• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 99 items
 1. Läntinen teologia, opetusala, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Tutkinnot koostuvat teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, klassisista kielistä, yleis- ja kieliopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opetusalan suuntautumisvaihtoehdoissa opiskellaan myös opettajan pedagogisia opintoja sekä toisen opetettavan aineen opintoja. Opetusalan suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden toimia kahden aineen opettajana perusopetuksessa ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Toinen opetettavista aineista on evankelis-luterilainen uskonto. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Ortodoksinen teologia, kirkko ja kulttuuri, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Tutkinnot koostuvat teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, klassisista ja liturgisista kielistä, yleis- ja kieliopinnoista, soveltavista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden toimia ortodoksisen kirkon pappina sekä valmiudet muihin ortodoksisen teologian asiantuntemusta vaativiin tehtäviin esimerkiksi tiedotusvälineissä tai kulttuurielämässä. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Tutkinnot koostuvat teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, klassisista ja liturgisista kielistä, säveltaiteellisista opinnoista, yleis- ja kieliopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja soveltavista opinnoista. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto perehdyttää ortodoksiseen kirkkomusiikkiin ja kirkkomuusikon kannalta tarpeellisiin teologian alueisiin sekä antaa kelpoisuuden ortodoksisen kirkon kanttorin tehtäviin sekä valmiudet muihin kirkkomusiikin asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kulttuurintutkimus, filosofian maisteri (2 v)

  Kulttuurintutkimuksesta valmistuneen maisterin uramahdollisuudet ovat monet: esimerkiksi tutkija, toimittaja, tiedottaja; valmistuneita työskentelee museoissa, arkistoissa ja kirjastoissa, järjestöissä ja hankkeissa sekä EU:n, valtion ja kuntien tehtävissä tai kieli- ja kulttuurialan yrittäjinä. Kulttuuritieteiden ainetarjonta hakee vertaistaan. Voit rakentaa opinnot kiinnostuksesi ja ammattitoiveittesi mukaisesti. Ennakkoluulottomuus kannattaa. Pää- ja sivuaineina voit opiskella kirjallisuutta, perinteentutkimusta tai kulttuurintutkimusta. Voit liittää opintoihisi myös muita aineita ja monitieteisiä opintoja vaikka yli tiedekuntarajojen. Opiskelussa on vaihtelua: luentojen ja seminaarien lisäksi opintoihin kuuluu kenttätöitä ja harjoittelua. Opiskelijoidemme on myös helppo hakeutua opiskelijavaihtoon ulkomaille. Opiskelijajärjestöt tarjoavat kurssien suorittamisen vastapainoksi hauskaa toimintaa, josta kukaan ei jää ulkopuoliseksi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Ortodoksinen teologia, kirkko ja kulttuuri, teologian maisteri (2 v)

  Teologian maisterin tutkinto koostuu syventävistä opinnoista yhdessä pääaineeksi valitussa oppiaineessa, soveltavista opinnoista ja vapaavalintaisista muista opinnoista. Niillä opiskelijoilla, joilla vaaditut klassisten kielten opinnot eivät kuulu aiempaan tutkintoon, klassisten kielten opinnot sisällytetään muihin opintoihin. Kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden toimia ortodoksisen kirkon pappina sekä valmiudet muihin ortodoksisen teologian asiantuntemusta vaativiin tehtäviin esimerkiksi tiedotusvälineissä tai kulttuurielämässä. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Läntinen teologia, kirkko ja uskonnolliset yhteisöt sekä kulttuuri, teologian maisteri (2 v)

  Teologian maisterin tutkinto koostuu syventävistä opinnoista yhdessä pääaineeksi valitussa oppiaineessa, soveltavista opinnoista, jotka voi valita kolmesta eri vaihtoehdosta sekä vapaavalintaisista muista opinnoista. Niillä opiskelijoilla, joilla vaaditut klassisten kielten opinnot eivät kuulu aiempaan tutkintoon, klassisten kielten opinnot sisällytetään muihin opintoihin. Läntisen teologian koulutusohjelman kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin suuntautumisvaihtoehto täyttää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edellytykset hakea pappisvirkaan, mikäli opiskelija suorittaa kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot. Vaihtoehtona on suorittaa joko yhteiskunnalliset soveltavat opinnot tai sielunhoidon soveltavat opinnot. Edelliset antavat valmiuksia teologista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin yhteiskunnassa ja uskonnollisissa yhteisöissä, jälkimmäiset valmiuksia toimia sielunhoidollista asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä yhteiskunnassa ja kirkossa. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, teologian maisteri (2 v)

  Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto perehdyttää ortodoksiseen kirkkomusiikkiin ja kirkkomuusikon kannalta tarpeellisiin teologian alueisiin sekä antaa kelpoisuuden ortodoksisen kirkon kanttorin tehtäviin sekä valmiudet muihin kirkkomusiikin asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral programme in humanities, Nordic Folkloristics (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral programme in theology, Old Testament Exegetics (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Linguistic Sciences, Master of Science

  • Linguistics and Language Technology The students from the Linguistics and Language Technology sub-programme have the necessary academic skills, theoretical knowledge and other capacities enabling them to continue their studies in PhD programs in either Linguistics or Language Technology, or to be able to work as specialists in non-academic jobs requiring intensive and extensive knowledge in linguistics and/or language technology. • Sociolinguistics: Language Contacts and Language Policy In a globalizing world, societies are faced with multilingualism and language contact, which heightens the significance of language policy. This sub-programme builds a solid foundation for a career in research, higher education, international organizations or national contexts by focusing on language and society in multilingual settings: outcomes of language contact, language minorities and endangerment, globalization of English, and language policy. The sub-programme collaborates with international study programmes in sociology, human geography, and history. • Translation Studies and Translation Technology In today's world, translation industry is highly technologized. The sub-programme of translation studies and translation technology offers training for technology-savvy translation specialists with a solid theoretical basis in translation studies. Extensive hands-on learning and collaborative and dialogical teaching methods equip the students with skills and abilities required in modern translation industry, and promote inn ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages