• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 305 items
 1. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

  Pintakäsittelyalan koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Pintakäsittelyalan itsenäisesti tai tiimeissä tehtävät työt edellyttävät oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä sekä yrittäjyys- ja turvallisuusajattelua. Pintakäsittelyalalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa sekä sisällä että ulkona. Alan työtehtävissä tarvitaan kädentaitoja, hahmottamiskykyä sekä hyvää fyysistä kuntoa. Kädentaitojen ja oikeiden työtapojen kehittämisen lisäksi opiskelija oppii käyttämään pintakäsittelytöissä tarvittavia työkaluja, koneita, laitteita ja materiaaleja sekä oppii työskentelemään turvallisesti rakennustyömaalla. Ammatillisissa opinnoissa opiskelija oppii: käyttämään turvallisesti käsityökoneita ja laitteita työskentelemään turvallisesti rakennustyömaalla eri alojen työntekijöiden kanssa käyttämään henkilökohtaisia suojaimia ottaen huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitämään työkykyä Tekemään pintakäsittelytyömaalla luotettavia mittauksia ja laskelmia Ymmärtämään pintakäsittelymateriaalien käyttökohteet ja niiden fysikaaliset ominaisuudet maalaamaan sisä- ja ulkopuolisia uudis- ja huoltomaalauskohteita seinäpintojen tapetointi- ja päällystystöitä yrittäjämäistä asennetta Opintoihin sisältyy työssäoppimista pintakäsittelyalan työtehtävissä. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Opinnot henkilökohtaistuvat valinnaisten opintojen, työssäoppimisen, osaamisen tunnustamisen  ja opiskelijan omien jatko-suunnitelmien mukaisesti. Tutustu tarke ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Wood Prcessing, VQ

  Opinnoissa opiskelija oppii: valitsemaan oikean puulajin ja työstöön tarvittavat koneet ja terät itsenäisesti valmistamaan puusepänalan tuotteita käyttämään turvallisesti alan koneita lukemaan työpiirustuksia käyttämään tietokoneavusteisia työstökoneita valmistamaan huonekaluja työskentelemään kalusteteollisuudessa ja erilaisissa puusepänverstaissa yrittäjämäistä asennetta ja yrittämisen perusteita käytännönläheisesti Puualan koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista puualan työpaikoilla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana.  Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Wood Prcessing, VQ

  Opinnoissa opiskelija oppii: valitsemaan oikean puulajin ja työstöön tarvittavat koneet ja terät itsenäisesti valmistamaan puusepänalan tuotteita käyttämään turvallisesti alan koneita lukemaan työpiirustuksia käyttämään tietokoneavusteisia työstökoneita valmistamaan huonekaluja työskentelemään kalusteteollisuudessa ja erilaisissa puusepänverstaissa yrittäjämäistä asennetta ja yrittämisen perusteita käytännönläheisesti Puualan koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista puualan työpaikoilla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

  Those who have completed the qualification may work as painters or floor layers in new or renovation construction or as surface treatment finishers within industry. In addition, candidates must take optional qualification modules that support vocational specialisation. The total scope of vocational qualification modules is 90 credits (scopes do not apply to competence-based qualification modules). In addition, students on curricular (school-based) upper secondary VET programmes must take 20 credits of core subjects and 10 credits of free-choice qualification modules. Candidates must know how to perform surface treatment work relevant to their Study Programme/Competence Area. They must know how to use appropriate tools and working methods. They must command the chemical and physical basics relating to the materials being treated, coatings and other surface treatment agents. They must be aware of the quality requirements of treated surfaces and what is required of the surface being treated and the surface treatment conditions in order to meet these. They must possess extensive knowledge of construction and product manufacturing. They must be familiar with occupational health and safety regulations and attend to occupational safety, environmental protection and waste treatment. ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Baker, FQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee taikinan valmistuksen ja ylöslyönnin valmistusohjelman mukaisesti erilaisia koneita ja laitteita käyttäen- tuntee raaka-aineet ja valmistusmenetelmät sekä on perehtynyt erikoisruokavaliotuotteisiin- osaa tehdä pintakäsittelyn ja lisätä täytteen sekä aikatauluttaa työn vaiheet oikein- hallitsee valmistusohjelman mukaisen kylmä- ja pakastusleivonnan- osaa toimia hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti- ymmärtää omavalvonnan, vastuullisuuden ja kannattavan toiminnan merkityksen- osaa valmistusohjelman mukaisen nostatuksen ja paiston- osaa uppopaistaa- osaa jäähdyttää, viimeistellä ja pakata tuotteet ohjeiden mukaisesti- leipurin taitotyö -osan valinnut suunnittelee, hinnoittelee, valmistaa ja pakkaa oikein asiakkaan toiveiden mukaisia koristeita tai taitotöitä erilaisista taikinoista ja niiden yhdistelmistä.- kielitaito leipurin työssä -osan valinnut hallitsee leipomoalan sanastoa ja osaa kääntää leipomotuotteiden ohjeita. Hän selviää käytännön työtilanteista yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa esitellä työtään ja yritystään vieraalla kielellä.- yritystoiminta-osan valinnut on perehtynyt alansa yritysmahdollisuuksiin. Hän tuntee yrityksen perustamien ja yritystoiminnan keskeiset periaatteet. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä leipureina erikokoisissa leipomoissa, kahviloissa, suurkeittiöissä tai ravintoloissa. Hän voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. ...

  Provider NameStadin aikuisopisto, Prinsessantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Baker, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee alansa tuotannon käytännön tehtävät- tuntee kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoiminnan ja tuotannon- osaa suunnitella leipomon toimintaa ja ohjata työntekijöitä- osaa tehdä materiaali ja konehankintoja- tuntee leipomoalan historian ja perinteet ja osaa suunnitella, koota ja valmistaa asiakkaan tarpeisiin tuotekokonaisuuksia- tietää erityisruokavaliot ja tuntee vieraiden kulttuurien tapoja ja ruokaperinnettä ja osaa kehittää ja soveltaa niihin tuotteita.- esimiestyö leipomossa -osan valinnut osaa suunnitella henkilöstön määrän ja laadun. Hän osaa hoitaa työsuhdeasiat ja perehdyttää henkilöstön. Hän hallitsee töiden organisoinnin, ohjauksen ja johtamisen. Hän osaa kehittää itseään ja henkilöstöään sekä toimia erilaisissa työpaikan vuorovaikutustilanteissa.- leipomotuotteiden myynti ja markkinointi -osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa suunnitella asiakaslähtöistä myyntiä ja markkinointia ja toteuttaa niitä eri tavoilla.- monikulttuurisuus ja kielitaito leipomotyöskentelyn ohjaamisessa -tutkinnonosan valinnut hallitsee vuorovaikutuksen monikulttuurisessa työyhteisössä. Hänellä on käytännön kielitaitoa ja tilannetajua sekä yhteistyökykyä. Hän pystyy ohjaamaan, opastamaan ja perehdyttämään työtekijää kotimaisten kielten lisäksi jollakin vieraalla kielellä- tuotekehitys leipomoalalla -osan valinnut osaa suunnitella, koordinoida ja toteuttaa tuotekehitysprojektin ja laatia tuotekehityssuunnitelman. Hän osaa seurata tuotekehitysprojektin toteutumista, toteuttaa tuotteen testauksen ...

  Provider NameStadin aikuisopisto, Prinsessantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Confectioner, FQ

  Tutkinnon suorittanut-tuntee ja osaa valita kakkupohjien, kahvikakkujen, pikkuleipämassojen ja lehtitaikinoiden raaka-aineet-osaa arvioida tilausmäärät ja valmistusainemäärät sekä valmistaa tuotteet tilatun mukaisiksi-hallitsee tuotteiden teon hygieenisesti, laadukkaasti, turvallisesti ja ergonomisesti käsityönä sekä osaa käyttää tarvittavia koneita ja laitteita-osaa arvioida omaa työtään ja toimintaansa realistisesti.-osaa valmistaa keitetyt, vaahdotetut ja sekoitetut täytemassat ja kuorrutteet-osaa leikata, kostuttaa ja täyttää täytekakkupohjia sekä täyttää ja koristella pikkuleipiä, voileipäkakkuja ja muita suolaisia tuotteita-tuntee erikoisruokavaliot ja osaa toimia niiden vaatimusten mukaisesti-osaa tuotteiden kuorrutuksen, koristelun ja viimeistelyn-osaa pakata tuotteet-kondiittorin taitotyö -osan valinnut osaa suunnitella, toteuttaa ja hinnoitella myyntikelpoisia koristeita ja taitotöitä erilaisista koristemassoista asiakkaan toiveiden mukaisesti-kielitaito kondiittorin työssä -osan suorittaja hallitsee ammattialan sanaston vieraalla kielellä ja osaa kääntää konditoriatuotteiden ohjeita suomeksi tai suomesta vieraalle kielelle. Hän pystyy toimimaan työssä yhdellä vieraalla kielellä.-yritystoiminta-osan valinnut tuntee alansa yrittäjyyden edellytykset. Hän ymmärtää yrittämisen vaatimukset ja siihen tarvittavat tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä leipomo-konditoriossa tai konditoriatuotteita valmistavan yrityksen palveluksessa. ...

  Provider NameStadin aikuisopisto, Prinsessantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Confectioner, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee konditoriatuotteiden käsin tehtävät tai koneellisen valmistusprosessin kaikki vaiheet- tuntee liiketoimintaprosessit- osaa suunnitella ja kehittää konditorian toimintaa ja ohjata työntekijöitä- osaa käyttää tietojärjestelmiä sekä seuraa alan lainsäädäntöä ja sopimuksia ja valvoo niiden noudattamista- osaa materiaalien, koneiden ja laitteiden hankinnan- osaa suunnitella tuote- ja palveluvalikoimat siten, että ne ovat laadukkaita ja kannattavia- osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan tarpeisiin sopivan konditoriatilauskokonaisuuden, myös erityisruokavalioihin soveltuvaksi- osaa kehittää ja valmistaa vieraasta kulttuurista lähtöisin olevia tuotteita oman yrityksen tuotantoon sopiviksi- osaa työskennellä hygieenisesti ja laadukkaasti sekä arvioida omaa työskentelyään realistisesti- esimiestyö konditoriassa -osan valinnut osaa suunnitella henkilöstön määrän ja laadun. Hän osaa hoitaa työsuhdeasiat ja perehdyttää henkilöstön. Hän hallitsee töiden organisoinnin, ohjauksen ja johtamisen. Hän osaa kehittää itseään ja henkilöstöään sekä toimia erilaisissa työpaikan vuorovaikutustilanteissa.- konditoriatuotteiden myynti ja markkinointi -osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa suunnitella asiakaslähtöistä myyntiä ja markkinointia sekä toteuttaa niitä eri tavoilla.- monikulttuurisuus ja kielitaito konditoriatyöskentelyn ohjaamisessa - osan valinnut hallitsee vuorovaikutuksen monikulttuurisessa työyhteisössä. Hänellä on käytännön kielitaitoa ja tilannetajua sekä yhteistyökykyä. Hän pystyy oh ...

  Provider NameStadin aikuisopisto, Prinsessantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

  Those who have completed the qualification may work as painters or floor layers in new or renovation construction or as surface treatment finishers within industry. In addition, candidates must take optional qualification modules that support vocational specialisation. The total scope of vocational qualification modules is 90 credits (scopes do not apply to competence-based qualification modules). In addition, students on curricular (school-based) upper secondary VET programmes must take 20 credits of core subjects and 10 credits of free-choice qualification modules. Candidates must know how to perform surface treatment work relevant to their Study Programme/Competence Area. They must know how to use appropriate tools and working methods. They must command the chemical and physical basics relating to the materials being treated, coatings and other surface treatment agents. They must be aware of the quality requirements of treated surfaces and what is required of the surface being treated and the surface treatment conditions in order to meet these. They must possess extensive knowledge of construction and product manufacturing. They must be familiar with occupational health and safety regulations and attend to occupational safety, environmental protection and waste treatment. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Myllypuron toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Vaatetuksen osaamisala

  Ammatilliset perustutkinnot Opiskelu sisältää opetusta oppilaitoksessa ja työpaikoilla sekä itsenäistä opiskelua. Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Osa opinnoistasi on valinnaisia opintoja, ja osa suoritetaan oman alan työpaikoilla. Peruskoulupohjaisten tutkintojen suorittaminen kestää noin 3 vuotta, lukiopohjaisten noin 2 vuotta.  Tutkinnon rakenne Kaikkien tutkintojen rakenne on samanlainen: Ammatillinen perustutkinto 180 osp ammatilliset tutkinnon osat 135 osp yhteiset tutkinnon osat 35 osp vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Perustutkintossa voi olla useampia osaamisaloja. Eri osaamisalat valmistavat eri ammattinimikkeisiin tai suuntaavat erikoistumaan tiettyyn osa-alueeseen yhden ammattinimikkeen sisällä. Osaamisala valitaan ensimmäisen opintovuoden aikana tai jo koulutukseen hakemisen yhteydessä. Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat tukevat sinua ammattitaidon saavuttamisessa. Pakollisia tutkinnon osia on 19 osp ja valinnaisia 16 osp, yhteensä 35 osp. Yhteiset tutkinnon osat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelu on käytännönläheistä ja tarjoaa sinulle tilaisuuden päästä oppimaan työpaikoille. Työssäoppiminen suoritetaan ohjatusti alan työpaikoilla ja sitä sisältyy opintoihin vähintään 30 osaamispistettä. Opintojen aikana suoritat lisäksi ammattiosaa ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Meritalon toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages