• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 62 items
 1. nagyvállalati informatikai rendszerüzemeltető specialista

    A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek az ipar és a gazdaság különböző területein tevékenykedő nagyvállalatok informatikai rendszereinek hatékony és fenntartható üzemeltetésére.               Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:           A szakon végzett   Windows és Linux alapú rendszereket telepít, konfigurál és üzemeltet; adatbázis-rendszereket telepít, konfigurál és üzemeltet; virtuális szervereket, adattárakat telepít, konfigurál és üzemeltet; ismeri és alkalmazza a szolgáltatás-menedzsment irányelveit; biztonságosan üzemelteti az IT rendszereket; távoli rendszerfelügyeletet biztosít; rendszer paramétereket mér, elemez és jelentéseket készít; állandó kapcsolatot tart, támogatást nyújt partnereinek/munkatársainak.           Személyes adottságok, készségek: problémafelismerő és -megoldó képesség; fejlett műszaki/informatikai érzék; együttműködő és kommunikációs képesség, tolerancia; rugalmasság, kreativitás; a minőség iránti elkötelezettség; képesség önálló munkavégzésre, ugyanakkor csapatmunkában való részvételre.           A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység­rendszerben: A nagyvállalati informatikai rendszerüzemeltető specialista szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak a nagyvállalati környezetekben széles körben használt informatikai technológiák és rendszerek tel ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Network Information Technology Engineer Assistant

  A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik a vállalati környezetben az informatikai infrastruktúra üzemeltetése során felmerülő egyszerűbb, illetve rutinfeladatokat képesek önállóan vagy csoportban elvégezni, a komplex feladatok megoldásában pedig irányításmutatás mellett részfeladatokat elvégezni. Ezen belül elsődlegesen képesek rendszerek, szoftverek és szolgáltatások telepítésére, paraméterezésére és üzemeltetésére, beleértve az egyszerűbb hibák elhárítását és a felhasználók képzését, támogatását. A mérnökinformatikus-asszisztensa) tudása- Ismeri az informatika alapvető technikáit, az informatikai rendszerkomponensek szerepét, feladatát és működését.- Tisztában van az informatikai szolgáltatások típusaival és azok szerepével.- Ismeri a fejlesztési módszertanok szerepét, legalább egy fontos módszertant használ.- Ismeri a dokumentálás és a folyamatok ábrázolásnak általánosan használt eszközeit, jelölési-ábrázolási rendszerét.- Ismeri az IT-biztonság alapelveit, a feladatához kapcsolódó biztonsági elemeket.b) képességei- Képes az új ismeretek, programnyelvek befogadására, alkalmazására.- Képes informatikai rendszerek komponenseit installálni, működtetni és karbantartani.- Képes programok implementációjára legalább egy programnyelven és fejlesztési környezetben.- Képes együttműködni a felhasználókkal és a szakember-kollégákkal.- Képes az informatikus szakma fogalmainak és szaknyelvének használatára.- Legalább egy meghatározó programozási környezetben képes készség szintjén programozni, és a font ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. programozó informatikus

  A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik korábban megszerzett szakképzettségükre és felsőfokú szakismereteikre alapozva elsajátítják a programozás és a WEB-programozás alapelemeit, továbbá az objektumorientált programozás technikáját, az adatbázisok felépítését és az SQL nyelv használatát. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - a programozás és a WEB-programozás alapelemeinek alkalmazása; - az objektum-orientált programozás technikáinak alkalmazása; - az adatbázisok felépítésének ismerete; - SQL nyelv használata. A szakirányú továbbképzésben végzettek képesek és alkalmasak: * szoftverfejlesztésre NET környezetben, * adatbázis-alapú WEB alkalmazások létrehozására és fejlesztésére. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - Alapismeretek és szakmai törzsanyag (66 %): informatikai alapismeretek, algoritmusok, a C++ és C#-nyelvű programozás alapelemei, programozott fájlkezelés, objektum-orientált programozás, egyszerű weboldalak fejlesztése, adatbázis-kezelés (az SQL nyelv alkalmazása). - Differenciált szakmai ismeretek (33 %): WEB alkalmazások fejlesztése, vizuális programozás, a NET fejlesztői környezet, szoftverfejlesztési technológiák, szakdolgozat. Személyes adottságok és készségek: * elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának készsége, * elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalásának készsége, * témakörébe tartozó feladatok alkotó megoldásának készsége, * önálló mérnöki, szakmai munka végzésére való tör ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. segítő technológia szakmérnök

    A képzés célja:   A képzés célja olyan jelentős informatikai, gépészmérnöki és villamosmérnöki ismeretekkel rendelkező mérnökök képzése, akik a mérnöki ismeretek mellett a képzés során elsajátítandó egészségügyi, orvosi, pedagógiai (gyógypedagógiai) és pszichológiai ismeretekkel képesek segítő technológiai eszközöket fejleszteni, már meglévőket egyénre szabottan átalakítani illetve beüzemelni. Magas színvonalú interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint fejlesztői és alkalmazási készségekkel rendelkeznek, akik különösen előnyösen alkalmazhatók egészségügyi, szociális, oktatási, és rehabilitációs intézetekben, biztosító társaságoknál, illetőleg akadémiai és egyetemi kutatóhelyeken. Képesek lesznek speciális szükségletű emberek (vak, gyengénlátó, hallássérült, értelmileg akadályozott, mozgássérült és idős emberek) lehetőség szerinti önálló életvitelének segítésére különböző segítő eszközöket, szoftvereket tervezni, már meglévőket testre szabni, azaz a képességeikhez megfelelően akadálymentesíteni, ennek során mind a lakótér, mind a tanulási, mind a munka és szabadidős környezet, használati és kommunikációs eszközeit megfelelően kialakítani vagy az egyedi idényekhez hozzáigazítani.       A szakképzettség birtokában a Segítő technológiai szakmérnök ismeri:   a segítő technológia elméletét és gyakorlatát, hardver, szoftver ismereteket, rendelkezik bizonyos szintű manualitással, mérési készséggel – ezek laboratóriumi szintű ismeretével, az informatika területén az ismeretek rendszerezett me ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. System Administrator Engineer Assistant

  A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik a vállalati környezetben az informatikai infrastruktúra üzemeltetése során felmerülő egyszerűbb, illetve rutinfeladatokat képesek önállóan vagy csoportban elvégezni, a komplex feladatok megoldásában pedig irányításmutatás mellett részfeladatokat elvégezni. Ezen belül elsődlegesen képesek rendszerek, szoftverek és szolgáltatások telepítésére, paraméterezésére és üzemeltetésére, beleértve az egyszerűbb hibák elhárítását és a felhasználók képzését, támogatását. A mérnökinformatikus-asszisztensa) tudása- Ismeri az informatika alapvető technikáit, az informatikai rendszerkomponensek szerepét, feladatát és működését.- Tisztában van az informatikai szolgáltatások típusaival és azok szerepével.- Ismeri a fejlesztési módszertanok szerepét, legalább egy fontos módszertant használ.- Ismeri a dokumentálás és a folyamatok ábrázolásnak általánosan használt eszközeit, jelölési-ábrázolási rendszerét.- Ismeri az IT-biztonság alapelveit, a feladatához kapcsolódó biztonsági elemeket.b) képességei- Képes az új ismeretek, programnyelvek befogadására, alkalmazására.- Képes informatikai rendszerek komponenseit installálni, működtetni és karbantartani.- Képes programok implementációjára legalább egy programnyelven és fejlesztési környezetben.- Képes együttműködni a felhasználókkal és a szakember-kollégákkal.- Képes az informatikus szakma fogalmainak és szaknyelvének használatára.- Legalább egy meghatározó programozási környezetben képes készség szintjén programozni, és a font ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. szakmérnök infokommunikációs szakon

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: -         E szakképzettség birtokában az infokommunikációs szakmérnök képes korszerű informatikai technológiák alkalmazására a távközlés területén; -          Képessé válik az infokommunikációs ismereteinek folyamatos, önálló fejlesztésére; -          Képes lesz a távközlés területén használatos informatikai rendszerek kezelésére; -          Képes lesz a távközlés területén informatikai megoldások megvalósítására; -         Képessé válik az infokommunikációs rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására. A képzés során elsajátítható tudáselemek: -          általános hírközlési alapismeretek; -          különféle matematikai és informatikai technológiák; -         az infokommunkiációs rendszerek eszközei, üzemeltetési biztonsága. A képzés során megszerezhető ismeretek: -         Alapvető hírközlési ismeretek, a matematikai és informatikai ismeretek felhasználása a távközlésben, a folytonos és biztonságos működtetés kérdései, az infokommunkiációs eszközök üzemeltetése, IP alapú média technológiák ismerete; -          Szakma-specifikus tudáselemek: Adatbázisok és matematikai programok, informatikai biztonság, távközlési szolgáltatások informatikája, a működés folytonosság és katasztrófa kezelés, a távközlési-informatikai rendszerek üzemeltetése, IP alapú média eszközei, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szakmérnök, számítógép-hálózati szakon

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A képzés során elsajátítható kompetenciák: A hallgatók képessé válnak: -              a számítógép-hálózatok tervezésére, működtetésére, azok ellenőrzésére; -              a számítógép-hálózatok kialakításával kapcsolatos szaktanácsadásra; -              a hálózatokat vezérlő operációs rendszerek alapelveinek megismerésével a leggyakoribb konkrét implementációk alkalmazására, a működtetés során felmerülő problémák megoldására; -              a hálózatokban gyakran alkalmazott adatbázis-kezelőkkel kapcsolatos elveket, szabványokat hálózati adatfeldolgozás során alkalmazni, új fejlesztéseket készíteni; -              az alapvető adatvédelmi, adatbiztonsági alapelveket felhasználva informatikai kockázatelemzést végezni, adatbiztonsági megoldásokat alkalmazni; -              a számítógép-hálózatokat menedzselni.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: -              számítógép-hálózatok rendszertechnikai alap- és haladó ismeretei; -              a hálózati operációs rendszerek alapelvei, a konkrét implementációk sajátosságai; -              számítógép-hálózati rendszerek eszközeinek jellemzői, alkalmazási módjai; -              adatfeldolgozás számítógép-hálózatokban; -              adatátviteli protokollok; -              adatvédelem- és biztonság alapelvei; -              számítógép-hálózatok üzemeltetési módszerei; -              a digitális kép- és hangfeldolgozás elvei.   A képzés során megszerezhető ismeretek: -              számítógépes ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Szoftverfejlesztő

  A képesítéssel rendelkező képes: erőforrást és időszükségletet meghatározni alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni számítógépet kezelni, szoftvereket használni programintegrációs feladatot végezni programozási feladatot ellátni adatbázisokat kezelni; munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végezni alkalmazást (szoftvert) tesztelni és dokumentálni feltérképezi az infokommunikációs környezetet informatikai biztonsági eszközöket használni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szoftverprojekt-menedzser szakmérnök

  A szoftverprojekt-menedzser szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a már felsőfokú végzettséggel rendelkező hallgatóknak korszerű szakmai ismereteket nyújtson a szoftverek fejlesztése és szoftverprojektek vezetése terén, különös hangsúlyt fektetve a technikák számítógéppel támogatott gyakorlati alkalmazására. Az elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * A korszerű projekttervezési és -irányítási, ezen belül speciálisan a szoftverprojektre vonatkozó módszerek elméleti alapjai; * A számítógépes technikák és eszközök alkalmazási lehetőségei a szoftverprojekt tervezésben és vezetésben; * A szoftver minőségbiztosítás alapjai, szabványok megismerése és alkalmazása; * Szervezési-vezetési ismeretek; * Programtesztelés módszerei és ezt támogató számítógépes eszközök; * Szoftverfejlesztési modellek, módszertanok; * Rendszertervezési módszerek, szoftvertervezési módszertanok és paradigmák; * Korszerű programozási nyelvek és fejlesztőeszközök jellemzői, egy nyelv alapjainak ismerete. Személyes adottságok és készségek: - egyrészt önálló munkavégzési képesség, másrészt a csapatmunkában való részvétel képessége; - képesség a rábízott team irányítására, a feladat részekre bontására és a feladat-részek elvégzésének ellenőrzésére; - motivációs készség; - képesség a hatékony műszaki kommunikációra, továbbá a műszaki tartalom nem szakember számára történő megfogalmazására; - pontosság és magas szintű koncentrációs készség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben: A s ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. számítógép-hálózati szakember

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:       A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A hallgatók képessé válnak:   -          a számítógép-hálózatok kialakításával kapcsolatos szaktanácsadásra;   -          a hálózatokat vezérlő operációs rendszerek alapelveinek megismerésével a leggyakoribb konkrét implementációk alkalmazására, a működtetés során felmerülő problémák megoldására;   -          a hálózatokban gyakran alkalmazott adatbázis-kezelőkkel kapcsolatos elveket, szabványokat hálózati adatfeldolgozás során alkalmazni, új fejlesztéseket készíteni;   -          webes alkalmazásokat készíteni, üzemeltetni;   -          az alapvető adatvédelmi, adatbiztonsági alapelveket felhasználva informatikai kockázatelemzést végezni, adatbiztonsági megoldásokat alkalmazni;   -          a számítógép-hálózatokat menedzselni.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   -          számítógép-hálózatok rendszertechnikai alap- és haladó ismeretei;   -          a hálózati operációs rendszerek alapelvei, a konkrét implementációk sajátosságai;   -          számítógép-hálózati rendszerek eszközeinek jellemzői, alkalmazási módjai;   -          adatfeldolgozás számítógép-hálózatokban;   -          adatátviteli protokollok;   -          adatvédelem és -biztonság alapelvei;   -          számítógép-hálózatok üzemeltetési módszerei;   -          a digitális kép- és hangfeldolgozás elvei.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   -          számítógépes hálózatok rendszertechnikai ismerete;   - ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages