénereket képez, akik saját munkakörnyezetükben és szervezeti kultúrájukban képesek felismerni a fejlesztendő területeket, és képesek ennek a területnek a fejlesztésére megfelelő tréningeket, workshopokat tervezni, szervezni és lebonyolítani. A képzés a közigazgatásban, közszolgálatban munkatapasztalattal bíró szakemberek fejlesztését és továbbképzését célozza meg, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a terület működéséről, a szervezeti kultúráról és az abban tevékenykedő munkatár ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Vámügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni alapvető adózási feladatokat ellátni a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni végrehajtani a kereskedelmi áruforgalomhoz kapcsolódó vámtarifa és egyéb közösségi intézkedések rendelkezéseit végrehajtani a vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai feladatokat meghatározni az áruk származását és vámértékét alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni az ellenőrzéssel összefüggő szabályokat végrehajtani az áruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat alkalmazni az egységes áruosztályozás biztosítása érdekében, az egyes áruosztályozási rendeleteket összegyűjteni és kezelni a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. agrobusiness-menedzser

  A képzés célja olyan magas szintű kompetenciákkal és gyakorlati tudással rendelkező elit felső- és középvezetők kibocsátása, akik ismerik és értik az agrobusinessben jelentős szereppel bíró nagyvállalatokban működő vállalatvezetési folyamatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó közgazdasági, pénzügyi, támogatási, szakpolitikai és humánpolitikai aktuális feladatmegoldó módszereket és tudáselemeket. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Tudáselemek: A végzett hallgató Elsajátítja -       a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket; -       a képzésnek megfelelő területeken az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit. Érti -       a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését, a hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre; -       a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket. Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. Ismeri -       a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és veze ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages