• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 841 items
 1. Ruokapalvelun osaamisala

  Lisöätietoja: ttp://www.oph.fi/Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto .rtf ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Asiakaspalvelun osaamisala

  Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut on kielitaitoinen sekä myynti- ja asiakaspalveluhenkinen. Hän suunnittelee, toteuttaa, valmistaa ja myy tuotteita ja -palveluja. Hän toimii työpaikan ja toimintaympäristön liikeidean sekä suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin mukaisesti. Hän hallitsee omavalvonnan ja alkoholin anniskelumääräykset ja toimii kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut osaaminen asiakaspalvelun, hotellipalvelun tai kokin työtehtävissä. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Cook, Institut. Catering, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa suunnitella työnsä ja toimia itsenäisesti ammattikeittiössä- tuntee raaka-aineet ja tarkoituksenmukaiset työtavat- osaa jaksottaa ja ajoittaa työnsä oikein- ottaa huomioon toiminnan kannattavuuden ja taloudellisuuden- osaa toimia kokkina ja hoitaa ruoanvalmistuksen esivalmistelusta viimeistelyyn ja asiakkaan kohtaamiseen- osaa toimia ammattikeittiön työyhteisössä- ruoanvalmistus suurtaloudessa tutkinnon -osan valinnut osaa muun muassa suunnitella työnsä suurtaloudessa. Hän osaa toimia kokkina ja työryhmän jäsenenä suurtalouden ruoanvalmistustehtävissä - tilaus- ja juhlapalveluissa toimiminen - tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa toimia tilaus- ja ruoanvalmistustehtävissä ja asiakaspalvelussa- ruoanvalmistus eri tuotantomenetelmillä - tutkinnon osan valinnut osaa muun muassa toimia kokkina tuotantokeittiön ruoanvalmistustehtävissä- erityisruokavalioaterioiden valmistus - tutkinnon osan valinnut osaa suunnitella työnsä ja toimia perus- ja erityisruokavalioaterioiden valmistuksessa Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä ammattikeittiöissä, henkilöstöravintoloissa ja ateriakeskuksissa. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Institutional Cleaning, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa suunnitella, valmistella ja toteuttaa ylläpitosiivouksen ja jaksottaisen siivouksen - osaa toimia itsenäisesti, ammattimaisesti, vastuullisesti ja yrittäjämäisesti- osaa toimia työyhteisössään- hoitaa asiakaspalvelun asiallisesti ja joustavasti- osaa työskennellä hygieenisesti, ergonomisesti ja turvallisesti- osaa suunnitella ja toteuttaa tilojen perussiivoukset ja suojata pintamateriaalit sopimuksen mukaisesti ja ammattiosaamiseensa perustuen- joka on valinnut asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakastapaamisen sekä esitellä ja ehdottaa asiakkaalle palveluja. - joka on valinnut ateriapalvelut- tutkinnon osan, osaa suunnitella ateriapalvelut asiakkaan ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Hän osaa valmistaa ruoat, annostella ja laittaa ne tarjolle. Hän noudattaa elintarvikemääräyksiä.- joka on valinnut avustaminen ja huolenpito -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan avustamis- ja huolenpitotehtäviä. Hän osaa avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa. - joka on valinnut, erityissiivouspalvelut-tutkinnon osan, osaa suunnitella ja tehdä erityissiivouksen. - joka on valinnut huonekasvien huoltaminen -tutkinnon osan, osaa huoltaa asiakaskohteen huonekasvit asiantuntevasti ja ohjeiden mukaisesti- joka on valinnut laitoshuoltopalvelut-osan, osaa suunnitella ja tehdä asiakaskohteen laitoshuoltopalvelut. Hän osaa tehdä muun muassa ruokapalvelua, huoltohuonetehtäviä ja vuodehuoltoa.- joka on valinnut tekstiilien huoltamine ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Household Services, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä asiakkaan kodissa asiantuntevasti, joustavasti ja kohteliaasti- osaa kuunnella asiakkaan toiveita ja valintoja- osaa suunnitella ja tehdä asiakaskodin ylläpito- ja perussiivouksen- osaa työskennellä itsenäisesti ja vastuuntuntoisesti- osaa työskennellä turvallisesti ja ergonomisesti - joka on valinnut avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan avustamis- ja asiointipalvelut. Hän osaa hakea asiakkaan tarvitsemaa tietoa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa, liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä.- joka on valinnut kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella asiakaskohteen tekstiilihuollon, huoltaa tekstiilejä ja vaatteita sekä puhdistaa tekstiilipintaisia huonekaluja ja mattoja. - joka on valinnut kodin ruokapalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja valmistaa kotiaterioita ja leivonnaisia. Hän tuntee myös erityisruokavaliot ja osaa ottaa huomioon asiakkaan tarpeet.- joka on valinnut pihan - ja puutarhanhoitopalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella pihan hoidon, hoitaa pihaa ja puutarhaa sekä huoltaa pihakalusteita. - joka on valinnut yrittäjänä toimiminen -osan, osaa toimia oman erikoisalansa yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä asiakaskodeissa kotityöpalveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan palveluksessa, yksityisenä yrittäjänä tai itsenäisensä ammatinharjoittajana. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Dietary Cook, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee tavallisimpien ruokavalioiden lisäksi sairaalan tai muun hoitolaitoksen erityisruokavaliot ja tutkimusruokavaliot- tuntee monipuolisesti erityiselintarvikkeet ja ravintovalmisteet- osaa muuntaa perusruokalistan dieettiruokatuotantoon sopivaksi- tuntee sairaalan tai hoitolaitoksen ruokailuun vaikuttavat suositukset- kykenee atk:ta käyttäen tarkistamaan ruokavalioiden tavallisimmat ravintoaineet ja analysoimaan erityisruokavalioiden kriittiset ravintoaineet- toimii asiakaslähtöisesti ja ottaa huomioon kulttuurin ja uskonnon vaikutukset ruokavalioihin- osaa suunnitella ja kehittää yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa dieettiannoksia sekä ateria- ja ruokalistakokonaisuuksia- tietää hinnanmuodostuksen perusteet- osaa laskea annosten ja ateriakokonaisuuksien kustannukset- ottaa huomioon laatu- ja kannattavuustavoitteet suunnitellessaan ja valmistaessaan dieettiruokia- selviytyy asiakaspalvelutilanteista yhdellä vieraalla kielellä- pystyy hyödyntämään työssään vieraskielistä ammattikirjallisuutta ja tietotekniikkaa- hallitsee suuntautumisensa mukaan joko ravintolan tai suurtalouden ruokatuotannon- pystyy neuvomaan asiakkaita ja konsultoimaan dieettiruokatuotantoon liittyvissä tilanteissa Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä erityisruokavalioiden valmistajina ja asiantuntijoina erilaisissa ruokatuotantoyksi-köissä, muun muassa suurtalouksissa, ravintoloissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Hospitality Management, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tunnistaa alan toimintaympäristön muutoksia- toimii organisaationsa liikeidean, toiminta-ajatuksen ja strategian mukaisesti- osaa vastata päivittäisten toimintojen sujumisesta tuotanto- ja palveluprosessissa- osaa toimia niin, että toiminta on turvallista, taloudellista, kannattavaa ja kestävän kehityksen mukaista- osaa mitoittaa henkilöstön oikein ja organisoida työt- osaa perehdyttää ja opastaa uusia työntekijöitä - hallitsee työyhteisön vuorovaikutuksen ja osaa viestiä työyhteisöä koskevissa asioissa- osaa kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista- osaa arvioida asiakkuuksia ja toimintaympäristöä sekä kehittää toimintaa sen perusteella- osaa suunnitella ja johtaa myyntiä- osaa hoitaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa- osaa hyödyntää löytämäänsä tietoa ja toteuttaa asiakaslähtöistä viestintää- hallitsee valitsemiensa tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset- joka on valinnut työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen -osan, osaa muun muassa arvioida työn ja ammatillisen tutkinnon osaamisen vastaavuutta sekä opiskelijan/tutkinnon suorittajan osaamistasoa. - joka on valinnut kehittämisprojektin toteuttaminen -osan, osaa muun muassa suunnitella, organisoida, käynnistää ja toteuttaa toteuttamiskelpoisen kehittämiskohteen työyhteisössään. - joka on valinnut monimuotoisen työyhteisön johtaminen -osan suoritettavakseen, osaa luoda yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset olosuhteet monimuotoisessa työyhteisössä. - joka on valinnut yrittäjänä toimiminen -osan, osaa muun muassa arvioida omia yrittäjävalmiuk ...

  Provider NameForssan ammatti-instituutti, Forssan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Cook, Institut. Catering, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa suunnitella työnsä ja toimia itsenäisesti ammattikeittiössä- tuntee raaka-aineet ja tarkoituksenmukaiset työtavat- osaa jaksottaa ja ajoittaa työnsä oikein- ottaa huomioon toiminnan kannattavuuden ja taloudellisuuden- osaa toimia kokkina ja hoitaa ruoanvalmistuksen esivalmistelusta viimeistelyyn ja asiakkaan kohtaamiseen- osaa toimia ammattikeittiön työyhteisössä- ruoanvalmistus suurtaloudessa tutkinnon -osan valinnut osaa muun muassa suunnitella työnsä suurtaloudessa. Hän osaa toimia kokkina ja työryhmän jäsenenä suurtalouden ruoanvalmistustehtävissä - tilaus- ja juhlapalveluissa toimiminen - tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa toimia tilaus- ja ruoanvalmistustehtävissä ja asiakaspalvelussa- ruoanvalmistus eri tuotantomenetelmillä - tutkinnon osan valinnut osaa muun muassa toimia kokkina tuotantokeittiön ruoanvalmistustehtävissä- erityisruokavalioaterioiden valmistus - tutkinnon osan valinnut osaa suunnitella työnsä ja toimia perus- ja erityisruokavalioaterioiden valmistuksessa Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä ammattikeittiöissä, henkilöstöravintoloissa ja ateriakeskuksissa. ...

  Provider NameForssan ammatti-instituutti, Forssan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Waiter/Waitress, FQ

  Tutkinnon suorittanut- palvelee asiakkaita oma-aloitteisesti, ystävällisesti ja vastuuntuntoisesti- toimii yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti- osaa esitellä, suositella ja myydä yrityksen ruoka-, juoma- ja muita tuotteita- ottaa ruoka- ja juomasuosituksissa huomioon eri kulttuurien ja uskontojen merkityksen- tietää myytävien ruoka-annosten raaka-aineet ja valmistustavat sekä yrityksen liikeidean mukaiset juomat ja niiden käyttötavat- palvelee ammattimaisesti myös erikoisruokavalioita tarvitsevia sekä erikois- ja sesonkiruokia tilaavia asiakkaita- osaa kunnostaa asiakaspalvelutilat tilanteen ja tilaisuuden mukaisesti sekä huolehtia niiden ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä- hallitsee tarjoilun itsepalvelulinjastosta ja noutopöydästä sekä pöytiin tarjoilun- pystyy tarvittaessa avustamaan keittiöhenkilökuntaa sekä siirtymään oma-aloitteisesti työtehtävästä ja -pisteestä toiseen- osaa valmistaa ja viimeistellä valmistustavaltaan yksinkertaisia ruokatuotteita sekä valmistaa ja tarjoilla yleisimpiä juomasekoituksia- hallitsee työssä tarvittavat kassa-, maksuväline- ja tilitystoiminnot- käyttää työssään tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä, koneita, laitteita ja apuvälineitä- noudattaa alan lainsäädäntöä sekä työyhteisön ohjeita, määräyksiä ja toimintatapoja- työskentelee taloudellisesti sekä ottaa työssään huomioon turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat- toimii joustavasti myös eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa- selviytyy palvelutilanteista suomen ja ruotsin kielen lisäksi kahdell ...

  Provider NameForssan ammatti-instituutti, Forssan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Institutional Cleaning, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa suunnitella, valmistella ja toteuttaa ylläpitosiivouksen ja jaksottaisen siivouksen - osaa toimia itsenäisesti, ammattimaisesti, vastuullisesti ja yrittäjämäisesti- osaa toimia työyhteisössään- hoitaa asiakaspalvelun asiallisesti ja joustavasti- osaa työskennellä hygieenisesti, ergonomisesti ja turvallisesti- osaa suunnitella ja toteuttaa tilojen perussiivoukset ja suojata pintamateriaalit sopimuksen mukaisesti ja ammattiosaamiseensa perustuen- joka on valinnut asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakastapaamisen sekä esitellä ja ehdottaa asiakkaalle palveluja. - joka on valinnut ateriapalvelut- tutkinnon osan, osaa suunnitella ateriapalvelut asiakkaan ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Hän osaa valmistaa ruoat, annostella ja laittaa ne tarjolle. Hän noudattaa elintarvikemääräyksiä.- joka on valinnut avustaminen ja huolenpito -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan avustamis- ja huolenpitotehtäviä. Hän osaa avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa. - joka on valinnut, erityissiivouspalvelut-tutkinnon osan, osaa suunnitella ja tehdä erityissiivouksen. - joka on valinnut huonekasvien huoltaminen -tutkinnon osan, osaa huoltaa asiakaskohteen huonekasvit asiantuntevasti ja ohjeiden mukaisesti- joka on valinnut laitoshuoltopalvelut-osan, osaa suunnitella ja tehdä asiakaskohteen laitoshuoltopalvelut. Hän osaa tehdä muun muassa ruokapalvelua, huoltohuonetehtäviä ja vuodehuoltoa.- joka on valinnut tekstiilien huoltamine ...

  Provider NameForssan ammatti-instituutti, Forssan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages