• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 47 items
 1. Optometrist

  På uddannelsen får du en række fag, som giver dig de nødvendige metodiske og teoretiske redskaber. Du får bl.a. undervisning i svagsynsoptik, kontaktlinser og brillelinser. Du bliver også undervist i visuel videnskab, hvor du lærer om det visuelle systems struktur.Som optometrist kan du finde arbejde hos en optiker, i en produktionsvirksomhed eller blive selvstændig. ...

  Provider NameKøbenhavns Erhvervsakademi, Frederiksberg (EA Kbh Frb)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Jordemoder

  Du får undervisning i fødselslære samt en lang række natur- og sundhedsvidenskabelige fag som fx anatomi, fysiologi, mikrobiologi og sygdomslære.Når du er fædiguddannet som jordemoder, kommer du typisk til at arbejde på et hospital. Du kan også finde job på et jordemodercenter eller undervise på jordemoderskolen. ...

  Provider NameJordemoderuddannelsen i Aalborg (Jordem.Aalborg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Jordbrugsteknolog

  Du opnår kendskab til nogle af de faktorer, som påvirker miljø og natur. Samtidig får du en grundig indføring i samfunds- og erhvervsforhold samt jordbrugets struktur og udvikling.Du kan finde jobmuligheder inden for landbrug, gartneri og skovbrug i offentligt og privat regi. Du kan bl.a. arbejde med ledelse og formidling af forskellige emner inden for natur og miljø. ...

  Provider NameErhvervsakademi Aarhus, Tretommervej (EA Arhus Tretom)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Farmaci

  På uddannelsen i farmaci lærer du, hvordan man udvikler, fremstiller og bruger lægemidler, og hvordan forskellige lægemiddelstoffer virker i et menneskes krop. Du får også kendskab til, hvilken professionsmæssig rolle farmaceuter har i samfundet i forbindelse med opretholdelse af lovgivningsmæssige og etiske regler inden for lægemiddelområdet.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne ligger inden for lægemiddel- og biotekindustrien, farmaceutisk videnskab, lægemiddelgodkendelse og i apotekssektoren. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Bandagist

  Du bliver undervist i værkstedsfag, og får desuden viden om sundhedsfaglige og tekniske fag. Den praktiske erfaring får du gennem to års turnustjeneste. Tre af studieårene foregår i Jönköping i Sverige.De fleste jobmuligheder som bandagist finder du i et bandageri. De er som regel private, selvstændige virksomheder. Oftest foregår arbejdet i bandageriet, men indimellem er arbejdet delt ud på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem. ...

  Provider NameBandagistuddannelsen i Aarhus (Bandag.Horsens)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Global Nutrition and Health

  Du lærer, hvordan man planlægger og gennemfører sundhedsfremmende og sygdomsbekæmpende projekter, programmer og strategier både nationalt og internationalt.Som færdiguddannet vil du afhængigt af speciale fx kunne finde arbejde som konsulent eller projektleder inden for sundhed og ernæring i private og offentlige organisationer. Et job som kommunikationsmedarbejder eller rådgiver i fødevareindustrien er også en mulighed. ...

  Provider NameErnærings- og sundhedsuddannelserne Metropol (Metro ernæring)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Ergoterapeut

  Uddannelsen giver dig et grundigt kendskab til sundhedsvidenskabelige fag som anatomi og fysiologi, men du lærer også at håndtere og analysere menneskers behov og at udtænke og vurdere løsningsforslag.Som færdiguddannet ergoterapeut har du kompetencer inden for flere felter. Du kan fx varetage stillinger, hvor du hjælper personer med bevægelseshandicap til at få en lettere dagligdag, fx ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller ved en særlig indretning af hjemmet. ...

  Provider NameErgoterapeutuddannelsen i Aarhus - VIA UC (Ergo. Århus)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages