• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 240 items
 1. Cell and Molecular Biologist

  Cellbiologi är ett område med spännande framtidsutsikter där man använder sig av den senaste DNA-tekniken för att förstå biologiska processer. Programmet riktar sig till dig som vill ha en fördjupad utbildning inom ämnena cellbiologi, molekylärbiologi och kemi. Det är en lämplig utbildning om du vill arbeta med miljöfrågor,analysverksamhet eller forskning inom näringslivet och offentlig sektor. ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master Programme in Molecular Biology, Microbiology

  Master Programme in Molecular Biology, Microbiology ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bioengineering

  Bioteknik är ett forsknings­intensivt område som berör människors vardag till exempel genom medicinsk forskning och läkemedelsframställning, utveckling av nyttiga livsmedel, och produktion av miljömässigt hållbara bränslen och kemikalier. Det handlar om både innovativa produkter och effektiva, miljövänliga tillverkningsprocesser. Utbildningen innehåller mycket teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser. Bioteknikutbildningen ger dig goda möjligheter till spännande arbetsuppgifter framförallt inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master's Programme in Diagnostic Cytology

  Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi är för dig som är biomedicinsk analytiker med inriktning laboratoriemedicin och som är medicinskt och tekniskt intresserad samt vill arbeta självständigt med avancerade kliniska utredningar av olika sjukdomar. Inom cytologin studeras cellens utseende och de genetiska förändringar som kännetecknar olika sjukdomstillstånd. Diagnostisk cytologi ger möjlighet till tidig upptäckt av cancer och är därför en central del i hälsokontroller och utredningsvägar inom vården. Under utbildningen utvecklar du kompetens för självständig diagnostik av olika typer av cellprov med hjälp av modern mikroskopi och avancerade molekylära metoder. Utbildningen har en tydlig klinisk anknytning och forskningsanknytning. Efter utbildningen arbetar du företrädesvis som cytodiagnostiker på något av landets kliniska cytologiska laboratorier. Du kan även välja att gå vidare till forskarutbildning. ...

  Provider NameKarolinska Institutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Biology Programme; Specialization in Biodiversity, Communication and Society

  Programmet riktar sig till dig som är intresserad av vår fantastiska natur med dess mångfald av växter och djur, som vill hjälpa till att förvalta detta arv och som vill arbeta som en länk mellan naturen och samhället.Samhället behöver biologer som kan förstå och beskriva naturen, göra denna kunskap begriplig för andra och använda den i hållbar utveckling.Programmet består av kurser i biologi, kemi och geovetenskap. Biologikurserna har profil mot ekologi, artkunskap och inventeringar. Du får verktyg att läsa och förklara naturen, dvs tolka, värdera, beskriva och kommunicera både biologisk mångfald och de processer som styr ekosystemens funktion.Eftersom Högskolan ligger mitt i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, som är ett av Sveriges artrikaste områden, ger detta dig goda förutsättningar för dina studier. ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bioinformatics- Master's Programme

  Bioinformatics - Master's Programme ...

  Provider NameUniversity of Skövde

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Biomedical Scientist Programme

  Biomedicinska analytikerprogrammet ? inriktning laboratoriemedicin lär dig om de avancerade laboratoriemetoder som används för att analysera biologiska prov, till exempel blod eller vävnadsprov. En biomedicinsk analytiker har kunskap om hela analyskedjan - förberedelser, provtagning, analys, rapportering av resultat och utveckling av metoder. Dina analyser ligger till grund för diagnos och behandling av patienter, men kan också vara en del av utvecklingen av nya läkemedel. Som biomedicinsk analytiker har du ett stort ansvar för patienters, kunders eller klienters säkerhet. Du har en nyckelroll när det gäller utbildning, information och kvalitetssäkring. För dig som är redo att möta dessa utmaningar väntar en spännande och lovande yrkeskarriär.Att vara legitimerad biomedicinsk analytiker innebär ett stort individuellt ansvar. Du ansvarar för att undersökningsresultatet blir pålitligt och användbart. Du har en tydlig och efterfrågad kompetens som gör dig till en viktig medarbetare för många olika typer av arbetsgivare.Biomedicinska analytikerprogrammet ? inriktning laboratoriemedicin är treårigt och innehåller både teori och verksamhetsförlagd utbildning. De verksamhetsförlagda studierna kan förläggas till andra orter än Örebro och du har möjlighet att göra ditt examensarbete utomlands. Utbildningens huvudområdet är biomedicinsk laboratorievetenskap men du läser även en hel del kurser inom medicin. Programmet leder till en medicine kandidatexamen samt yrkesexamen som biomedicinsk analytiker. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bioinformatics- Master's Programme

  Bioinformatics - Master's Programme ...

  Provider NameUniversity of Skövde

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Molecular Biology, Molecular Genetics and Biotechnology

  Master Programme in Molecular Biology, Molecular Genetics and Biotechnology ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master by Research in Biology, 120 Credits

  Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är vårt projektbaserade masterprogram i biologi något för dig! Programmet riktar sig till dig som vill utveckla kunskaper och forskningskompetens som ett första steg i en framtida karriär inom forskning eller den bransch du brinner för. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages