• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 284 items
 1. Puutarhatuotannon osaamisala

  Puutarhatalouden ammatillisissa opinnoissa opit puutarha-alan keskeisiä työtehtäviä kuten tuntemaan kasveja lisäämään ja istuttamaan kasveja hoitamaan kasveja käyttämään puutarhakoneita rakentamaan piharakenteita tekemään kivitöitä Opiskelu on työvaltaista, joten puutarha-alalla on eduksi hyvä fyysinen toimintakyky ja kiinnostus työskennellä ulkona vaihtelevissa olosuhteissa. Opintoihin sisältyy tarvittaessa arkielämän taitojen opiskelua. Opintoihin sisältyvä työssäoppiminen suoritetaan yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti joko kotipaikkakunnalla tai oppilaitoksen järjestämissä työssäoppimispaikoissa. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalalla opiskelet kukka- ja puutarhakaupan keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Puutarhatuotannon osaamisalalla opiskelet puutarhatuotannon keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Viheralan osaamisalalla opiskelet viheralan keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille. ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Viheralan osaamisala

  Puutarhatalouden ammatillisissa opinnoissa opit puutarha-alan keskeisiä työtehtäviä kuten tuntemaan kasveja lisäämään ja istuttamaan kasveja hoitamaan kasveja käyttämään puutarhakoneita rakentamaan piharakenteita tekemään kivitöitä Opiskelu on työvaltaista, joten puutarha-alalla on eduksi hyvä fyysinen toimintakyky ja kiinnostus työskennellä ulkona vaihtelevissa olosuhteissa. Opintoihin sisältyy tarvittaessa arkielämän taitojen opiskelua. Opintoihin sisältyvä työssäoppiminen suoritetaan yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti joko kotipaikkakunnalla tai oppilaitoksen järjestämissä työssäoppimispaikoissa. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalalla opiskelet kukka- ja puutarhakaupan keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Puutarhatuotannon osaamisalalla opiskelet puutarhatuotannon keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Viheralan osaamisalalla opiskelet viheralan keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa joko oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille. ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Maataloustieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Maataloustieteiden kandiohjelman opinnoissa perehdyt maatalous- ja puutarhaelinkeinon toimintaedellytyksiin ja verkostoihin. Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat avomaalla ja kasvihuoneessa viljeltävien ruoka-, rehu- ja koristekasvien ominaisuudet ja viljelytekniikka kasveja vioittavat taudit ja tuhoeläimet sekä niiden leviämiseen vaikuttavat tekijät kasvinjalostus ja biotekniikka sekä genomiikka maaperän vaikutukset pelto- ja puutarhakasvien kasvuun ja satoon maan tuottokyvyn ylläpito kotieläinten jalostus ja biotekniikka sekä lajinmukainen ruokinta kotieläintuotannossa käytettävä teknologia ja tuotantoeläinten hyvinvointi  bioenergian tuottaminen ja energian käyttö tuotannon ympäristövaikutusten hallinta luonnonvara- ja ympäristötehokkuuden parantaminen tuotantoketjun kestävyyden arviointi ja edistäminen viljelykasvien, kotieläinten ja maaseudun monimuotoisuuden säilyttäminen maatalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen tuotannon taloudelliseen tulokseen vaikuttavat tekijät sekä maatalouspolitiikan periaatteet ja vaikutusmekanismit Lisätietoa sisällöstä löydät Maataloustieteiden kandiohjelman Abi-infosivuilta: www.helsinki.fi/maataloustieteet/maataloustieteiden_hakukohde/ ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Master's Programme in Agricultural Sciences, Master of Science (Agriculture and Forestry), 2 years

  The Master’s Programme in Agricultural Sciences comprises four study tracks: Plant production sciences – plants as sources of food, feed, energy, beauty and wellbeingDuring your studies, you will have the opportunity to apply biology to the breeding, cultivation, protection and production ecology of crop or horticultural plants. Producing sufficient food is one of the great challenges facing humanity. Plant production sciences have an important mission in finding solutions to this challenge. Plants are cultivated not only for food and feed, but also for bioenergy, green landscapes and ornamental purposes; plant production sciences seek new, improved solutions for all these purposes. Animal science – animal health and wellbeingDuring your studies, you will become familiar with issues pertaining to the wellbeing, nutrition and breeding of production and hobby animals as well as with the relevant biotechnology. In this study track you will apply biochemistry, animal physiology, genetics and molecular biology for the benefit of sustainable animal production. The Viikki Research Farm, in urban Helsinki, provides plenty of opportunities for hands-on learning! Agrotechnology – technology with consideration for the environmentThis study track provides you with the opportunity to study technologies that are key to agricultural production and the environment, from the basics to the latest innovations. Advances in technology and automation offer new horizons to fearless inventors interested in developing machinery and eng ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Master's Programme in Agricultural, Environmental and Resource Economics, Master of Science (Agriculture and Forestry), 2 years

  Study track: Agricultural economics After completing the study track in agricultural economics you will be able: To apply the concepts and central theories of agricultural economics To apply perspectives of economic, ecological and social sustainability To analyse and develop the business operations of agricultural and rural enterprises as well as intensify production in a sustainable manner To analyse the operation of agricultural and food markets To analyse the international political steering of agriculture. The study track of agricultural economics combines expertise in business administration and economics with knowledge of the special features of agriculture, rural enterprises, the food market and related policies. Through studies in agricultural economics, you will learn to apply theories and models used to define the profitability and competiveness of agricultural and rural enterprises and to recognize the factors contributing them. You will examine the operation of the market and assess various policy options. The studies include practice-oriented assignments that build your decision-making and career skills, and your self-confidence to apply theoretical knowledge in practice. Study track: Environmental and Resource Economics In this study track you will receive a state-of-the-art economic education in environmental and natural resources policy. The courses are divided into three groups: Theoretically focused courses in which you will gain a deep understanding of static and dynamic models and applicati ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Maatalouslomittamisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet- huolehtii työturvallisuudesta - osaa käsitellä eläimiä turvallisesti- ymmärtää maatalousalan osana elintarvikeketjua- tuntee ja noudattaa eläinlääkintölainsäädäntöä - osaa työskennellä kustannustehokkaasti, vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti - joka on valinnut osaamisalakseen Tuotantoeläinyrittämisen tuntee yrittämisen edelytykset ja hän osaa suunnitella, kehittää, organisoida ja johtaa tilaa. - joka on valinnut osaamisalakseen Tuotantoeläintilan esimiehenä toimimisen osaa työskennellä esimiehenä, työhönopastajana ja työnantajana tuotantoeläintilalla.- joka on valinnut Tuotantoeläinten hoitamisen tai Maatalouslomittamisen osaamisalan osaa hoitaa tuotantoeläimiä sekä hallitsee asiakaspalvelun ja eläintilan työt.- joka on valinnut Lomitustyön ohjaamisen osaamisalan, osaa työskennellä maatalouslomituksen ohjauksessa ja esimiestehtävissä. - joka on valinnut Sorkkien hoitamisen osaamisalan, osaa hoitaa tuotantoeläinten sorkkia ja huolehtia työvälineistään ja laitteistaan. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tuotantoeläintilalla, maatalouslomituksen esimiestehtävissä tai toisen palveluksessa eläinten hoitajana, sorkkahoitajana tai maatalouslomittajana. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet- huolehtii työturvallisuudesta - osaa käsitellä eläimiä turvallisesti- ymmärtää maatalousalan osana elintarvikeketjua- tuntee ja noudattaa eläinlääkintölainsäädäntöä - osaa työskennellä kustannustehokkaasti, vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti - joka on valinnut osaamisalakseen Tuotantoeläinyrittämisen tuntee yrittämisen edelytykset ja hän osaa suunnitella, kehittää, organisoida ja johtaa tilaa. - joka on valinnut osaamisalakseen Tuotantoeläintilan esimiehenä toimimisen osaa työskennellä esimiehenä, työhönopastajana ja työnantajana tuotantoeläintilalla.- joka on valinnut Tuotantoeläinten hoitamisen tai Maatalouslomittamisen osaamisalan osaa hoitaa tuotantoeläimiä sekä hallitsee asiakaspalvelun ja eläintilan työt.- joka on valinnut Lomitustyön ohjaamisen osaamisalan, osaa työskennellä maatalouslomituksen ohjauksessa ja esimiestehtävissä. - joka on valinnut Sorkkien hoitamisen osaamisalan, osaa hoitaa tuotantoeläinten sorkkia ja huolehtia työvälineistään ja laitteistaan. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tuotantoeläintilalla, maatalouslomituksen esimiestehtävissä tai toisen palveluksessa eläinten hoitajana, sorkkahoitajana tai maatalouslomittajana. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tuotantoeläinyrittämisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet- huolehtii työturvallisuudesta - osaa käsitellä eläimiä turvallisesti- ymmärtää maatalousalan osana elintarvikeketjua- tuntee ja noudattaa eläinlääkintölainsäädäntöä - osaa työskennellä kustannustehokkaasti, vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti - joka on valinnut osaamisalakseen Tuotantoeläinyrittämisen tuntee yrittämisen edelytykset ja hän osaa suunnitella, kehittää, organisoida ja johtaa tilaa. - joka on valinnut osaamisalakseen Tuotantoeläintilan esimiehenä toimimisen osaa työskennellä esimiehenä, työhönopastajana ja työnantajana tuotantoeläintilalla.- joka on valinnut Tuotantoeläinten hoitamisen tai Maatalouslomittamisen osaamisalan osaa hoitaa tuotantoeläimiä sekä hallitsee asiakaspalvelun ja eläintilan työt.- joka on valinnut Lomitustyön ohjaamisen osaamisalan, osaa työskennellä maatalouslomituksen ohjauksessa ja esimiestehtävissä. - joka on valinnut Sorkkien hoitamisen osaamisalan, osaa hoitaa tuotantoeläinten sorkkia ja huolehtia työvälineistään ja laitteistaan. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tuotantoeläintilalla, maatalouslomituksen esimiestehtävissä tai toisen palveluksessa eläinten hoitajana, sorkkahoitajana tai maatalouslomittajana. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Viheralueiden rakentamisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- ymmärtää viheralan merkityksen osana yhdyskuntarakentamisen kokonaisuutta- tuntee viheralueilla käytettävät hoitoluokitukset- tuntee viheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa käytettävät materiaalit- tuntee viheralueilla käytettävän kasvillisuuden ja kasvien ominaisuudet ja kasvupaikkavaatimukset- osaa rakentaa kasvillisuusalueita laatuvaatimuksien mukaan- tuntee maaperän ominaisuudet ympäristörakentamisen kannalta- hallitsee ympäristörakentamisen vaatimat mittaustyöt- osaa rakentaa ympäristörakenteita laatuvaatimusten ja suunnitelmien mukaisesti- osaa ylläpitää viheralueita hoitoluokitusten mukaisesti- hallitsee alan koneiden, laitteiden ja työvälineiden turvallisen käytön- osaa kehittää omaa toimintaansa- tuntee työturvallisuuteen, ympäristöön ja muuhun alan toimintaan liittyvät säädökset ja määräykset ja noudattaa niitä- osaa verkottua ja toimia yhteistyössä muiden alojen ammattilaisten kanssa sekä käyttää työssään tietotekniikkaa- osaa työskennellä tehokkaasti ja kustannustietoisesti- tuntee yrittämisen edellytykset omalla alallaan ja osaa yritystoiminnan ja markkinoinnin perusprosessit Tutkinnon suorittaneet voivat toimia työntekijöinä tai itsenäisinä yrittäjinä viheralalla. ...

  Provider NameTampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Nokia

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Viheralueiden ylläpitämisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- ymmärtää viheralan merkityksen osana yhdyskuntarakentamisen kokonaisuutta- tuntee viheralueilla käytettävät hoitoluokitukset- tuntee viheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa käytettävät materiaalit- tuntee viheralueilla käytettävän kasvillisuuden ja kasvien ominaisuudet ja kasvupaikkavaatimukset- osaa rakentaa kasvillisuusalueita laatuvaatimuksien mukaan- tuntee maaperän ominaisuudet ympäristörakentamisen kannalta- hallitsee ympäristörakentamisen vaatimat mittaustyöt- osaa rakentaa ympäristörakenteita laatuvaatimusten ja suunnitelmien mukaisesti- osaa ylläpitää viheralueita hoitoluokitusten mukaisesti- hallitsee alan koneiden, laitteiden ja työvälineiden turvallisen käytön- osaa kehittää omaa toimintaansa- tuntee työturvallisuuteen, ympäristöön ja muuhun alan toimintaan liittyvät säädökset ja määräykset ja noudattaa niitä- osaa verkottua ja toimia yhteistyössä muiden alojen ammattilaisten kanssa sekä käyttää työssään tietotekniikkaa- osaa työskennellä tehokkaasti ja kustannustietoisesti- tuntee yrittämisen edellytykset omalla alallaan ja osaa yritystoiminnan ja markkinoinnin perusprosessit Tutkinnon suorittaneet voivat toimia työntekijöinä tai itsenäisinä yrittäjinä viheralalla. ...

  Provider NameTampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Nokia

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages